Terve.fi

Lääkehoitoon liittyvät laboratoriotutkimukset

Lääkehoitoon liittyvät laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimuksia käytetään sairauksien seulonnassa, diagnoosin varmentamisessa, taudinkulun seurannassa sekä selvittämään, vaikuttaako lääkehoito toivotulla tavalla.
Teksti Toimitus
Mainos

Laboratoriotutkimuksia käytetään sairauksien seulonnassa, diagnoosin varmentamisessa, taudinkulun seurannassa sekä selvittämään, vaikuttaako lääkehoito toivotulla tavalla. Laboratoriotutkimus voi paljastaa häiriön elimen tai elimistön biokemiallisessa tasapainossa. Näytteistä voidaan lisäksi tutkia käytettyjen lääkeaineiden vaikutusta mittaamalla pitoisuuksia sekä todeta lääkkeiden haittavaikutuksia.

Sekä laboratoriotutkimuksia tilattaessa että analyysituloksia ilmoitettaessa käytetään systeemilyhenteitä kuvaamaan, mistä näyte on peräisin. Siten esimerkiksi f (pieni kirjain) merkitsee, että näytteenottoa edeltävän 12 tunnin aikana ei saa syödä ja on juotava vain pelkkää vettä. Mahdollinen tee tai kahvi tulee nauttia ilman sokeria tai kermaa. Paastonäytteen ottaminen sujuukin parhaiten aamulla ennen aamupalan syömistä.

Näytteenottoon valmistautuminen on yksi tärkeimmistä seikoista laboratoriotutkimuksen luotettavuuden ja tuloksen käyttökelpoisuuden kannalta. Näytteenottoon valmistautumisen ohjeet saa parhaiten laboratorion näytteenottajalta tai myös lääkäriltä. Teknistä vikaa epäiltäessä tutkimus kannattaa varsin herkästi kontrolloida uusintanäytteestä.

Taustatiedot tunteva lääkäri tulkitsee tutkimustulokset ja tekee asiantuntijana johtopäätökset sairauteen ja hoitoon nähden.

Yleisiä laboratoriotutkimuksissa käytettyjä lyhenteitä

Lyhenne

Selitys

Alkuperä

a

valtimo

arterial

B

(koko) veri

blood

E

punasolu

erythrocyte

F

uloste

feces

f

paasto

fasting

L

valkosolu

leukocyte

P

plasma

plasma

Pt

potilas

patient

S

seerumi

serum

U

virtsa

urine

v

laskimo

venous

Plasma ja seerumi ovat verinäytteestä linkoamalla erotettuja nesteosia, joista mitataan erilaisia niihin liuenneita komponentteja. Komponentti on systeemin kemiallinen tai fysikaalinen osa, kuten kalium, tai tapahtuma systeemissä, esimerkiksi hyytyminen. Analyysitulos ilmaistaan mittausarvona yhdessä valitun yksikön kanssa. Viitearvojen tunteminen on edellytys kliiniselle arvioinnille. Viitearvot, joista takavuosina käytettiin nimitystä “normaaliarvot”, on määritetty siten, että tilastollisesti 19 tutkittua 20:stä “terveestä” asettuu kyseiselle alueelle. Viitearvoihin vaikuttavat mm. ikä, sukupuoli, vuorokauden aika, liikunta ja erityisesti laboratorion käyttämä mittausmenetelmä. Ennen verinäytteen ottoa 15 – 20 minuutin rauhallinen istuminen on suositeltavaa verenkierron tasaannuttamiseksi.

Kaksi esimerkkiä laboratoriokokeista ja niiden tulosten tulkinnasta

Systeemi

Komponentti

Lyhenne

Tulos

Viitealue

Mittaustulos

Yksikkö

P-

Kalium

K

3,7

mmol/l

3,3-4,9

S-

Virtsahappo

Uraat

520

µmol/l

160-450 (miehet)

Koska sairausvakuutus korvaa osan lääkärin määräämistä, sairauden vuoksi tarpeellisista sairaanhoidon kustannuksista, tutkimusmääräykset ja maksukuitit kannattaa säilyttää Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoa varten. Korvausta suoritetaan vain tutkimuksesta, joka on tehty vuoden kuluessa määräyksen antamisesta.

