Terve.fi

Liikunta ja sydäntauti

Sydän- eli sepelvaltimotautiin sairastuvuus on viimeisten vuosikymmenien aikana vähentynyt voimakkaasti työikäisessä väestössä. Toisaalta tarkasteltaessa ikääntyvää koko väestöpohjaamme havaitaan sairastuneita olevan edelleen paljon, ja että sairaus on Suomessa yleisempi kuin useimmissa muissa läntisen Euroopan maissa.

Fyysinen inaktiivisuus, liikunnan vähäisyys ja erityisesti huono fyysinen kunto ovat merkittäviä sepelvaltimotaudin vaaratekijöitä. Säännöllisen liikunnan onkin osoitettu vähentävän sekä sepelvaltimotautiin sairastumisen vaaraa että sepelvaltimotaudin seurauksia useilla tavoilla sekä itsenäisesti että vaikuttamalla muihin vaaratekijöihin.

Liikunta suojaa sydänkuolemalta

Tutkimusnäyttö liikunnan osuudesta sepelvaltimotautipotilaiden sydäntä ja elämää suojaavasti on vakuuttava. Liikunnallisesti painottuvat sydänkuntoutusohjelmat ovat vähentäneet ennenaikaista kokonaiskuolleisuutta noin 20 % ja sydänkuolleisuutta noin 30 % enemmän verrattuna tavanomaiseen sydänpotilaan jatkohoitoon. Suomessa 90-luvulla toteutetussa tutkimuksessa seurattiin 15 vuoden ajan sydäninfarktin sairastaneita potilaita. Puolet potilaista osallistui liikuntapainotteiseen sydänkuntoutukseen. Tutkimuksen tulos osoitti sepelvaltimotautikuolleisuuden olevan matalampi liikuntaryhmässä verrattuna vertailuryhmään. Lisäksi kuntoutusryhmässä oli vähemmän äkkikuolemia vertailuryhmään verrattuna. Nämä tulokset puhuvat selvää kieltään: säännöllisellä liikunnalla on erittäin merkittävänä rooli sydänterveyden edistäjänä.

Liikunta voi hidastaa sepelvaltimoiden ahtautumisen

Valitettavasti sepelvaltimotauti on luonteeltaan pikkuhiljaa etenevä sairaus. Siksi onkin tärkeä korostaa liikunnan roolia sepelvaltimotaudin etenemisen estämiseksi. Liikunnan määrä, jossa kulutetaan energiaa vähintään 1600 kcal viikossa, voi pysäyttää sepelvaltimoiden ahtautumisen. Lisäksi viikoittainen liikunta-annos, jossa liikunnalla kulutetaan noin 2200 kcal energiaa, on jopa vähentänyt sepelvaltimoiden ahtautta. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 5-6 kohtuutehoista liikuntatuntia viikossa.

Liikuntalääke on edullista ja tehokasta

Terveydenhuoltojärjestelmämme peräänkuuluttaa kustannusvaikuttavia toimintamalleja. Hiljattain julkaistussa Saksalaisessa tutkimuksessa sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla verrattiin 12 kuukauden liikuntaharjoittelun ja sepelvaltimoiden pallolaajennuksen vaikutusta sydäntapahtumiin ja kunnon muutokseen. Liikuntaryhmällä sydäntapahtumia esiintyi vähemmän ja kunto nousi enemmän verrattuna pallolaajennusryhmään. Lisäksi tutkijat tekijät kustannusvaikuttavuusanalyysin, mikä osoitti liikuntalääkkeen merkittävästi tehokkaammaksi ja edullisemmaksi vaihtoehdoksi verrattuna pallolaajennushoitoon.

Onko liikuntalääke käytössä sydänpotilailla?

Useissa Euroopan maissa jopa 70 % sydänpotilaista osallistuu systemaattiseen jatkohoitoon erikoissairaanhoidossa tehtävien toimenpiteiden jälkeen (sepelvaltimoiden pallolaajennus tai ohitusleikkaus). Parhaiten kuntoutus on järjestetty Keski-Euroopan maissa, Englannissa ja Ruotsissa. Suomalaisista sydänpotilaista arviolta vain 5-10 prosenttia ohjautuu sairaalavaiheen jälkeen kuntoutukseen. Valitettava tosiasia on, että sydänkuntoutuksen tila Suomessa ei ole hyvä, huolimatta siitä, että sydänsairauksien kuntoutuksen hyödyistä on vankka tieteellinen näyttö. Toistaiseksi liikuntalääkkeen valtakunnallinen resepti sydänpotilaita hoitavilta tahoilta puuttuu. On selvää, että yhteneväinen käytäntö hyödyttäisi ehdottomasti meitä kaikkia tänään ja erityisesti tulevaisuudessa väestön ikääntyessä.

Julkaistu: 14.11.2009
Kommentoi »