Terve.fi

Mihin verenpainetta tarvitaan?


Vasen kammio pumppaa veren aortan kautta pienempiin valtimoihin ja edelleen hiussuonien kautta kaikkialle elimistöön. Jokaisen solun on saatava veren kautta happea ja ravinteita voidakseen pysyä hengissä ja toteuttaakseen tehtäväänsä. Lihassolut kuluttavat paljon happea ja energiaa, joten lihasten verenkierron on oltava hyvä.

Jotta veri voi kulkea kohteisiinsa, sen paineen eli verenpaineen on oltava valtimoissa riittävä..

Valtimoiden painetta kutsutaan verenpaineeksi. Verenpaineesta ilmoitetaan kaksi lukua, esimerkiksi 120/70 mmHg (elohopeamillimetriä). Korkeampi luku on nimeltään systolinen paine. Tämä kertoo sen paineen, joka verisuonessa on sydämen pumpatessa verta valtimoihin. Matalampi arvo eli diastolinen paine kuvastaa verenpainetta sydämen lepovaiheen, diastolen, aikana.

Verenpaineeseen vaikuttavat keskeisimmin sydämen pumppaama verimäärä (minuuttitilavuus) ja verenkierron vastus. Erityisesti pienten valtimoiden läpimitta säätelee verenkierron vastusta. Esimerkiksi kylmä supistaa verisuonia ja voi näin nostaa verenkierron vastusta ja edelleen verenpainetta.

Julkaistu: 28.6.2007