Terve.fi

Maassa maan tavalla - Afrikka

Maassa maan tavalla - Afrikka

Perehdyttäessä Afrikan tapakulttuureihin on laaja maanosa jaettava kolmeen eri kulttuurialueeseen. Lue lisää.
Teksti Toimitus
Mainos

Perehdyttäessä Afrikan tapakulttuureihin on laaja maanosa jaettava kolmeen eri kulttuurialueeseen. Niiden maantieteelliset rajat eivät ole kartalle piirrettävissä, sillä ne menevät limittäin ja päällekkäin ja ovat muutoinkin vaikeasti erotettavissa toisistaan. Afrikkalaisten heimokulttuurien juuriin ovat tuoneet oman lisänsä eurooppalaisuus eri muotoineen, nopeasti alaansa laajentanut islamin usko, aasialaisuus ja joissain määrin amerikkalaisuus.

Afrikkalaiset heimokulttuurit ikivanhoine myytteineen, tapoineen ja uskomuksineen elävät yhä maanosan luonnonkansojen keskuudessa, mutta ne ovat omalta osaltaan vaikuttaneet myös muiden kulttuurien ajattelutapaan. Useilla Afrikan vanhoilla kulttuureilla on vahvat, kunniakkaat perinteet. Afrikan heimokulttuurit poikkeavat toisistaan paljon jopa saman valtion alueella elävien eri heimojen ja klaanien kesken. Animismi eli luonnonilmiöiden palvonta sekä monet taikaopit kukoistavat vahvasti useiden afrikkalaisheimojen piirissä, missä nälkä ja lukutaidottomuus on yleistä. Perheen taloudenpito on useimmiten edelleen vaimojen tehtävänä, toisaalta Afrikassa on elänyt myös matriarkaalisia kulttuureja, joissa naisen rooli on ollut keskeinen.

Tänään eurooppalaisuuden vaikutus ilmenee siinä, että monen maan virallinen kieli on yhä edelleen siirtomaaisännän kieli, ranska, englanti, saksa, portugali ja jopa belgia. Ranskalla, Isolla-Britannialla, Saksalla ja Hollannilla on yhä vankka asema monien entisten siirtomaidensa elinkeinoelämässä. Suuri osa Afrikan maisen menestyvästä yritystoiminnasta on yhä edelleen eurooppalaisten käsissä. Useimpien Afrikan maiden talouselämän eurooppalaisjohtoisuus on tuonut tapakulttuuriin omat eurooppalaiset piirteensä, johon alkuperäisväestö on sopeutunut.

Kolmas merkittävä kulttuuritekijä Afrikassa on islamilainen kulttuuri. Sitä ilmenee lähes kaikkialla koko maanosassa. Islamilaisuus ei kuitenkaan ole yhtenäinen uskonto tai kulttuuri, sillä on omat lahkonsa ja sosiaaliset norminsa. Islamilaisen kulttuurin kohtuullinen tunteminen olisi hyvä liikkuessa islamilaisissa maissa. Kaukoidän eli aasian kulttuurit puolestaan eivät ole saaneet kovin suurta jalansijaa Afrikassa.

Sosiaalinen kömmähdys Afrikassa on, jos saavuttaessa ja lähdettäessä ei tervehditä. Sosiaalisissa tilanteissa tervehditään kaikki paikalla olijat. Jos on vierailulla toisen kodissa, ketään aikuista ei saa ohittaa tervehtimättä tätä.

Kättely on tärkeää ja kättelyssä käytetään molempia käsiä. Miehet eivät yleensä kättele naisia, elleivät naiset ojenna kättään ensin. Jos miehet eivät muslimimaissa kättele naisia, siitä ei pidä loukkaantua, he noudattavat Koraania. Naisetkin voivat kieltäytyä kättelemästä miehiä. Ranskankielisessä Afrikassa on tavallista vaihtaa kolminkertainen poskisuudelma. Eri puolella Afrikkaa on myös omia paikalliseen kulttuurin mukaisia tervehdystapoja. Pitkä sanallinen tervehdys, joka voi kestää minuutteja, on yksi perustavaa laatua olevista sosiaalisista tavoista koko Afrikassa.

Afrikassa sanallisen viestinnän perinteellä on pitkä historia. Sukupolvelta toiselle historia ja kulttuuri sekä tarinoiden kertomisperinne on siirtynyt suusanallisesti. Siksi juuri keskustelu on tärkeä sosiaalisen kanssakäymisen muoto. Keskusteltaessa sanoilla ei ole kovin paljoa merkitystä, vaan ne on sisäistetty henkilöön. Merkitykset tulevat ympäristöstä ja sitä tarkastellaan suhteessa puheessa ilmaistuihin ideoihin. Keskustelusta pidetään. Afrikkalaisille länsimaalaiset käsitykset ja ajatusmaailma on vierasta, joten väärinkäsityksiä voi syntyä. Monista afrikkalaisista kielistä puuttuu esimerkiksi kokonaan sellaisia sanoja ja käsitteitä, jotka eurooppalaiset luulevat kuuluvan jokaisen kielen sanastoon (tulevaisuus, valhe). Afrikkalaisten käsitteistö on luonnonläheistä kuten luonnossa olevista asiat ja esineet. Katsekontaktin aika on osassa Afrikkaa pitempi kuin Suomessa, mutta pitempää katsekontaktia alemman statuksen omaavalta pidetään epäkunnioittavana. Keski-Afrikassa ei ole kohteliasta tuijottaa ja katsekontaktia vältetään naisten ja miesten kesken. Afrikassa katsekontaktia ei yhdistetä rehellisyyteen.

Afrikkalaiset uskovat, että sielu asuu päässä, joten päähän ei saisi koskea. Sylkeminen merkitsee loukkausta ja äärimmäistä halveksuntaa, paitsi Keniassa masai-soturien keskuudessa. He osoittavat maahan sylkemällä ystävyyttä ja kunnioitusta. Kun afrikkalaiset hymyilevät, se merkitsee, että he pitävät toisesta. Afrikkalaiset nauravat, kun ovat hämmentyneitä tai yllättyneitä. Tuskin koskaan Afrikassa nauretaan jollekulle ilkkuen, vaan naurusuin.

Julkaistu: 21.6.2012