Terve.fi

Laihdutussanasto


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ateriankorvike Ateriankorvike voi korvata yhden tai useamman aterian ja on tarkoitettu painonsäätelyyn. Ateriankorviketta käytetään osana muuta vähän energiaa sisältävää ja terveellistä ruokavaliota. Energiasisällön on oltava vähintään 200 kcal ja enintään 400 kcal yhtä ateriaa kohti. Ateriankorvikkeen linolihapon määrän on oltava vähintään 1 g ateriaa kohti. Ateriankorvikkeesta on saatava vähintään 30 % tärkeiden vitamiinien ja kivennäisaineiden päiväsaantisuosituksesta yhtä ateriaa kohti. Ateriankorvikkeen sisältämästä proteiinista tulee saada vähintään 25 % ja enintään 50 % valmisteen kokonaisenergiasta.

BMI Body Mass Index. Ks. painoindeksi.

Bulimia Ahmimishäiriö, syömishimo.

Dieetti Ruokavalio. Yksilön ravinnokseen käyttämät ruoka-aineet ja ruuat kokonaisuutena.

Dyslipidemia Rasva-aineenvaihdunnan häiriö.

ENE, ENED ENE eli VLCD (Very Low Calorie Diet) erittäin niukkaenergiainen dieetti tai valmiste sisältää nimensä mukaisesti erittäin vähän energiaa. ENE- eli VLCD-valmisteet on tarkoitettu korvaamaan kaikki päivän ateriat. Käytön edellytyksenä on elintapojen pysyvä muutos liikuntaa lisäämällä ja ruokailutottumuksia terveellisempään suuntaan muuttamalla. ENE-dieetti ja valmisteet soveltuvat laihdutus ja painonhallintamenetelmäksi erityisesti terveydelle haitallisen liikalihavuuden hoitoon ja lääketieteelliseen käyttöön. Sen energian saanti 450-800 kcal/päiväannos.

Erityisruokavalio Sairauden tai aineenvaihduntahäiriön hoidossa käytettävä ruokavalio.

Hiilihydraatit Energiaa tuottavia ravintoaineita. Esiintyy pääasiassa kasvikunnan tuotteissa. Esim. sokerit, tärkkelys ja selluloosa.

Insuliiniresistenssioireyhtymä Insuliinin odotettua vähäisempi veren glukoosipitoisuutta alentava vaikutus

Joule Joule (J) on energian mittayksikkö. Ks. kilojoule.

Kilojoule Joule (J) on energian mittayksikkö. 1 kJ = 1000 joulea. Joulen rinnalla käytetään yksikköä kilokalori (kcal). 1 kJ = 0,238 kcal. Kilokalorit muutetaan kilojouleiksi kertomalla kcal-määrä luvulla 4,184.

Kilokalori Kalori on lämpöenergian mittayksikkö. 1 kcal = 1000 kaloria = 4,184 kJ.

Kuituaineet Ravintokuidut ovat ruuansulatuskanavassa sulamattomia orgaanisia yhdisteitä. Esim. kasvisten ja hedelmien sulamattomat hiilihydraatit, kuten selluloosa ja ligniini.

LCD LCD (Low Calorie Diet) on vähän energiaa sisältävä dieetti tai ateriankorvike painonsäätelyyn. Sitä käytetään pääsääntöisesti pienempään painonpudotukseen osana muuta terveellistä ruokavaliota. Käytön edellytyksenä on elintapojen pysyvä muutos liikuntaa lisäämällä ja ruokailutottumuksia terveellisempään suuntaan muuttamalla. Vähän energiaa sisältävän dieetin tai ateriankorvikkeen energian saanti on 800-1200 kcal/päiväannos.

Laihdutusvalmiste Laihdutusvalmiste on vähän energiaa sisältävään ruokavalioon kehitetty, erityisesti laihdutukseen tarkoitettu erityisruokavaliovalmiste, jolla valmistajan ohjeen mukaan käytettynä voidaan korvata päivittäinen ruokavalio kokonaan tai osittain.

Laihduttaminen Laihduttamisella tarkoitetaan useiden kilojen tai jopa useiden kymmenien kilojen painonpudotusta muuttamalla elämäntapoja ja ruokavaliota terveellisemmäksi sekä lisäämällä liikuntaa.

Metabolia Aineenvaihdunta

Metabolinen oireyhtymä Aineenvaihduntahäiriö johon liittyy mm. vyötärölihavuus, heikentynyt glukoosin sietokyky, kohonneet veren rasva-arvot ja kohonnut verenpaine.

