Hyvinvointi

Löydä kadonnut kipinä

Halu ja intohimo vaihtelevat parisuhteen eri vaiheissa. Kadonneen kipinän voi onneksi löytää uudelleen.

Teksti Taru Jussila
Kuvat Riikka Kantinkoski
13.7.2009

1 Mitä seksi ja intohimo merkitsevät parisuhteessa?

Seksin merkitys riippuu parista. On pareja, jotka ovat tyytyväisiä vähäiseen seksiin ja pareja, jotka ovat tyytymättömiä runsaasta seksistä huolimatta. Intiimiys, seksuaalisuus ja erotiikka ovat kuitenkin keskeisiä asioita siinä, miten parisuhde eroaa läheisestä ystävyyssuhteesta. Intohimoa on tyypillisesti suhteen alkuvaiheessa, jolloin se voi olla vahva liima parin välillä. Seksuaalinen halu toista kohtaan on tärkeä tekijä parisuhteen solmimisessa.

2 Hyvä seksisuhde = hyvä parisuhde. Vai onko?

Seksielämää ja parisuhdetta on vaikeaa erottaa toisistaan, sillä parisuhde on ikään kuin seksielämän yläotsikko. Seksissä saattavat heijastua parisuhteen muut ongelmat tai yksilölliset vaikeudet. Niihin paneutumalla seksielämä voi muuttua tyydyttävämmäksi.

3 Voiko huono seksielämä tuhota parisuhteen?

Voi, riippuen seksin merkityksestä parisuhteen osapuolille. On pareja, jotka ovat yhdessä päättäneet, ettei seksi kuulu ollenkaan heidän suhteeseensa tai ole merkittävä osa heidän suhdettaan. Toisaalta on paljon pareja, joiden seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat ovat kumppaneita erottava asia ja toistuva riidan aihe. ”Huono seksielämä” on monimutkainen käsite, ja jo­kaisella on sille omanlaisensa määritelmä. Samassakin parisuhteessa toinen voi kokea seksielämän huonoksi ja toinen riittäväksi.

4 Voiko hyvä seksielämä pitää muutoin heikosti toimivan parisuhteen kasassa?

Mikäli seksielämän merkitys on suuri, se voi olla kiinni pitävä voima parisuhteessa. Seksuaalisuus on kuin liima, joka yhdistää, etenkin jos muut tarpeet tyydyttyvät muissa ihmissuhteissa. Moni kuitenkin kaipaa suhteessaan myös ei-seksuaalista läheisyyttä, toisen henkistä kiinnostavuutta, yhteisiä arvoja ja tavoitteita. Mikäli seksi on ainoa yhdessä pitävä voima, voi olla, että ajan kanssa löytyy ihminen, joka täyttää muitakin tarpeita.

5 Missä yleisimmin menee vikaan, kun sängyssä ei enää suju?

Suurimmat syyt ovat arjen paineet, yksilölliset ongelmat ja parisuhteen ongelmat. Seksi sujuu yleensä aluk­si, kun sen eteen ei tarvitse nähdä vaivaa. Ongelmat alkavat yleensä silloin, kun seksi ei alun jälkeen enää kiinnosta yhtä paljon.Ajan riittävyys on suuri haaste. Harva siirtyy suoraan työvaihteelta seksipedoksi. Tarvitaan ensin aikaa, jolloin pari kohtaa toisensa, nukkuu riittävästi ja riitelee ristiriidat selviksi. Kun on ehditty olla niin henkisesti kuin fyysisesti lähellä, alkaa seksikin maistua.

6 Onko järkeä sekstailla, vaikka ei tee mieli?

Ajoittain jompikumpi parin osapuolista ei koe olevansa valmis seksiin. Tällöin saatetaan kieltää koko kosketuksen maailma. Kannattaa kuitenkin puhua toisen kanssa siitä, mihin asti on valmis, ja mitä haluaa tänään. Jos halut ovat kovin erilaiset, voi harkita, voisiko toisen­ haluja tyydyttää silloin tällöin muutoin kuin yhdynnällä yhdessä. Parin kannattaa muistella, milloin tilanne on muuttunut ja mitä silloin on tapahtunut. Mitä entisiä elementtejä sujuvasta seksielämästä voisi tuoda tähän päivään? Joskus seksiin ryhdytään ”hinnalla millä hyvänsä”, jotta sekin puoli parisuhteesta tulisi suoritettua. Tämä saattaa tarkoittaa itseä ja omaa elämäntilannetta kunnioittamatonta toimintaa, joka usein vain lisää seksuaalista haluttomuutta tai etäisyyttä parin välillä. Seksuaalinen hyvinvointi lähtee kokonaisvaltaisesta hyvästä olosta.

