Terve.fi

Lonkan nivelrikon hoito

Lonkan nivelrikon hoito
Lonkan nivelrikkoon ei ole ennalta ehkäisevää hoitoa. Miten lonkan nivelrikkoa voi ehkäistä?

Lonkan nivelrikon sairastumisriskiä voi kuitenkin pienentää hoitamalla mahdolliset lonkkanivelvammat huolella ja harrastamalla kohtuullista säännöllistä liikuntaa etenkin kasvuiässä. Ylipaino (painoindeksi yli 25) sekä nivelen haitallisen kuormituksen välttäminen ehkäisee oireiden ilmaantumista. Nivelrikkoa parantavaa hoitoa ei ole olemassa.

Nivelrikon hoidon tavoitteena on kivun hallinta ja lieventäminen, toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen sekä sairauden pahenemisen estäminen. Hoidon alkuvaiheessa hyvä potilasohjaus ja sairaudesta informointi on tärkeää. Toimintakykyä pidetään yllä fysioterapialla ja nivelten liikuntahoidolla, esimerkiksi venyttelyllä ja lihaskuntoharjoittelulla. Yleiskuntoa tulee myös harjoittaa säännöllisesti, ja sopivia lajeja ovat muun muassa kävely, pyöräily, vesijumppa ja hiihto. Ylipainoisilla potilailla ensimmäinen hoitomuoto on laihduttaminen. Kylmähoidolla voidaan helpottaa kipuja. Yksilöllisesti suunnitellut tuet ja erilaiset apuvälineet helpottavat nivelrikkopotilaan elämää ja parantavat toimintakykyä.

Nivelrikon oireita voidaan lievittää tarvittaessa myös lääkehoidolla. Lääkehoito on yksilöllistä ja se yhdistetään sopiviin liikuntaharjoitteluihin. Nivelrikon oirekuva on usein aaltoileva, niinpä myös kipulääkkeiden tarve vaihtelee. Lonkan nivelrikon ensisijaisena lääkkeenä käytetään parasetamolia, ja mikäli sen teho ei riitä lääkehoidossa siirrytään tulehduskipulääkkeisiin. Niiden käyttöön liittyy kuitenkin ruoasulatuskanavan oireiden, kuten närästyksen ja haavaumien, riski. Ellei parasetamolilla ja tulehduskipulääkkeillä saavuteta riittävää tehoa, voidaan nivelrikkokipua hoitaa opioidella, esimerkiksi tramadolilla ja kodeiinilla. Suun kautta otettavan lääkityksen lisäksi kipua voidaan lievittää paikallisilla ihon läpi imeytyvillä tulehduskipulääkevoiteilla.

Lonkan nivelrikkoa voidaan hoitaa myös leikkaamalla. Tällöin vaihtoehtoina on joko nivelen säilyttäminen tai sen korvaaminen tekonivelellä. Niveltä säilyttävä menetelmässä, osteotomiassa, luu katkaistaan ja luudutetaan uuteen asentoon. Osteomian tavoitteena on jakaa niveleen kohdistuva rasitus tasaisemmin laajemmalle alueelle ja ennaltaehkäistä nivelrikon pahentumista. Osteotomiaa käytetään erityisesti alle 40-vuotialle potilaille, joilla ei esiinny selkeitä radiologisia löydöksiä. Lonkan nivelrikon hoidossa on myös käytetty artroskopiaa eli tähystystä, mutta sen vaikuttavuudesta ei ole tutkimusnäyttöä.

Pitkälle edenneessä lonkan nivelrikossa päädytään usein tekonivelleikkaukseen. Tekonivelleikkauksessa kulunut lonkkanivel korvataan metallista valmistetulla proteesilla, jonka liukupinta voi olla esimerkiksi metallinen tai keraaminen. Tekonivelleikkaukselle ei ole määritetty tiettyä ajankohtaa, ja leikkauksen ajankohta arvioidaan aina yksilöllisesti ottaen huomioon potilaan oirekuvan hankaluus sekä leikkauksen riskitekijät. Kuitenkin nivelrikkoa hoidetaan aina alkuvaiheessa lääkkeillä ja liikuntaharjoitteilla ennen kuin harkitaan leikkaushoitoa.

Leikkaus on yleensä aiheellinen, kun lonkassa ilmenevä kipu ja sen aiheuttama toimintakyvyn heikkeneminen häiritsevät normaalia elämää. Myös radiologiset löydökset vaikuttavat leikkauspäätökseen. Tekonivelleikkaus poistaa usein kivut kokonaan, ja nivelen toiminta palautuu normaalisti. Parhaat leikkaustulokset saavutetaan, kun leikattavan potilaan yleisvointi on yhä eivätkä oireet ole ehtineet hankaloitua liiaksi. Leikkauksella ei ole kiire, mutta se olisi suotavaa tehdä pikaisesti, jos potilaan oireet ovat hyvin hankalat tai jos potilaalla on lonkkamurtuman vaara. Tekonivelen valintaan vaikuttaa muun muassa potilaan ikä, yleinen terveys ja fyysinen aktiviteetti. Tekonivel ei ole ikuinen, mutta sen käyttöikä voi olla jopa 15–20 vuotta.

Lähteet:

Arokoski J ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim 2015.

Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Lonkan nivelrikko, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Nivelrikko (artroosi), Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Polvi ja lonkkanivelrikko: Käypä hoito-suositus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014.

Roberts PJ ym. (toim.). Kirurgia. Kustannus Oy Duodecim 2010.

Ruskoaho H ym. (toim.). Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Kustannus Oy Duodecim 2014.

Stolt M ym. (toim.). Jalkaterveys. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Tilvis R ym. (toim.). Geriatria. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Julkaistu: 5.12.2018
Kommentoi »