Terve.fi

Lisää tietoa nocebo-vaikutuksesta

Lisää tietoa nocebo-vaikutuksesta
Kaikilla lääkkeillä on haittavaikutuksia, mutta myös placebon (lumelääke) on huomattu aiheuttavan niitä. Tämä on hämmentävää sillä placebo-lääkkeet on yleensä tehty sokerista eivätkä siksi teoriassa voi aiheuttaa minkäänlaista biologista reaktiota. Vielä mielenkiintoisempaa on se, että tutkijat uskovat, että se mitä haittavaikutusta placebo aiheuttaa riippuu testattavasta aktiivilääkkeestä.

- Tutkimus esittää vihjeitä ilmiöstä joka on placebo-vaikutuksen täydellinen vastakohta

Kaikilla lääkkeillä on haittavaikutuksia, mutta myös placebon (lumelääke) on huomattu aiheuttavan niitä. Tämä on hämmentävää sillä placebo-lääkkeet on yleensä tehty sokerista eivätkä siksi teoriassa voi aiheuttaa minkäänlaista biologista reaktiota.  Vielä mielenkiintoisempaa on se, että tutkijat uskovat, että se mitä haittavaikutusta placebo aiheuttaa riippuu testattavasta aktiivilääkkeestä. Esimerkiksi, tutkijat ovat analysoineet 69:n eri lääketestausta, jotka vertasivat eri migreenilääkkeiden tehoa placeboon. Kaikki kokeet olivat ”sokkokokeita,” eli kukaan tutkijoista tai potilaista ei tiennyt kuka sai placeboa.

Tutkimuksissa, joissa arvioitiin non-steroidisia tulehduskipulääkkeitä (NSAID), placebo-potilaat valittivat useimmiten pahoinvointia, oksentamista ja muita ruuansulatuksellisia oireita, jotka ovat NSAID-lääkkeiden mahdollisia sivuvaikutuksia. Pahoinvointilääkkeitä arvioivissa tutkimuksissa, placebo-potilaat valittivat useimmiten ruokahaluttomuutta, muistihäiriöitä ja ylempien hengityselimien infektioita, jotka kaikki ovat mahdollisia pahoinvointilääkkeiden sivuvaikutuksia.

Tätä ilmiötä ei ole huomattu pelkästään migreenilääkkeitä testattaessa. Muut analyysit placebo-kontrolloiduista tutkimuksista päättelivät, että 23% placeboa saaneista potilaista valitti epämukavista sivuvaikutuksista.

Nämä vaikutukset ovat todiste nocebo-vaikutuksen – placebo-vaikutuksen huonommin raportoidun version- olemassaolosta. Latinaksi nocebo merkitsee ”voi vahingoittaa” kun taas placebo merkitsee ”haluan miellyttää”. Placebo voi auttaa paranemista tai kivunlievitystä, kun taas nocebo tekee päinvastoin: Saa potilaat voimaan huonommin.

Monia mekanismeja

Monet seikat liittyvät nocebo-vaikutukseen, kuten myös placebovaikutukseen.

Psykologia. Ahdistus, masennus ja luulosairaus lisäävät altistumista nocebo-vaikutukselle. Ei tiedetä miksi, mutta yksi teoria on, että nämä psykologiset tilat voivat aiheuttaa somaattisuutta, tunneperäisten muutosten esiintymistä fyysisinä oireina. Ehdollistuminen. Kun potilailla on ollut huonoja kokemuksia tai ovat kärsineet sivuvaikutuksista aiemmin, he voivat kärsiä niistä uudelleen reaktiona ääniin, näkyihin ja muihin merkkeihin, jotka muistuttavat heitä kyseisestä hoidosta. Esimerkiksi, jopa yksi kolmesta potilaasta tulee huonovointiseksi tai jopa oksentavat kun astuvat huoneeseen, jossa ovat lähimenneisyydessä saaneet kemoterapiaa.

Konteksti .Lääkkeet ja muu hoito saavat symbolisia merkityksiä, joilla voi olla nocebo-vaikutus. Punainen, oranssi ja keltainen ovat stimulaatioon liitettäviä sanoja, kun taas sininen ja vihreä esittävät rauhallisuutta. Tutkimuksissa on huomattu, että sinisiä placebo-tabletteja ottaneet potilaatvalittavat jälkeenpäin useammin väsymystä, kuin ne potilaat, jotka syövät vaaleanpunaisia tabletteja.

Suggestio. Kliinikon sivuvaikutuksien kuvaamiseen käyttämät sanat tai jopa suostumuksen saamiseen käytetyt lomakkeet, voivat luoda oletuksia lopputuloksesta. Eräässä placebo-kontrolloidussa tutkimuksessa, joka käsitteli aspiriinin vaikutuksesta angina pectorikseen (eräs rintakipu-tyyppi), tutkijat käyttivät kahta eri suostumuslomaketta. Toisessa oli erikseen mainittuna sivuvaikutuksena ”ruuansulatuselimistön ärsyyntyminen”, kun toisessa taas ei ollut. Placebo-ryhmän potilaat, jotka olivat allekirjoittaneet suostumuslomakkeen, jossa ruuansulatuselimistön ärsyyntyminen oli mainittu, eivät ainoastaan kokeneet tätä vaivaa enemmän vaan saattoivat jopa jättäytyä pois tutkimuksesta sen takia. Muut tutkimukset terveissä ihmisissä ovat näyttäneet, että tiettyjen sanojen käyttö (esim. tutkimuksissa, jotka varoittavat, että sähkö isku saattaa sattua paljon) nostaa ihmisten omaa arviota kivun tasosta.

Monia kysymyksiä

Nocebo-vaikutuksen biologia on suurimmaksi osaksi pimennossa. Yhden teorian mukaan siinä missä placebo aktivoi aivoissa endorfiineja hellittääkseen kipua, voi nocebo aktivoida toisia reseptoreita, jotka stimuloivat stressihormonien (kuten kortisoli) tuotantoa ja muutenkin vaikuttaa kivun tuntemiseen.  Bentsodiatsepaami, ahdistuksen hoitoon käytettävä lääke, voi tylsyttää nocebon luomaa kivun tunnetta. Tästä voisi luulla, että ahdistukseen vaikuttava kemiallinen epätasapaino voisi olla nocebo-vaikutuksen taustalla.

Vaikka moniin toiminnallisiin kysymyksiin ei ole vielä vastattu, on nocebo-vaikutuksen olemassaolo hyvä muistutus siitä, että tutkimustilanne pitäisi olla harkittu. Kliinikoiden olisi viisasta luoda luottamusta ja, aina kun mahdollista, käsitellä potilaiden huolia positiivisella mielellä. Tutkimuksen jatkuessa toivotaan, että kliinikoilla tulee olemaan parempi ohjaus siihen, kuinka hyödyntää placebo-vaikutusta ja pitää nocebo-vaikutus kurissa, pitääkseen huolta, että jokaisella potilaalla on mahdollisuus kivunlievitykseen.

Julkaistu: 7.6.2011
2 kommenttia