Terve.fi

Merkinnät lääkepakkauksessa

Merkinnät lääkepakkauksessa

Lääkepakkauksesta löydät paljon tietoa lääkkeestä. Lääkkeen nimen perässä on tavallisesti ilmoitettu lääkkeen vahvuus. Lue lisää.
Teksti Toimitus
Mainos

Lääkkeen nimi on usein ensimmäinen asia, johon kiinnittää huomiota tarkasteltaessa lääkepakkausta. Lääkepakkauksesta löydät myös paljon muuta tietoa lääkkeestä. Lääkkeen nimen perässä on tavallisesti ilmoitettu lääkkeen vahvuus. Lääkkeen koostumus kohdassa kerrotaan lääkkeen vaikuttava(t) aine(et), vaikuttavan aineen määrä eli vahvuus ja valmisteessa käytetyt apuaineet. Myös lääkemuoto (tabletti, kapseli jne.) ilmoitetaan pakkauksessa.

Valmisteen oikea säilytys on tärkeää, jotta valmiste säilyttää tehonsa viimeiseen käyttöpäivään asti. Lääkepakkauksessa on merkintä, jos lääke täytyy säilyttää muualla kuin huoneenlämmössä (15 – +25 °C). Lääke voidaan säilyttää joko viileässä (8 – 15 °C) tai kylmässä (2 – +8 °C). Lisätietoa lääkkeen säilyttämisestä löydät myös pakkausselosteesta.

Pakkauksessa voi olla myös kehotus säilyttää valmiste alkuperäispakkauksessa valolta suojassa. Monet lääkevalmisteet eivät siedä suoraa auringonvaloa. Lääkkeet kannattaakin aina säilyttää kuivassa ja pimeässä, suojassa auringon valolta.

Lääkepakkaukseen on merkittynä valmisteen viimeinen käyttöpäivä. Merkinnät ”Käyt. viim. 2012-06” tai ”2012-06” tai exp ”2012-06” tarkoittavat, että lääkettä voi käyttää kesäkuun 2012 loppuun asti. Merkintä ”Käyt. ennen 2012-06” tarkoittaa, että lääkettä voi käyttää toukokuun 2012 loppuun asti. Vanhentuneet lääkkeet tulee palauttaa apteekkiin hävitettäväksi.

Viimeisen käyttöpäivän viereen on usein merkitty valmisteen eränumero. Eränumerosta on hyötyä, jos valmiste täytyy jäljittää esimerkiksi tuotevirhetapauksen yhteydessä. Toinen numerosarja, joka löytyy kaikista lääkepakkauksista, on pohjoismainen tuotenumero Vnr-numero. Numeron avulla voidaan tunnistaa eri valmisteet ja niiden pakkauskoot toisistaan. Uutena merkintänä pakkauksissa on myös pistekirjoitustiedot näkövammaisia varten.

Pakkauksessa voi olla punainen kolmio. Punainen kolmio tarkoittaa, että lääke voi vaikuttaa haitallisesti koneiden käyttöön ja tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.

Reseptilääkepakkauksiin kiinnitetään aina apteekissa ohjelippu, johon on merkitty lääkärin antama annosteluohje. Itsehoitolääkepakkauksissa on jo valmiiksi merkittynä lääkkeen käyttötarkoitus ja annostus.

Kaikissa lääkepakkauksissa on myös merkintä ”Ei lasten ulottuville”. Lääkkeitä ei pidä säilyttää pienten lasten ulottuvilla, koska liian suuri annos lääkettä voi johtaa myrkytykseen.

Lisätietoa:

Lääkekasvatus

Julkaistu: 25.4.2007