Terve.fi

Maksa

Maksa

Maksan tilannetta arvioidaan mittaamalla verestä S-Alat (alaniiniaminotransferaasi), S-Asat (aspartaattiaminotransferaasi,), S-Afos (alkaalinen fosfataasi) ja S-GT (glutamyylitransferaasi), poikkeamat kuvastavat maksavaurioita (jm
Teksti Jari Remes
Mainos

maksan parenkyymivaurioita). Sappiaineenvaihduntaa analysoidaan S-Bil (bilirubiini), S-Bil-kj (konjugoitu bilirubiini). S-Alb (prealbumiini) ja S-preAlb (prealbumiini) ovat maksan erittämiä proteiineja verenkiertoon. S-AFP (alfafetoproteiini) havaitaan usein kohonneeksi hepatoomissa, eli maksasyövissä. Virushepatiitteja voidaan tutkia S-HAV (hepattiivirus A vasta-aine), S-HBsAg (hepatiitti virus B pinta-antigeeni), S-HBsAb (hepatiittivirus B pintavasta-aine), S-HCV (hepatiittivirus C vasta-aine). Lisäksi hepatiitti B virus infektion tarttumisajankohtaa ja ikää voidaan tutkia mm. S-HBcAg, S-HBcAb, S-HBeAg, S-HBeAb verikokokeilla.

Julkaistu: 21.3.2012