Terve.fi

Lapset muotoilevat puhettaan taitavasti

Lapset muotoilevat puhettaan taitavasti
Helsingin yliopistossa on saatu päätökseen kolmivuotinen tutkimushanke, jossa selvitettiin suomalaisten lasten varhaista puheen kehitystä. Tutkimuksessa saatiin uutta tietoa poikien ja tyttöjen erilaisista tavoista leikkiä, lapsen varhaisesta kyvystä korjata itse puhettaan, viisivuotiaiden tyttöjen tavasta kommunikoida leikin aikana ja vauvojen ensisanoja edeltävien protosanojen käytöstä.
Julkaistu: 20.3.2007

Tutkimuksen mukaan jo yksivuotias lapsi on varsin aloitteellinen vuorovaikutuksessaan. Aluksi lapsi osoittaa ympäristön asioita ja äidit nimeävät niitä heille. Näin lapsi oppii sanojen merkityksiä ja saa edellytyksiä ensisanojen tuottamiseen. Asioiden ja esineiden tavoittelussa pieni lapsi käyttää protosanoja ja vartalon liikkeitä, ja tulee näin ymmärretyksi ilman sanallista kieltä. Jo puolitoistavuotias taapero alkaa korjaamaan omaa puhettaan. Lapsi saattaa esimerkiksi korvata sanoja toisilla ja tarkentaa sanojen ääntämistä.

Tutkimuksessa seurattiin myös viisivuotiaita tyttöjä, jotka käyttivät ja muotoilivat puhettaan jo hyvin taitavasti meneillään olevan tilanteen mukaan. He tarkkailivat puhuessaan leikkitoverinsa reaktioita ja korjasivat puhettaan tilanteen vaatimalla tavalla. Yleensäkin tyttöjen leikeissä korostuivat kielelliset keinot, kun poikien leikeissä käytettiin enemmän suoraa ja ei-sanallista toimintaa.

Kommentoi »