Terve.fi

Laki ja asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Laki ja asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
1. pykälä Vammaispalvelulain tarkoitus on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.
Julkaistu 21.9.2007

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4. 1987 / 380

Muissa pykälissä edellytetään, että kunnan on huolehdittava tarvittavien palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä, mikäli vammainen henkilö ei saa tarvitsemiaan palveluja minkään muun lain nojalla.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 18.9.1987 / 759

Luvussa 3 ja pykälässä 17 sanotaan ”Korvausta muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa. Korvauksen määrä on puolet edellä mainittujen välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta vammaiselle aiheutuvista kustannuksista. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan.”

Lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa terveyden- ja sairaanhoidon eli terveyskeskusten, keskussairaaloiden ja yliopistosairaaloiden järjestämää hoitoa ja kuntoutusta sekä apuvälinepalveluita. Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistämään ja tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa. Apuvälineiden saamisen edellytyksenä on lääkärin toteama sairauden tai vamman aiheuttama apuvälineen tarve. Nämä apuvälineet ovat asiakkaalle maksuttomia. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ovat apuvälineiden tarpeen määrittely, välineiden sovitus, luovutus omaksi tai käytettäväksi, käytön opetus ja seuranta sekä välineiden huolto. Apuvälineisiin luetaan myös kuntoutuksessa tarvittavat hoito- ja harjoitusvälineet.

Kunnan sosiaalitoimi antaa korvausta muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien apuvälineiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Peruste korvauksen saamiseksi on se, että henkilö tarvitsee apuvälineitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa. Korvauksen määrä on puolet apuvälineiden todellisista kustannuksista. Kunta voi myös antaa harkinnanvaraisesti apuvälineitä korvauksetta henkilön käytettäväksi. Vakiomalliseen apuvälineeseen tehdyn vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan.

Vakuutuslait esimerkiksi liikennevakuutuslaki, tapaturmalaki ja potilasvahinkolaki ovat ensisijainen seksin apuvälineiden korvaajataho, mikäli henkilö on vammautuessaan ko. lain korvauspiirin alla.

Lähde: Suuri Seksivälineopas – Sin City 

Kommentoi »