Seuraavassa kuvataan tavallisimpia lääkehoitoihin ja kansantauteihin liittyviä laboratoriotutkimuksia

Alaniiniaminotransferaasi

Lyhenne: S-ALAT, S-ALT

Tutkimuksen kuvaus: Laskimoverinäyte.

Tutkimussyitä: Maksavaurion osoittaminen.

Viitearvot: 10-50 U/l

Tulkinta: Korkeita aktiivisuuksia tavataan maksasolujen vaurioituessa, esimerkiksi hormonien, lääkkeiden tai muiden kemiallisten aineiden aiheuttamissa reaktioissa.

Muuta huomattavaa: Yleisin maksaentsyymitutkimus.

C-reaktiivinen proteiini

Lyhenne: S-CRP

Tutkimuksen kuvaus: Laskimoverinäyte.

Tutkimussyitä: Akuutit taudit, kuten infektiot.

Viitearvot: Alle 10 mg/l

Tulkinta: Monenlainen kudostuho ja pahanlaatuiset kasvaimet nostavat pitoisuutta. CRP kohoaa nopeasti äkillisesti alkavien tautien, kuten infektioiden yhteydessä. Bakteeriperäisten tautien yhteydessä nousu on virusperäisiä suurempi, mikä helpottaa esimerkiksi hengitysteiden tulehdustautien erotusdiagnoosissa ja hoitotavan valinnassa. Munuaistulehduksessa taso kohoaa selvästi rakko- tai virtsaputken tulehduksia enemmän.

Muuta huomattavaa: Tutkimuksella on huomattava merkitys myös taudinkulun ja hoidon tehon seurannassa.

Elektrokardiografia

Lyhenne: Pt-EKG, “sydänfilmi”.

Tutkimuksen kuvaus: Mitataan rintakehän pinnalle ja raajoihin asetettujen antureiden avulla sydämen sähkövarauksia.

Tutkimussyitä: Sydänsairaudet.

Viitearvot: Lääkäri tulkitsee “sydänkäyrän”. Eräiden laitteiden tekemä atk- esiseulonta antaa lääkärille arviointiehdotelmia, mutta voi valistuneellekin potilaalle aiheuttaa turhaa huolestumista ja ylitulkintoja.

Tulkinta: Antaa asiantuntijalle monipuolista tietoa sydämen toiminnasta ja sairauksista.

Muuta huomattavaa: Tutkimus on potilaalle täysin kivuton ja vaaraton. Sitä täydennetään joskus kliinisellä rasituskokeella ja vuorokausiseurantatutkimuksella.

Glutamyylitransferaasi

Lyhenne: S-GT, S-GGT

Tutkimuksen kuvaus: Laskimoverinäyte.

Tutkimussyitä: Maksa- ja sappitiesairaudet. Maksa-aineenvaihdunnan kautta hajoavien lääkkeiden (mm. hormonit) sivuvaikutusten ennakointi.

Viitearvot: Miehet 5 – 80 U/l, naiset 5 – 50 U/l.

Tulkinta: Kohonneita arvoja esiintyy mm. ehkäisypillerien käyttäjillä, ylipainoisilla ja runsaan alkoholinkäytön yhteydessä.

Muuta huomattavaa: Varsin herkkä maksan kudosvaurion ilmaisija.

Gynekologinen irtosolukoe

Lyhenne: Pt-PAPA, Papanicolaun värjäys

Tutkimuksen kuvaus: Lääkäri tai hoitaja ottaa näytteet näkökontrollissa emättimestä mikroskopointilasille. Tutkimus on potilaalle kivuton.

Tutkimussyitä: Naisen kuukautiskierron ja hormonitasapainon tarkastus, kohdun kaulaosan syövän seulonta, gynekologisten tulehdustautien osoittaminen, hormonihoidon seuranta.

Viitearvot: Sytologilääkäri antaa lausunnon mikroskooppinäytteestä.

Tulkinta: Hoitava lääkäri arvioi löydösten merkityksen sekä lisä- ja kontrollitutkimusten tarpeen.

Muuta huomattavaa: Näytettä ei tulisi ottaa kuukautisvuodon aikana.

HDL-kolesteroli

Lyhenne: fS-Kol-HDL

Tutkimuksen kuvaus: Toinen kolesterolin pääosasista, “hyvänlaatuinen” kolesteroli. HDL = High Density Lipoproteins.

Tutkimussyitä: Rasva-aineenvaihdunnan seulontatutkimus. Verisuonitautien riskitekijöiden arviointi.

Viitearvot: Yli 0,95 mmol/l miehet, yli 1,10 mmol/l naiset.

Tulkinta: Erotuksena fS-Kol-LDL:stä (Low Density Lipoproteins), joka erityisesti on sydäntautien riskitekijä.

Muuta huomattavaa: Paastonäyte.

Kalium

Lyhenne: S-K

Tutkimuksen kuvaus: Laskimoverinäyte, josta seerumi erotetaan mahdollisimman pian.

Tutkimussyitä: Sydänperäiset ja kehon nestetasapainoon vaikuttavat sairaudet.

Viitearvot: 3,6 – 4,5 mmol/l

Tulkinta: Matalia arvoja esiintyy eräiden verenpaine- ja sydänlääkkeiden (diureetit) pitkäaikaisen käytön yhteydessä, samoin runsaassa oksentelussa ja ripuloinnissa. Korkeita arvoja tavataan munuaisen vajaatoiminnan ja kaliumin liika-annostelun yhteydessä.

Muuta huomattavaa: Kuuluu sydänsairauksien ja kohonneen verenpaineen laadukkaan hoidon seurannan perustutkimuksiin.

Kolesteroli

Lyhenne: fS-Kol

Tutkimuksen kuvaus: Laskimoverinäyte

Tutkimussyitä: Rasva-aineenvaihdunnan seulonta. Ruokavalio- ja lääkehoidon seuranta.

Viitearvot

3,5 – 5,0 mmol/l

Ihanteellinen

5,1 – 5,9 mmol/l

Hyvä

6,0 – 6,9 mmol/l

Lievästi kohonnut

7,0 – 7,9 mmol/l

Kohonnut yli

8,0 mmol/l

Huomattavasti kohonnut

Tulkinta: Korkea kolesterolipitoisuus on merkittävä verisuoni- ja sydäntautien riskitekijä.

Muuta huomattavaa: Suotavaa on paastonäyte, joskaan se ei mittausmenetelmästä riippuen ole aina aivan välttämätön. Mitä korkeampi on kolesterolin taso, sitä aiheellisempaa on pyrkiä muuttamaan ruokavaliotaan. Jollei dieettihoito tehoa, lipidi- eli rasvatasoon voidaan vaikuttaa pitkäaikaisella lääkehoidolla. Uusintamittaukset ovat seurannassa aiheellisia korkeintaan 1-2 kertaa vuodessa, jos seerumin kolesterolipitoisuus on korkea. Lievästi kohonneita arvoja ei tule pitää vaarallisina ellei samanaikaisesti ole muita riskitekijöitä, kuten sukurasitusta, sepelvaltimosairautta tai diabetesta.

Lasko

Lyhenne: B-La, B-SR, “senkka”

Tutkimuksen kuvaus: Hyytymisestoaineeseen otettu verinäyte vedetään asteikkopipettiin ja punasolujen annetaan laskeutua 60 minuuttia, jolloin mitataan millimetreinä laskeuma (“lasko”).

Tutkimussyitä: Sairauden etsimisen lisäksi taudin aktiivisuusasteen, paranemisen ja hoidon tehon seuranta. Tärkeä mm. nivelreuman seurannassa.

Viitearvot: 1-10 mm/t.

Tulkinta: Terveellä henkilöllä lasko on matala. Merkitystä on paitsi laskon korkeudella myös muutoksilla aikaisempaan arvoon verrattuna.

Muuta huomattavaa: Tulos on yksilöllinen, sillä joillakin henkilöillä lasko on pysyvästi asettunut normaalia korkeammalle tasolle.

Perusverenkuva

Lyhenne: B-PVK. Sisältää seuraavat tutkimukset: B-Hb (hemoglobiini), B- Hkr (hematokriitti), B-Ery (erytrosyytit, punasolut), B-Leuk (leukosyytit, valkosolut), E-MCH (punasolujen hemoglobiinin massa), E-MCHC (massakonsentraatio), E-MCV (keskitilavuus). Täydelliseen verenkuvaan (B-TVK) kuuluu edellisten lisäksi valkosolujen erittelylaskenta (B-Diffi) ja verihiutaleet (B-Tromb).

Tutkimuksen kuvaus: Mittaus tehdään automaattisella laskurilaitteella laskimoverinäytteestä.

Tutkimussyitä: Kuuluu verisairauksien, anemian ja infektioiden perustutkimuksiin.

Viitearvot

B-Hb

125 – 160 g/l (Naiset)

135 – 180 g/l (Miehet)

B-HKR

37 – 47 % (Naiset)

40 – 54 % (Miehet)

B-Eryt

4,0 – 5,3 x1012/l (Naiset)

4,5 – 6,1 x1012/l (Miehet)

E-MCH

27 – 32 pg

E-MCHC

320 – 360 g/l

E-MCV

80 – 96 fl

B-Leuk

4,0 – 10,0 x109/l

Tulkinta: Matala hemoglobiini viittaa anemiaan, punasoluindeksit antavat viitteitä anemian syystä. Kehon kuivuminen (raju oksentelu, ripulointi, useampipäiväinen kuumeilu) kohottaa hemoglobiinia ja hematokriittia. Korkeita leukosyyttimääriä esiintyy bakteeri-infektioiden yhteydessä, samoin leukemioissa, matalia eräissä virusinfektioissa. Vaihtelualue on sangen suuri. Fyysinen aktiviteetti ja ateriointikin voivat nostaa leukosyyttimääriä. Eräät reuma- ja särkylääkkeet voivat vaurioittaa verta muodostavaa kudosta. Tällaisen haittavaikutuksen (anemia, liuskatumaisten valkosolujen tai verihiutaleitten väheneminen) ennakointi on mahdollista perusverenkuvan tutkimisella.

Muuta huomattavaa: Ennen verinäytteiden ottoa 15-20 minuutin rauhallinen istuminen on suositeltavaa verenkierron tasaannuttamiseksi. Myös näytteenottoasento (makuulla, istuen) vaikuttaa jonkin verran hemoglobiinipitoisuuteen.

Triglyseridit

Lyhenne: fS-Trigly

Tutkimuksen kuvaus: Paaston jälkeinen laskimoverinäyte.

Tutkimussyitä: Epäily rasva-aineenvaihdunnan häiriöstä. Dieetti- ja lääkehoidon seuranta.

Viitearvot: 0,40 – 1,70 mmol/l

Tulkinta: Rasva-aineenvaihdunnan poikkeavuus. Korkeiden triglyseridipitoisuuksien toissijaisena syynä voi olla mm. sokeritauti, alkoholismi, lihavuus, kilpirauhasen tai munuaisten vajaatoiminta.

Muuta huomattavaa: Mittaus suoritetaan aina paastonäytteestä (12 t) eli potilas on ravinnotta yli yön. Alkoholin käytöstä tulee pidättäytyä 48 tuntia ennen näytteenottoa.

