Terve.fi

Kuka hyötyy ravintolisistä?

Kuka hyötyy ravintolisistä?
Ravintolisillä tarkoitetaan suun kautta otettavia pillereitä, kapseleita, puristeita, jauheita ja nesteitä, jotka eivät sisällä merkittävästi energiaa.
Teksti
Julkaistu: 13.4.2015

Ravintolisiä ovat esimerkiksi vitamiini-, kivennäisaine-, rasvahappo-, aminohappo- probiootti- ja kreatiinivalmisteet. Ravintolisiä käytetään esimerkiksi terveyden edistämiseen, suorituskyvyn parantamiseen ja vastustuskyvyn ylläpitoon.

Uusimman suomalaista ruoan käyttöä seuraavan Finravinto-tutkimuksen (2012) mukaan ravintolisien käyttö on yleistä etenkin naisilla ja hyvin koulutetuilla. Naisista 64 prosenttia ja miehistä 43 prosenttia käytti jotakin ravintolisää.

Eniten käytettyjä lisiä ovat vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävät yhdistelmävalmisteet ja rasvahappovalmisteet.

Liiallisesta saannista terveyshaittoja

Ravintoaineiden saanti on riittävää, kun ruokavalio kootaan ravitsemussuositusten mukaisesti. Suomalaisista kuitenkin alle viidennes syö suositusten mukaan. Tämä ei silti automaattisesti tarkoita, että ruokavaliosta saataisiin ravintoaineita liian vähän.

Heikon ruokavalion seurauksena puutteita on tyypillisesti foolaatin, raudan ja D-vitamiinin saannissa. Lisäksi jos energian saantia, tiettyjä ruoka-aineita tai kokonaisia ruoka-aineryhmiä rajoitetaan ruokavaliosta, voi yksittäisten ravintoaineiden saanti jäädä alle tarpeen.

Yleensä suomalaiset saavat ravintoaineita ravinnosta riittävästi eikä esimerkiksi vitamiinien sekä kivennäisaineiden saannille lisistä ole perusteita.

Kun ravintoaineiden saannissa saavutetaan tietty taso, lisähyötyä ekstrasaannista ei enää ole ja tarpeettomasta ravintoaineiden saannista voi olla terveydelle jopa haittaa.

Jotkut saavat hyödyn

On tilanteita jolloin ravintolisistä voidaan saada hyötyä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi probioottien käyttö suolistoterveyden edistämisessä tai pienten lasten korvatulehdusten ehkäisyssä.

Suorituskykyä voidaan parantaa esimerkiksi kreatiinilla ja beta-alaniinilla. Sinkki- ja C-vitamiinilisät voivat suojata hengitystieinfektioilta. Lisäksi on tilanteita, että lisiä suositellaan, kuten D-vitamiinia lapsille, nuorille ja ikääntyneille.

Valmisteita käytetään kuitenkin paljon tarpeettomasti tai niiden tehoon sokeasti uskoen. Joskus ravintolisät koetaan hyödylliseksi, vaikka hyötyä ei tutkimuksissa ole pystytty osoittamaan. Todennäköinen syy on tällöin plasebovaikutus. Plasebon eli lumevaikutuksen voimaa ei sovi väheksyä.Joskus valmisteiden myyjät tai sosiaalinen media levittävät tiedostamattaan totuutena markkinointiviestiä, joka perustuu uskomuksiin tai yksittäisten ihmisten mahdollisiin plasebokokemuksiin.

Lisäksi sosiaalisessa mediassa näkee suosittelujen yhteydessä tutkimusviitteitä. Tarkempi tutustuminen tutkimuksiin saattaa osoittaa, että niissä on paljon puutteita. Tutkimukset ovat esimerkiksi tehty eläimille, tutkittavien muuta ruokavaliota ei ole kontrolloitu, tutkimus on toteutettu hyvin pienelle joukolle ja tutkimuksista puuttuu kontrolliryhmä. Lisäksi tutkimukset kestävät monesti vain muutamia viikkoja, joten mahdolliset pitkänajan haittavaikutuksia ei voida nähdä.

Valmisteiden markkinoidaan myös mittaustuloksiin perustuen, joiden mittausmenetelmät eivät ole luotettavia elimistön ravintoainetasojen mittaamiseen. Tuloksien perusteella suositellaan käytettäväksi ravintolisiä – perusteettomasti. Tällaisia kyseenalaisia mittareita ovat muun muassa hius- sekä ihosta ja kehonkoostumuksesta tehtävät analyysit.

On hyvä muistaa, että edes verenkierrosta tehtävät testit eivät aina ole luotettavia mittareita ravintoaineen pitoisuuksista elimistössä. Tämä johtuu siitä, että ravintoaine jakaantuu veren lisäksi myös muualle elimistöön.

Asiaa ravintolisistä

  • Ravintolisillä ei tule korvata monipuolista ja terveyttä edistävää ruokavaliota.
  • Ravintolisiä voidaan käyttää monissa eri elämän vaiheissa ja niillä voidaan tukea monien tavoitteiden saavuttamista. Ravintolisät ovat kuitenkin harvoin välttämättömiä.
  • Eniten käytettyjä ravintolisiä ovat vitamiini-, kivennäisaine- ja rasvahappovalmisteet. Kyseisiä lisiä käyttävät usein ihmiset, jotka saavat jo ruokavaliostaan lisien sisältämiä ravintoaineita riittävästi.
  • Ravintolisien käytön hyötyihin liittyy paljon uskomuksia ja positiiviset vaikutukset ovat usein plasebovaikutuksia.
  • Ravintolisien tarpeettomasta käytöstä voi olla terveydelle haittaa. Lisät voivat mm. rasittaa maksaa, häiritä ravintoaineiden imeytymistä ja beetakaroteeni- sekä E-vitamiinilisien on osoitettu lisäävän jopa kuolleisuutta.
Kommentoi »