Terve.fi

Latanoprosti alentaa silmänpainetta matalapaineglaukoomassa

Latanoprosti alentaa silmänpainetta matalapaineglaukoomassa

Brittiläistutkimuksen mukaan latanoprosti alentaa pitkäaikaisesti silmänpainetta potilailla, joilla on todettu matalapaineglaukooma. Tutkimukseen rekrytoitiin 76 hiljattain diagnosoitua potilasta. Heistä 26:tta uhkasi keskeisen näön menetys.
Mainos

Potilailta mitattiin silmänpaine tunnin välein klo 8.00 – 17.00. Potilaat, joita uhkasi keskeisen näön menetys, sijoitettiin suoraan hoitoryhmään ja loput 50 arvottiin joko hoito- tai vertailuryhmään niin, että molemmissa ryhmissä oli 38 henkilöä. Hoitona oli kerran päivässä 0,005 prosenttista latanoprostia. Kuuden kuukauden kohdalla mitattiin jälleen silmänpaineet. Keskimääräinen hoitoaika oli 11 kuukautta.

Latanoprostia saaneiden keskimääräinen ja maksimaalinen silmänpaine oli uusintamittauksessa merkitsevästi alhaisempi kuin vertailuryhmässä. Hoitoryhmän keskimääräinen silmänpaine aleni 17 prosenttia ja maksimaalinen silmänpaine 19 prosenttia. Hoidetuista 41 prosentilla silmänpaine aleni vähintään 20 prosenttia, mutta vain 10 prosentilla silmänpaine aleni vähintään 30 prosenttia. Latanoprosti näyttäisi alentavan tehokkaasti silmänpainetta matalapaineglaukoomapotilailla, mutta se ei näyttäisi monoterapiana riittävän, vaan tarvitaan myös muuta lisähoitoa.

Lähde: British Journal of Ophthalmology 2004;88:630-634

Glaukooma

Tällä palstalla julkaistaan Coronaria Oy:n terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja referaatteja kiinnostavista tutkimuksista.

Julkaistu: 28.6.2006