7 Minkälaiset asiat ajavat seksielämän karikolle?

Torjuminen. Toistuva torjutuksi tuleminen satuttaa sekä miestä että naista. Tarvittaessa toisen sek­suaalisen aloitteen torjumisen voi tehdä hellävaraisesti. Voi esimerkiksi kertoa kauniisti, miksi nyt ei ole valmis seksiin. Tyly, ilkeä tai selittämätön torjuminen voi aiheuttaa toisessa tarpeetonta huolta esimerkiksi omasta viehättävyydestä.Vänkääminen. Toisen painostaminen seksiin tuottaa harvoin toivottua tulosta. Mitä enemmän kumppani painostaa, sitä kauemmaksi toinen karkaa. Tilanne on purettava yhdessä ja päätettävä uudesta toimintatavasta.

Syyttäminen. Toiseen on helppo projisoida omat vaikeat tunteet ja syyttää yksin toista suhteen ongelmista. Omaa vastuuta ei voi paeta toisen taakse. On pohdittava, mitä itse on valmis tekemään ja ilmaistava se toiselle.

Pilkkaaminen. Seksuaaliset ja sukupuoleen liittyvät loukkaukset koskettavat kipeästi, eivätkä haavat umpeudu helposti. Seksi on aiheena niin herkkä, että siitä keskusteltaessa on kunnioitettava ja arvostettava toista, vaikka muutostoiveita esittääkin.Hiljaisuus. Salaisuudet, tyytymättömyyden kertomatta jättäminen ja hiljaiset toiveet etäännyttävät herkästi paria.Yhdyntäkeskeisyys. Rakastelun ja kosketuksen laaja maailma nähdään pelkkänä yhdyntänä. Suorituspaineet painavat sekä miestä että naista ja saattavat näkyä erektiovaikeuksina tai haluttomuutena. Koskettaminen kaventuu, jos kosketuksen odotetaan aina johtavan yhdyntään.

Häpeä. Itseen, omaan vartaloon, seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvät häpeän tunteet ovat yleisiä. Ne vaikeuttavat rentouden ja leikillisyyden heräämistä. Häpeää voi kuitenkin olla vaikeaa tunnistaa. Sen sijaan ihminen kokee seksuaalisuuteen liittyvän jotain peiteltävää, salattavaa, väärää tai kiellettyä. Käsittelemättömät seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemukset vaikeuttavat seksuaalisuudesta nauttimista.

8 Mistä asioista muodostuu parisuhteen seksielämän korjaussarja?

Keskustelu. Ensimmäiseksi kannattaa avata keskustelu toisen kanssa. Mihin olen tyytymätön? Mitä tarvitsen? Mihin toivon muutosta? Mitä haluan? Mitä en halua? Aluksi on parasta kartoittaa parisuhteen tilanne. Ero- tai kriisitilanteessa seksielämän työstäminen ei ole ensisijaista.

Aika. Riittävän ajan varaaminen parisuhteelle sekä intiimille läheisyydelle on olennaista, samoin elämäntilanteeseen nähden sopivan kokoiset tavoitteet. Vuoden selibaattia ei selvitetä yhdessä yössä! On myös hyvä ymmärtää, että on aikoja, jolloin seksi ei ole tärkeässä roolissa, ja se on ok. Seksuaalista läheisyyttä kannattaa kuitenkin vaalia jossain määrin, jottei kynnys kasva liian korkeaksi.

Tahto. Joko yhdessä tai yksin voi päättää, että haluan muuttaa ja parantaa seksielämääni. Moni pelkää muutosta eikä tee siksi epätyydyttävän tilanteen eteen mitään. Mitä seksielämä kertoo meistä parina? Tahdonko tehdä tämän suhteen hyväksi töitä pitääkseni sen vireänä?

Oma työstö. On tärkeää työstää omia kipukohtiaan. Monella on ollut menneisyydessä ikäviä kokemuksia, jotka saattavat tunkeutua turvalliseksikin koetussa suhteessa pinnalle. Seksuaaliset loukkaukset ja heikko seksuaalinen itsetunto vähentävät kykyä heittäytyä nautintoon. On tärkeää pohtia itsekseen: Tallonko itse omia rajojani? Olenko miellyttäjä ja kynnysmatto? Mistä se juontaa juurensa?

