Terve.fi

Liikehoito lievittää alaselkäkipua

Liikehoito lievittää alaselkäkipua
Alaselkäkivun hoidossa käytetään usein liikehoitoa. Kansainvälisessä katsauksessa on käyty läpi eri tietokannoista löytyneitä satunnaistettuja tutkimuksia liikehoidon tehosta aikuisten epätyypillisen alaselkäkivun hoidossa. Lisäksi on arvioitu, missä määrin liikehoito vähentää työpoissaoloja ja edistää paluuta työhön sairasloman jälkeen.
Julkaistu 28.6.2006

Kaksi tutkijaa valitsi ja arvioi itsenäisesti tutkimukset. Kaikkiaan kriteerit täyttivät 61 tutkimusta, joihin oli osallistunut yli 6 000 henkilöä. Tutkimuksista yhdessätoista oli selvitetty äkillistä, kuudessa puoliäkillistä ja 43:ssa pitkäaikaista alaselkäkipua. Liikehoito osoittautui jossakin määrin tehokkaaksi. Se lievitti pitkäaikaista alaselkäkipua ja paransi toimintakykyä, etenkin terveydenhoitohenkilöstön. Äkilliseen alaselkäkipuun liikehoito ei kuitenkaan tehonnut yhtään paremmin kuin hoidotta jättäminen tai muut tavanomaiset hoidot. Liikehoito vähensi kuitenkin äkillisen ja pitkäaikaisen alaselkäkivun välimaastossa olevasta puoliäkillisestä kivusta kärsivien poissaoloja työstä.

Kommentoi »