Terve.fi

Liikuntaa terveydeksi ja lääkkeeksi - Raskaus

Liikuntaa terveydeksi ja lääkkeeksi - Raskaus
Liikunnalla ennen raskautta, sen aikana ja sen jälkeen voi olla myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia naisen terveyteen raskauden aikana ja raskauden kulkuun, synnytykseen. Lue lisää.
Julkaistu 8.6.2017

Raskaus aiheuttaa odottavilla naisilla lukuisia fyysisiä ja henkisiä muutoksia. Paino nousee 8 – 15 kg:lla, ilmenee turvotuksia, veren tilavuus suurenee ja veren hemoglobiinipitoisuus pienenee. Tavallisimpia oireita ovat pahoinvointi, närästys, ummetus, tihentynyt virtsaamistarve ja nivelsiteiden löystymisestä johtuvat kivut lonkissa, selässä ja häpyliitoksessa. Tyypillisiä psyykkisiä oireita ovat jännittäminen, pelko ja mielialan lasku.

Normaalista poikkeavia, varsin yleisiä muutoksia ovat virtsankarkailu, eriasteinen verenpaineen nousu ja sokeriaineenvaihdunnan häiriö eli raskausdiabetes tai sen esiaste, prediabetes. Tehokkaimmat keinot näiden haittojen ehkäisyyn ovat normaalin painon säilyttäminen, terveellinen ruokavalio ja liikunta.

Liikunnalla ennen raskautta, sen aikana ja sen jälkeen voi olla myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia naisen terveyteen raskauden aikana ja raskauden kulkuun, synnytykseen, vastasyntyneen terveyteen ja äidin terveyteen synnytyksen jälkeen.

Tutkimustieto kaikista näistä vaikutuksista ei vielä riitä varmojen ja yleistettävien päätelmien tekemiseen. Kokonaisuutena tutkimukset kuitenkin osoittavat, että liikunnalla yhdessä terveellisen ravinnon kanssa voidaan saavuttaa äidille ja lapselle merkittäviä hyötyjä ilman vakavia riskejä.

Ennen raskautta toteutuneen liikunnan vaikutuksista ei ole tehty kokeellisia tutkimuksia, joissa liikuntaa olisi lisätty tai vähennetty.

Havainnoivien tutkimusten perusteella liikunta ennen raskautta ja sen aikana erityisesti yhdessä dieetin kanssa saattaa pienentää odottavan naisen painon kasvua raskauden aikana sekä parantaa insuliinin vaikuttavuutta, jota raskaus on huonontanut.

Ennen raskautta liikuntaa harrastaneilla naisilla saattaa olla pienempi raskausdiabeteksen kehittymisen vaara verrattuna liikuntaa harrastamattomiin naisiin.

Runsas ja ripeä liikunta ennen raskautta saattaa ehkäistä sairaalloista verenpaineen nousua ja siihen liittyviä oireita eli lievää raskausmyrkytystä, joskin tutkimusten tulokset ovat vaihtelevia.

Raskauden aikana kestävyysliikunta säilyttää terveillä naisilla fyysistä kuntoa ja voi parantaakin sitä.

Säännöllinen kestävyysliikunta erityisesti yhdessä terveellisen ravinnon kanssa pienentää painon nousua raskauden aikana varsinkin normaalipainoisilla odottavilla naisilla. Nämä keinot eivät kuitenkaan yleensä riitä estämään liiallista painon nousua siihen alttiilla korkean riskin henkilöillä kuten lihavilla odottavilla naisilla.

Liikunta raskauden aikana pienentää raskausdiabeteksen riskiä sekä havainnoivien että kokeellisten tutkimusten tulosten mukaan.

Runsas ja ripeä liikunta saattaa pienentää lievän raskausmyrkytyksen vaaraa, mutta hyvin runsas ja voimaperäinen liikunta saattaa jopa lisätä sitä.

Liikunta saattaa pienentää suuripainoisten lasten synnyttämisen riskiä.

Liikunta raskauden aikana saattaa vaikuttaa myönteisesti mielialaan ja omakuvaan sekä vähentää masentuneisuutta raskauden aikana ja mahdollisesti synnytyksen jälkeenkin.

Raskauden aikaisen lihaskuntoharjoittelun vaikutuksia on selvitetty vain harvoissa tutkimuksissa. Niiden tulosten perusteella kevyt lihaskuntoharjoittelu näyttää lisäävän lihasten voimaa ja kestävyyttä normaalilla tavalla ja olevan turvallista sekä äidille että sikiölle. Lihaskuntoharjoittelu voi parantaa verensokerin tasapainoa raskausdiabetesta sairastavilla naisilla.

Raskauden aikana toteutetun järjestelmällisen liikuntaharjoittelun vaikutuksista lantion ja lanneselän kipuihin on raportoitu vaihtelevia tuloksia. Kun tutkimusten tulokset on yhdistetty, liikunta näyttää voivan vähentää mainittujen alueiden kipuja ja niistä johtuvia haittoja.

Lantionpohjan lihasten harjoittaminen erityisesti ohjattuna harjoitteluna ennen raskautta ja sen aikana ehkäisee tai vähentää virtsankarkailun ilmenemistä ja määrää raskauden aikana ja sen jälkeen erityisesti aikaisemmin terveillä ensisynnyttäjillä. Myös synnytyksen jälkeen toteutettu harjoittelu jo ilmenneen virtsankarkailun hoitamisessa saattaa tuottaa myönteisiä vaikutuksia. Lantiopohjan lihasten harjoittamisen ei ole todettu lisäävän synnytykseen liittyviä haittoja tai komplikaatioita.

Liikunta synnytyksen jälkeen saattaa vähentää masentuneisuutta ja uupumuksen tunnetta. Yhdessä terveellisen ravinnon kanssa liikunta voi auttaa pienentämään raskauden aikana suurentunutta painoa.

Lisäksi tulostettavat ohjeet:

Kommentoi »