Uskallus. Vaatii uskallusta heittäytyä aistien viemäksi toisen kanssa: se on rentouttavaa riskinottoa ja kontrollin menetyksen ihanuutta. Tarvitaan myös itsevarmuutta ja uskallusta hyväksyä oma ainutlaatuinen keho ja naisellisuus tai miehisyys sekä nauttia niistä.

Riittävästi irti ja sopivasti lähellä. Seksuaalisuuden kannalta on tärkeää, että suhteessa molemmat kokevat olevansa itsenäisiä, mutta myös tiivis kimppa. Toisen halut eivät saa olla tärkeämpiä kuin toisen. Riittävä erillisyys takaa sen, että uskaltaa olla oma itsensä ja tehdä itselle tärkeitä valintoja.

Turvallisuus. Kun kumppanin kanssa kokee riittävästi turvallisuutta, uskaltaa tuoda omat halunsa ja toiveensa esille, eikä joudu miellyttämisen kierteeseen. Olennaista on turvallisuus ja usko siihen, että kumppanini pysyy vierellä, vaikka esittääkin omat aidot tarpeensa.

9 Voiko ilman intohimoa olla hyvää seksiä?

Intohimo tarkoittaa voimakasta seksuaalista halua. Se on tila, jossa ajatukset ja kontrolli unohtuvat, ja hetken tunne vie. Toisille intohimoon heittäytyminen on liian pelottavaa, sillä se tuntuu ryöstäytyvän rationaalisen minän hallinnasta. Ennalta arvattava seksi on tällöin helpompaa: tietää mitä on tulossa, eikä ylläty positiivisesti eikä negatiivisesti. Seksin vaatimukset saattavat olla median vuoksi värittyneitä. Ihmiset luulevat, että seksuaaliselle toiminnalle on olemassa tietyt kaavat ja kriteerit, joiden täytyttyä se on hyvää. Karrikoiden voi sanoa, että ennen seksiä harrastettiin puhumatta pimeässä, mutta nykyisin sen pitäisi olla ylettömän rohkeaa, jatkuvaa extreme-ilotulitusta. Seksi voi olla kumpaakin, mutta myös kaikkea näiden kahden vaihtoehdon väliltä.

10 Mistä intohimo kumpuaa?

Korvien välistä. Intohimo mielletään kehon reaktioksi ja fyysisesti painottuvaksi ilmiöksi. Intohimo syttyy kuitenkin yläpäässä. Se on psyykkinen tapahtuma, joka näkyy myös kehossa. Kumppanin kokeminen seksuaalisten unelmien täyttymyksenä lisää intohimoa.

Omasta seksuaalisesta itsetunnosta. Tämä tarkoittaa luottamusta siihen, että on riittävä ja haluttava. Jos esimerkiksi keskittyy ruotimaan naiseuttaan ja kehoaan, on vaikeaa saavuttaa rentoa, halukasta ja intohimoista ilmapiiriä. Myös itsensä tunteminen seksuaalisesti ja fyysisesti lisää intohimoa.

Uutuudesta. Monelle intohimo on tuttu suhteen alkuajoilta. Ajan myötä intohimoa tutun kumppanin kanssa saattaa olla vaikeaa tavoittaa. Jotkut ajautuvat sen takia etsimään intohimoa uusista suhteista. Tilanne on kuitenkin hetken päästä sama. Uutuutta voi etsiä myös tutusta parisuhteesta ja kumppanista. Se vaatii parilta rohkeutta ja leikillistä uteliaisuutta.

Muutoksesta. Rohkeus muuttaa tuttua kaavaa ja seksin ennalta-arvattavuutta lisäävät intohimoa. Moni tyytyy samaa kaavaa noudattavaan seksiin, mutta haaveilee muusta. Tyytymättömyyteen tai seksielämän kaavamaisuuteen voidaan tarttua yhdessä tai ammattiavun turvin.

Aisteista. Intohimo kumpuaa myös kaikkien aistien tietoisesta hyödyntämisestä ja stimuloimisesta. Toisen tuoksuista, visuaalisuudesta, musiikista, kylvystä, hieronnasta, kosketuksesta. 

Vastaajana erityistason seksuaaliterapeutti Maaret Kallio.

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi