Terve.fi

Lääke ja liikenne

Lääke ja liikenne

Lääkkeet, joiden pakkausmerkinnöissä on punainen kolmio, voivat haitata suorituskykyä liikenteessä. Lue lisää lääkkeistä ja liikenteestä.
Teksti Toimitus
Mainos

Lääkkeet, joiden pakkausmerkinnöissä on punainen kolmio, voivat haitata suorituskykyä liikenteessä. Punainen kolmio ei kuitenkaan tarkoita sitä, että autolla ajaminen olisi täysin kielletty, sillä yksilökohtaisia eroja löytyy. Lääkkeenkäyttäjän onkin tarkkailtava omia tuntemuksiaan erityisesti uuden lääkehoidon alussa ja keskusteltava lääkkeen määränneen lääkärin kanssa, mikäli on tarvetta ajaa autolla kyseisen lääkehoidon aikana.

Lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat olla liikenteessä haitallisia. Tämän takia kaikki käytössä olevat lääkkeet on hyvä mainita lääkärille, kun hän määrää uutta lääkettä. Uusi lääke voi lisätä aiempien lääkkeiden väsyttävää tai suorituskykyä heikentävää vaikutusta. Esimerkiksi eräät antibiootit (esim. erytromysiini) ja sienilääkkeet (esim. Nizoral, Sporanox) saattavat voimistaa ja pidentää unilääkkeiden vaikutusta.

Jos käytössä on useita punaisella varoituskolmiolla merkittyjä lääkkeitä, voi niiden yhteiskäyttö aiheuttaa voimakasta väsymystä tai tokkuraa. Lisätietoa apteekista tai lääkäriltä.

Edellä mainittujen lääkkeiden lisäksi on runsaasti lääkkeitä, joiden vaikutusta suorituskykyyn ei tunneta. Lääkehoidon alussa on aina syytä seurata lääkkeen vaikutuksia ja odottaa pari päivää ennen liikenteeseen lähtöä. Lääkkeen vaikutuksista ajokykyyn on aina hyvä kysyä apteekista tai lääkäriltä.

Masennuslääkkeet

Masennustilassa psykomotorinen suorituskyky voi olla heikentynyt. Masennuslääkkeet voivat merkittävästi parantaa potilaan suorituskykyä, mutta hoidon alussa eräät niistä saattavat väsyttää ja heikentää reaktiokykyä. Vaikka vain harvoissa masennuslääkkeissä on punainen varoituskolmio, useat vanhemmat masennuslääkkeet saattavat heikentää suorituskykyä. Uusien masennuslääkkeiden (ns. serotoniinilääkkeiden) väsyttävä vaikutus on usein vähäinen. Masennuslääkkeiden käytön alkuvaiheessa ei kuitenkaan suositella moottoriajoneuvolla ajoa.

Neuroleptit

Neurolepteja käytetään tavallisesti psykoosien ja muiden psykiatristen sairauksien hoidossa. Neuroleptien käytön alkuvaiheessa ajoneuvolla ajoa ei suositella. Uusissa psykoosilääkkeissä on vähemmän haittavaikutuksia, kuin vanhemmissa lääkkeissä. Ajamisesta on kuitenkin aina syytä keskustella lääkityksen määränneen lääkärin kanssa.

Epilepsialääkkeet

Epilepsia ja muut kohtauksia aiheuttavat sairaudet lisäävät tapaturma-alttiutta. Useissa epilepsian hoitoon käytetyissä lääkkeissä on punainen varoituskolmio. Vaikka useimmat nykyaikaisetkin epilepsialääkkeet on merkitty punaisella varoituskolmiolla, eivät ne useinkaan vaikuta merkittävästi ajokykyyn. Epilepsialääkkeen käyttäjän on aina hyvä neuvotella autolla ajamisesta lääkärinsä kanssa.

Migreenilääkkeet

Uusissa migreenin “”http://www.terve.fi/laakeryhmat/migreenilaakkeet">täsmälääkkeissä" on punainen varoituskolmio. Lääkkeiden aiheuttama väsymys on usein vähäistä, mutta migreenikohtaus voi jo sinällään aiheuttaa väsymystä.

Antihistamiinit

Vanhemmat antihistamiinit yleensä väsyttävät. Näitä valmisteita käytetään mm. kutinaan ja matkapahoinvointiin. Uudemmat, allergiaoireisiin tavallisimmin käytettävät “väsyttämättömät” antihistamiinit voivat kuitenkin väsyttää joitakin käyttäjiä. Tämän takia annossuosituksia ei tulisi ylittää. Allergia sinällään voi myös väsyttää.

Yskänlääkkeet

Monet yskänlääkkeet ovat yhdistelmävalmisteita, jotka sisältävät useita lääkeaineita. Yskänlääkkeet sisältävät usein myös alkoholia ja väsyttäviä lääkeaineita. Kolmiomerkinnällä varustettujen lääkkeiden annosteluun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Verenpainelääkkeet

Etenkin hoidon alussa voi esiintyä huimausta, heikotusta tai väsymystä. Lääkkeen vaikutuksia on hyvä seurata ja autolla ajamista kannattaa välttää hoidon ensimmäisinä päivinä.

Diabeteslääkkeet

Ylimäärä insuliinia aiheuttaa verensokerin liiallisen laskun, mikä jo lieväasteisena heikentää suorituskykyä. Varovaisuutta liikenteessä on syytä noudattaa aina, kun diabeteslääkitykseen tehdään muutoksia. Huonosti tasapainossa oleva diabetes on este ajoneuvon kuljettamiselle. Tasapainoton diabetes yhdessä pienenkin alkoholimäärän kanssa voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Silmätipat

Silmäterää laajentavat silmätipat voivat heikentää kykyä ajaa autolla, koska silmän mukautuminen vallitseviin valo-olosuhteisiin häiriintyy ja silmä häikäistyy helposti. Silmätautien tutkimuksessa käytettävien mustuaista laajentavien silmätippojen vaikutus voi kestää useita tunteja. Mustuaista supistavat lääkkeet voivat vaikeuttaa näkemistä erityisesti hämärässä.

Muut lääkkeet

Eräissä lääkkeissä, jotka on tarkoitettu ruoansulatuskanavan sairauksien, huimauksen, parkinsonin taudin hoitoon tai lihasten rentoutukseen, on punainen varoituskolmio. Kolmiomerkintä on myös useissa matkapahoinvoinnin ehkäisyyn tarkoitetuissa lääkkeissä.

Lähteet

Apteekkariliitto

Lääkekasvatus.fi

Julkaistu: 26.4.2007