Terve.fi

Liikunta vähentää ennenaikaisen kuoleman riskiä luultua enemmän

Liikunta vähentää ennenaikaisen kuoleman riskiä luultua enemmän

Ikääntyneet naiset, jotka liikkuvat enemmän, kuolevat yleensä myös myöhemmin kuin heidän vähemmän liikkuvat ikätoverinsa. Lue lisää.
Mainos

Ikääntyneet naiset, jotka liikkuvat enemmän, kuolevat yleensä myös myöhemmin kuin heidän vähemmän liikkuvat ikätoverinsa, toteaa vastavalmistunut yhdysvaltalaistutkimus.

Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 17 700 naista, joiden keski-ikä oli 72 vuotta. Naiset keräsivät viikon ajan tietoa liikkumisestaan aktiivisuusmittarilla, minkä jälkeen heitä seurattiin keskimäärin kahden vuoden ajan. Tutkimusjakson aikana 207 naista kuoli.

Tutkijat jakoivat naiset neljään ryhmään sen mukaan, kuinka paljon he saivat raskasta tai keskiraskasta liikuntaa viikon aikana. Eniten liikkuvien ryhmään kuuluvilla oli jopa 70 prosenttia pienempi riski kuolla tutkimuksen aikana kuin vähiten liikkuvien ryhmään kuuluvilla. Kevyimmän liikunnan määrällä ei tosin havaittu olevan vaikutusta kuolemanriskiin.

Yleensä tutkimuksissa on havaittu aktiivisen liikkumisen vähentävän kuolemanriskiä noin 30 prosentilla, mutta nämä kaikki tutkimukset ovat perustuneet siihen, että koehenkilöt kertovat itse paljonko he liikkuvat.

Aktiivisuusmittareilla saadaan paljon tarkempaa tietoa liikunnan määrästä ja laadusta, jolloin voidaan luotettavammin jakaa ihmisiä ryhmiin heidän aktiivisuutensa mukaan. Tietysti tässäkin koeasetelmassa on se mahdollisuus, että koehenkilöiden liikuntatottumukset ovat muuttuneet tutkimuksen aikana. Tässä tutkimuksessa ei myöskään selvitetty tarkasti naisten terveydentilaa, mikä voi vaikuttaa tuloksiin.

Noin puolet tutkimuksessa mukana olleista henkilöistä käytti liikkumiseen keskimäärin vähintään 28 minuuttia päivässä ja 196 minuuttia viikossa. Joissain tutkimuksissa on huomattu lisäksi, että pitkät paikoillaan vietetyt jaksot lisäävät ennenaikaisen kuoleman riskiä, mutta tässä tutkimuksessa sellaista ei havaittu.

Lähde: Circulation 30.11.2017

Tämän uutisen tarjoaa Lääkäriportaali, joka on erikoisalakohtainen palvelu lääkäreille ja lääketiedettä opiskeleville. Palvelu tarjoaa koti- ja ulkomaisen lääketieteellisen uutispalvelun ilmaiseksi. Lue lisää ja rekisteröidy käyttäjäksi

Lue lisää:

Liikunta sepelvaltimotaudin hoidon tukena

Julkaistu: 18.12.2017