Terve.fi

Media vaikuttaa syömishäiriöiden syntyyn

Media vaikuttaa syömishäiriöiden syntyyn
Julkaistu: 28.6.2006

Televisiolla ja syömishäiriöillä ei havaittu olevan merkitsevää yhteyttä. Myös tytöt, joiden lapsuuden perhe oli hajonnut avioeron tai leskeytymisen vuoksi olivat kaksi kertaa muita alttiimpia syömishäiriöille. Häiriöön viittavana merkittävänä ja hälyttävän oireena tutkijat pitivät sitä, jos tytöt olivat omaksuneet tavan vetäytyä yksikseen aterioimaan.

Espanjan Navarrassa tehdyssä alueellisesti edustavassa kohorttitutkimuksessa oli mukana noin 2500 12-21-vuotiasta tyttöä, jotka osallistuivat ruokailutapoja koskevaan testiin vuonna 1997. Sen perusteella psykiatri-haastattelija asetti syömishäiriödiagnoosin. 18 kuukauden seurantajakson jälkeen tytöt testattiin uudelleen. Tuona aikana tutkittujen joukosta löytyi 90 uutta syömishäiriötapausta. Tutkituista nuorimpien sairastuvuus oli merkittävästi vanhempia todennäköisempää. Perheen sosio-ekonominen asema ei vaikuttanut syömishäiriön riskiin.

Uutispalvelu Duodecim

Copyright Duodecim 2003

Kommentoi »