Tromboplastiiniaika

Lyhenne: P-TT-SPA, P-TT-TT, “TT”. Lyhenne TT tulee sanoista “thromboplastin time” ja lyhenteen jäljessä olevat kirjaimet viittaavat käytettyyn mittausmenetelmään.

Tutkimuksen kuvaus: Mitataan maksaperäisten, K-vitamiinista riippuvaisten hyytymistekijöitten osuutta hyytymistapahtumassa.

Tutkimussyitä: Suun kautta nautittavan veren hyytymisenestolääkkeen (“verenohennuslääkkeen”) pitkäaikaishoidon seuranta. Antikoagulantin eli verenohennuksen käyttö on tavallista verisuonitukoksen, keuhkoveritulpan, sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin jälkihoidossa.

Viitearvot: Terveet 70 – 130 %. Hoitoalue 10 – 25 %.

Tulkinta: Tuloksen poiketessa hoitoalueelta tulisi ottaa yhteys hoitavaan lääkäriin lääkkeen annostelun tarkistamiseksi.

Muuta huomattavaa: Hoidossa olevan potilaan hyvin matala arvo viittaa vakavaan vuotoriskiin, hoitoalueen yläpuolella oleva tulos puhuu hoidon tehottomuudesta.

Verensokeri

Lyhenne: B-Gluk

Tutkimuksen kuvaus: Diagnoositarkoituksessa sormenpää- tai laskimoverinäyte otetaan aamulla 12 tunnin paaston jälkeen. Dieetti-, tabletti- tai insuliinihoidossa näyte otetaan diabeetikolta ilman paastoa tavanomaisella lääkityksellä ja aterioinnilla.

Tutkimussyitä: Diabeteksen diagnoosi ja hoidon seuranta.

Viitearvot: 3,3 5,3 mmol/l

Tulkinta: Toistuvasti poikkeavat arvot antavat aiheen hoidon tarkistamiseen. Plasmasta mitattuna glukoosiarvot ovat 10 – 20 % kokoveren arvoja korkeammat (3,9 – 6,5 mmol/l).

Muuta huomattavaa: Muita hyödyllisiä diabeteksen tutkimuksia ovat oraalinen glukoosirasitus (Pt-Gluk-R), jolla tutkitaan elimistön kykyä käyttää glukoosia, sekä glykohemoglobiini (B-GHbA1C) , joka kertoo diabeteksen tasapainon onnistumisesta.

Virtsahappo

Lyhenne: S-Uraat, Uraatti

Tutkimuksen kuvaus: Seeruminäyte.

Tutkimussyitä: Kihdin diagnosointi ja sen hoidon seuranta.

Viitearvot: Naiset 120-340 µmol/l, miehet 160-450 µmol/l.

Tulkinta: Kohoaa kihdissä poikkeavan puriiniaineenvaihdunnan seurauksena.

Muuta huomattavaa: Kihtiin voidaan tehokkaasti vaikuttaa dieetillä ja lääkehoidolla.

Virtsanäyte

Lyhenne: U-PLV, “puhtaasti laskettu virtsa”, keskivirtsa. Sisältää useimmiten seuraavat tutkimukset: U-Seulonta: U-Prot (valkuainen), U-Gluk (sokeri), U-Keto (ketoaineet); U-Sakka (mikroskopointi), U-Bakt-Vi (bakteeriviljely, usein U-Uricult®).

Tutkimuksen kuvaus: Oikea näytteenotto on keskeinen osa tutkimusta. Paras näyte saadaan aamuvirtsasta, joka otetaan steriiliin näyteastiaan ja toimitetaan alle tunnissa laboratorioon. Säilytys jääkaappikylmässä hidastaa näytteen tuhoutumista. Mikäli aamunäytteen ottaminen laboratoriossa tai toimittaminen sinne ilman viivettä ei onnistu, tulisi edellisestä virtsaamisesta olla kulunut vähintään 4, mieluiten yli 6 tuntia. Ennen näytteenottoa virtsaputken suu huuhdellaan vedellä ilman saippuaa tai desinfioivia aineita. Näyte otetaan ns. keskivirtsasta: aluksi virtsan annetaan valua pönttöön, sitten viedään näyteastia virtsasuihkuun ja otetaan näytettä tarpeellinen määrä, minkä jälkeen loppuvirtsan annetaan mennä pönttöön.

