Terve.fi

Lihavuuden hoito

Lihavuuden hoito
Lihavuuden hoidon tavoitteena on pysyvä muutos. Diabeteksen tilannetta parantaa merkittävästi 5-10 % laihtuminen.
Julkaistu 19.2.2010

Oma hoito: Lihavuuden hoidon tavoitteena on pysyvä muutos. Diabeteksen tilannetta parantaa merkittävästi 5-10 % laihtuminen. Parhaaseen tulokseen päästään, kun ymmärretään lihavuuden syntymekanismit (energian liiallinen saanti ja vähäinen kulutus) ja sitoudutaan tarvittaviin toimenpiteisiin. Ilman motivaatiota tulokset jäävät huonoksi ja ennen pitkää kilot tulevat takaisin korkojen kanssa.

Lääkkeet: Laihduttamiseen on kehitetty elintapamuutosten avuksi useita eri lääkevalmisteita, jotka auttavat painonhallinnassa. Kun lääkevaikutus häviää ja elintavat palautuvat entiselleen, ylipaino usein palautuu. Laihdutuslääkitykset vaikuttavat eri tavoin, esim. orlistaatti vaikuttaa runsasenergisten rasvojen imeytymiseen suolistosta ja sibutramiini vaikuttaa kylläisyyden tunteeseen ruokahalua hillitsevästi keskushermostossa.

Leikkaus: Viime vuosina laihdutusleikkaukset ovat yleistyneet ja niiden tulokset ovat olleet lupaavia. Parhaimmillaan on saatu pysyvä kymmenien kilojen painon aleneminen. Diabeetikoilla lääkityksen tarve on usein hävinnyt tai vähentynyt sokerien korjaannuttua normaalille tasolle. Leikkaustekniikoita on useita, joista on suosiossa ennen kaikkea suolen ohitusleikkaus.

Peruste leikkaukselle on tällä hetkellä yli 40 painoindeksi yhdistyneenä lihavuuden liitännäissairauteen. Painoindeksi 35-40 voi olla peruste leikkaukselle, jos potilaalla on lisäksi vaikeahoitoinen diabetes tai yksi tai useampi lihavuuden aiheuttama liitännäissairaus, esim. vaikea nivelrikko.

Kommentoi »