Terve.fi

”Lääkärien kuuluu johtaa lääkäreitä, hoitotyönjohtajien hoitotyöntekijöitä”

”Lääkärien kuuluu johtaa lääkäreitä, hoitotyönjohtajien hoitotyöntekijöitä”
"Kärki on se, että hoitotyön johtajat osaavat parhaiten johtaa hoitotyötä. Tämä pitää ottaa huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksissa." Näin linjaavat Tajan eli Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Ann-Marie Turtiainen ja Tajan järjestöasiantuntija Eva Tilander.
Julkaistu: 30.10.2012

- Tajan mielestä lääkäreiden kuuluu johtaa lääkäreitä ja hoitotyönjohtajat johtavat hoitotyöntekijöitä, he kirjoittavat sähköpostihaastattelussa.

Tämä sama sanoma on Tajan mukaan myös viime viikolla lähetetyn tiedotteen ydinviesti. Taja lähetti medioille viime viikolla (22.10.) tiedotteen, jossa yhdistys muun muassa vaatii, että hoitotyön johtaminen siirretään toiminnan sisällön tuntevien hoitotyön johtajien vastuulle.

Lääkäreille suunnatun Lääkäriportaali.fi:n keskustelussa osa kommentoijista oli kuitenkin ilmeisesti kokenut tiedotteen syyttävän lääkärijohtajia terveydenhuollon kriisistä.

Aihe keskusteluttanut

Tiedotteen alussa todetaan näin:

Tähän asti lääkärit ovat johtaneet terveydenhuoltoa vaatimansa yksijohtajamallin mukaisesti. Tuloksena on sekä taloudelliseen että toiminnalliseen kriisiin ajautunut palvelujärjestelmä, jonka vetovoimaisuus työpaikkana on heikentynyt oleellisesti ja joka palvelee väestöä byrokraattisesti ja jonotuttamalla kohtuuttomasti. Ei ole ymmärretty, että ihmisten auttaminen, hoitaminen ja tukeminen ovat vain osittain lääketieteellistä hoitoa ja mitä suurimmassa määrin ihmisten ja heidän perheidensä itsehoidon tukemista ja ohjausta hoitotyön ammattitaidolla.

Lääkäriportaalin keskustelussa aihetta kommentoitiin muun muassa näin:

Milloin viimeksi lääkärit johtivat sairaanhoidon organisaatioita? Siihen aikaan kun vielä toimivat. Nykyään siellä on ammattijohtajat, jotka toteuttavat poliitikkojen visioita ja repivät selkänahasta kaiken.

Eipä ole meillä nähty lääkärijohtoista hallintoa miesmuistiin. Ja mihin on tultu!!!

Mitä tiedotteessa mainittu lääkärit ovat johtaneet terveydenhuoltoa vaatimansa yksijohtajamallin mukaisesti oikein tarkoittaa, puheenjohtaja Turtiainen ja järjestöasiantuntija Tilander?

- Aikoinaan lääkärit ovat johtaneet lääkäreitä ja hoitajat johtaneet hoitajia. Organisaatiomuutoksissa on siirrytty yksijohtajamalliin ja siinä yhteydessä syrjäytetty hoitotyön johtajat hoitotyön henkilöstön ja hoitotyön käytännön johtamisesta, vastataan Tajasta.

- Yksijohtajamalli vahvistui terveydenhuollossa 2000-luvun alkupuolella, kun suuret terveydenhuollon organisaatiot aloittivat organisaatiomuutokset, tavoitteenaan tehostaa terveydenhuoltoa.

”Hoitotyönjohtajia siirretty asiantuntijatehtäviin"

Miten vastataan Tajasta erääseen Lääkäriportaalin keskustelijan kommenttiin: ”Olisiko mahdollista, että Taja ottaisi asioista selvää ennenkuin nykymuodin mukaisesti syyttää ’kaikkeen syyllisiä’ lääkäreitä?”

- Taja ammattijärjestönä on seurannut ja seuraa jatkuvasti tilannetta Suomessa ja tietoinen mitä on meneillään.

- Jäsenemme ottavat meihin yhteyttä, kun heidän organisaatioissaan on ollut organisaatiomuutoksia. Hoitotyön henkilöstö on siirretty ylilääkäreiden alaisuuteen ja hoitotyönjohtajien asemaa on heikennetty. Heidät on siirretty asiantuntijatehtäviin.

- Esimerkiksi joissakin sairaanhoitopiireissä on hoitotyön johtajat siivottu melkein kokonaan pois. Tällä hetkellä kuitenkin on näkyvissä toisenlaisiakin trendejä. Ylihoitajien vakansseja on palautettu hoitotyön johtoon.

Ammatillinen etujärjestö

Taja eli Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry on nettisivujensa mukaan ammatillinen etujärjestö sosiaali- ja terveydenhuollon alalla johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiville. Järjestön kotisivuilla kerrotaan, että Taja esimerkiksi ajaa jäsenkuntansa ammatillisia, koulutuksellisia, palkkauksellisia ja yleisiä sosiaalisia etuja, edistää jäsenistönsä ammattitietouden ja -taidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä edistää hyvinvointipalvelujen kehitystä.

Lähteet: Eva Tilanderin ja Ann-Marie Turtiaisen sähköpostihaastattelu 29.10.2012, Tajan tiedote 22.10.2012, Tajan nettisivut

Kommentoi »