Tutkimussyitä: Munuaisten, rakon ja virtsateiden sairaudet ja tulehdukset. Munuaisten suodatus ja toimintakyvyn arviointi ja seuranta.

Viitearvot: Normaalisti virtsa on keltaista ja kirkasta eikä seulontakokeessa todeta valkuaista, sokeria eikä ketoaineita. Sakan mikroskopoinnissa voidaan nähdä näkökenttää kohti 0 – 2 punasolua tai 0 – 4 valkosolua. Värjäyksessä ei todeta virtsateiden epiteelisoluja eikä bakteereja.

Tulkinta: Lääkäri tulkitsee tulokset. Valkuaisen tai hemoglobiinin osoittaminen virtsasta on herkkä merkki lääkkeen aiheuttamasta haittavaikutuksesta.

Muuta huomattavaa: Virtsateiden tulehdusten hoidon teho kontrolloidaan aina uusintanäytteillä lääkehoidon jälkeen. Näyte naisilta kuukautisten aikana vaatii näytteenotossa erityistä huolellisuutta.

Tavallisten laboratoriotutkimusten viitearvoja aikuisilla

Lyhenne

Tutkimus

Viitearvot

S-Alb

Albumiini

35 – 55 g/l

S-AFOS

Alkaalinen fosfataasi

60 – 275 U/l

S-Amyl

Amylaasi

70 – 300 U/l

S-AST

Antistreptolysiini

Alle 400 IU/l

S-ASAT

Aspartaattiaminotransferaasi

Alle 40 U/l

fS-B12-Vit

B12-vitamiini

170 – 670 pmol/l

S-Bil

Bilirubiini

2 – 20 µmol/l

S-Bil-Kj

Bilirubiinikonjugaatit

Alle 6 µmol/l

S-Digoks

Digoksiini

Terapeuttinen alue 1.0 – 2,5 nmol/l

B-Eos

Eosinofiilit veressä

40 – 430 x106/l

Hiiva

Hiivasienivärjäys, -viljely

Negatiivinen

B-GHb-A1C

Glykohemoglobiini

4,0 – 6,0 %

fS-Ca

Kalsium

2,25 – 2,65 mmol/l

S-CEA

Karsinoembryonaalinen antigeeni

Alle 5,0 µg/l, tupakoimattomat

Alle 7,5 µg/l, tupakoivat

S-Cl

Kloridi

99 – 111 mmol/l

S-hCG

Koriongonadotropiini

Yli 25 U/l,viittaa raskauteen

S-Krea

Kreatiniini

Alle 120 µmol/l

B-Diffi

Leukosyyttien erittelylaskenta:

Neutrofiilit, sauvatumaiset

1 – 6 %

Neutrofiilit, liuskatumaiset

40 – 74 %

Eosinofiilit

0 – 7 %

Basofiilit

0-2 %

Lymfosyytit

18-48 %

Monosyytit

4-10 %

S-Mg

Magnesium

0,70 – 1,00 mmol/l

S-Na

Natrium

137 – 146 mmol/l

S-PSA

Prostataspesifinen antigeeni

Alle 4 µg/l. Huomioi ikä.

S-Prot

Proteiini

60 – 85 g/l

fS-Fe

Rauta

9,0 – 27,0 µmol/l

fS-Transf

Transferriini

1,9 – 3,7 g/l

Trich

Trichomonasvärjäys, -viljely

Negatiivinen

S-T3U

Trijodityroniinin sitoutumiskoe

88 – 110 %

S-TSH

Tyreotropiini

0,3 – 5,0 mU/l

Julkaistu: 26.4.2007