Terve.fi

Kutsumuslääkäri hymyilee leveämmin – väitös valottaa lääkärien motiiveja uravalinnoissa

Kutsumuslääkäri hymyilee leveämmin – väitös valottaa lääkärien motiiveja uravalinnoissa

Kutsumuslääkärit ovat tyytyväisempiä omaan uran- ja erikoisalansa valintaan kuin ne lääkärit, joiden valintaa on ohjannut pikemminkin sattuma. Jos oikein tiukkaan pakettiin kärjistää, voi uudesta suomalaisesta väitöstutkimuksesta tehdä tämänkin päätelmän. Tutkimus kertoo myös paljon muuta. Se valottaa laajasti sitä, millaisia motiiveja lääkäreillä on uravalintojensa taustalla.
Mainos

Kutsumuslääkärit ovat tyytyväisempiä omaan uran- ja erikoisalansa valintaan kuin ne lääkärit, joiden valintaa on ohjannut pikemminkin sattuma. Jos oikein tiukkaan pakettiin kärjistää, voi uudesta suomalaisesta väitöstutkimuksesta tehdä tämänkin päätelmän. Tutkimus kertoo myös paljon muuta. Se valottaa laajasti sitä, millaisia motiiveja lääkäreillä on uravalintojensa taustalla.

Lääketieteen lisensiaatti Teppo Heikkilän tulokset osoittavat, että suomalaiset lääkärit ovat yleisesti ottaen varsin tyytyväisiä uraansa liittyviin valintoihin. Lääkärit kuitenkin tekevät näitä valintoja varsin erilaisin motiivein.
 

Motiivina työn monipuolisuus: ennusti tyytyväisyyttä

– Motiiveina kutsumus, ammatilliset mahdollisuudet ja työn monipuolisuus ennustivat parhaiten tyytyväisyyttä lääkärin uraan ja erikoisalan valintaan, kirjoittaa Heikkilä.

Sattuman iso rooli erikoisalan valinnassa taas oli kytköksissä tyytymättömyyteen omaa erikoisalaa kohtaan.

Lasten- ja silmälääkärit tyytyväisiä, yleislääkäreissä ja anestesiologeissa enemmän tyytymättömiä

Vuoden 2013 lääkärikyselyssä vastaajista 12 prosenttia ilmoitti, ettei enää valitsisi samaa erikoisalaa, jos saisi tehdä valinnan uudestaan.

Yleislääkäreistä ja anestesiologeista lähes joka viides ei ollut tyytyväinen valintaansa, vaan olisi valinnut nyt jonkun muun erikoisalan.

Sen sijaan lastenlääkäreistä vain alle 5 prosenttia ja silmälääkäreistä hivenen yli 2 prosenttia kertoi, että olisi valinnut nyt toisin.
 

Työn sisältö vankin motiivi

Tutkimuksen mukaan tärkein uravalintoihin liittyvä motiivitekijä uran eri vaiheissa oli työn sisältö.

Naislääkärien uravalinnoissa korostuivat miehiä enemmän työn sisältöön ja työn ja perhe-elämän yhdistämiseen liittyvät motiivit. Mieslääkärit taas painottivat runsaammin arvostusta, uramahdollisuuksia ja ansioita.

Nuoret painottivat työn ja perheen yhdistämistä

Nuoremmille lääkäreille työn ja perhe-elämän yhdistämiseen liittyvät motiivit olivat tärkeämpiä kuin vanhemmille, osoittaa Heikkilän tutkimus.

 

Naisten ja miesten motiivit erilaisia
erikoisalan valinnassa

Miksi valitsit juuri tämän erikoisalan? Eniten valitut vaihtoehdot vuoden 2013 lääkärikyselyssä:
 

• työn vaihtelevuus
• kollegojen hyvä esimerkki
• myönteiset kokemukset erikoisalasta aiemmissa opiskeluvaiheissa
• hyvät työllisyysnäkymät

Naisten ja miesten välillä oli selkeitä eroja. Naisille merkittävästi tärkeämpiä motiiveja erikoisalan valinnassa olivat:
 

• mahdollisuus yhdistää perhe ja työ
• kohtuullinen päivystystaakka
• mahdollisuus kontrolloida työn määrää


Miehet taas pitivät merkittävästi tärkeämpinä motiiveina seuraavia:


• arvostettu ala
• mahdollisuudet urakehitykseen
• mahdollisuus saavuttaa hyvät tulot
• mahdollisuus tehdä tutkimusta
• mahdollisuus työskennellä yksityissektorilla

Aineistona kuusi lääkärikyselyä

Heikkilän tutkimuksessa tarkastellaan opiskelualan, erikoisalan ja työpaikan valintaan liittyviä motiivitekijöitä ja tyytyväisyyttä valintoihin.

Tutkimus perustuu lääkäreille tehtyihin kyselytutkimuksiin, joita on tehty vuodesta 1988 lähtien viiden vuoden välein suomalaisille lääkäreille.

Kyselytutkimukset toteutettiin vuosina 1988, 1993, 1998, 2003, 2008 ja 2013 Itä-Suomen ja Tampereen yliopistojen sekä Suomen Lääkäriliiton yhteistyönä.
 

Uravalinnan ohjausta tarvitaan

Heikkilän mukaan olisi syytä kehittää lääkärien uravalinnan ohjausta opintojen loppuvaiheessa ja valmistumisen jälkeen.

Tutkimuksessa havaitut erot lääkärikunnan sisällä kannattaisi ottaa nykyistä paremmin huomioon, kun kehitetään esimerkiksi lääkärien työolosuhteita, näkee Heikkilä. Erityisesti tämä koskee niitä erikoisaloja ja työnantajia, joilla on tällä hetkellä pulaa lääkäreistä.

Lääketieteen lisensiaatti Teppo Heikkilän (s. 1978) väitöskirja On the Path of a Doctor: Motivations and Satisfaction of Medical Doctors in their Career-Related Decisions (Lääkärin polulla: Lääkäreiden uravalintoihin liittyvät motivaatiotekijät ja tyytyväisyys) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 29.10.2016.

Lähteet:

Heikkilän väitöskirja: On the Path of a Doctor: Motivations and Satisfaction of Medical Doctors in their Career-Related Decisions. Itä-Suomen yliopisto, 2016.Itä-Suomen yliopiston väitöstiedote 19.10.2016

Lue myös:

Suomalaiset lääkäriopiskelijat eivät aina hallitse perusbiologiaa: samankaltaisia virhekäsityksiä kuin lapsilla

Julkaistu: 19.10.2016