Monityydyttymätön rasvahappo eli polytyydyttymätön rasvahappo Rasvahappo, jonka hiiliketjussa on enemmän kuin yksi kaksoissidos. Runsaasti kasviöljyissä, esim. auringonkukka- ja soijaöljyissä ja kalan rasvassa. Vaikuttaa suotuisasti veren kolesteroliin.

Monotyydyttymätön rasvahappo eli kertatyydyttymätön rasvahappo Rasvahappo, jonka hiiliketjussa on yksi kaksoissidos. Runsaasti kasviöljyissä, esim. oliivi- ja rypsiöljyissä. Ei nosta veren kolesterolia.

Nutritio Ravitsemus.

Obesiteetti Lihavuus. Engl. obesity.

“Omena-päärynä” -indeksi Ks. Vyötärö-lantio-suhde.

Painoindeksi BMI (Body Mass Index), painon suhde pituuden neliöön (kg/m2). Painoindeksi on mittaluku, jolla painoa arvioidaan pituuden ja painon suhteena. Se on käytetyin ja käyttökelpoisin painoon perustuva lihavuuden ja laihuuden osoitin. Painoindeksi voidaan laskea jakamalla paino (kg) pituuden (m) neliöllä. Normaalipainoisen painoindeksi on välillä 18,5 – 24,9. Nämä viiterajat soveltuvat parhaiten 20-60 -vuotiaalle aikuisväestölle. Ennen pituuskasvun loppumista painoindeksiä ei yleensä tule käyttää lihavuuden tai laihuuden arvioimisessa.

Painonhallinta Painonhallinnalla eli painonsäätelyllä tarkoitetaan muutamien kilojen painonpudotusta ja painon pitämistä halutussa kilomäärässä ruokavaliota ja liikuntaa säätelemällä.

Perusaineenvaihdunta Ne energiaa vaativat levonaikaiset toiminnat (esim. hengitys), joita tapahtuu tahdosta riippumatta jatkuvasti elimistössä. Myös ruuan muuntaminen elimistölle soveliaaseen muotoon vaatii energiaa.

Raffinoitu ruoka, raffinaatti Ruoka, joka sisältää paljon energiaa, mutta ei juuri lainkaan suojaravintoaineita. Esim. sokeri, valkoinen vehnäjauho.

Ravitsemusterapeutti Ylemmän korkeakoulututkinnon ravitsemustiede pääaineena suorittanut henkilö, jonka tehtävä on sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvän neuvonnan suunnittelu, toteutus ja ohjaus. Työskentelee terveydenhuollossa (sairaalat, terveyskeskukset, lääkäriasemat, kuntoutuslaitokset).

Ruokavalionkorvike Ruokavalionkorvike on laihdutusvalmiste, jolla voidaan korvata koko päivän ruokavalio.

Sakariini Keinotekoinen makeutusaine. Ei sisällä energiaa. noin 500 kertaa makeampaa kuin tavallinen sokeri. Enimmäismäärärajoituksia.

Sorbitoli Makeutusaine. Sokerialkoholi. Esiintyy yleisesti luonnossa esim. omenoissa ja pihlajanmarjoissa. Ei yhtä makeaa kuin tavallinen sokeri, mutta sisältää yhtä paljon energiaa kuin tavallinen sokeri. Ei enimmäismäärärajoituksia.

Tyydyttymätön rasvahappo Rasvahappo, jonka molekyylissä on yksi tai useampi kaksoissidos. Ei nosta veren kolesterolia.

Tyydyttynyt rasvahappo Rasvahappo, jonka molekyylissä ei ole yhtään kaksoissidosta. Runsaasti eläinrasvoissa. Nostaa veren kolesterolia.

VLCD VLCD (Very Low Calorie Diet) on sama kuin ENE-dieetti tai ENE-valmisteet.

VLS, Vyötärö-lantio-suhde VLS-luku tarkoittaa vyötärön ja lantion ympärysmitan suhdetta. Siitä käytetään myös nimitystä “omena-päärynä” -indeksi. Omenalihavuudessa rasva on kertynyt vyötärölle ja päärynälihavuudessa lantiolle ja reisiin. Lukua käytetään lihavuuteen liittyvien sairastuvuusriskien arvioinnissa. Tällä ei kuitenkaan ole painoindeksin kaltaista kansainvälisesti hyväksyttyjä viitevälejä. Suomessa lievän riskin rajana pidetään, jos vyörärö-lantiosuhde naisilla ylittää 0,8 ja miehillä 0,9 ja huomattavan riskin rajana, jos suhdeluku naisilla ylittää 0,85 ja miehillä 1,0.

Julkaistu: 25.11.2005