Terve.fi

Kotimonitorointi on ensiarvoisen tärkeääKotimonitorointi on ensiarvoisen tärkeää

Useat kansanterveyttämme uhkaavat vaaratekijät tunnetaan nykytiedon valossa hyvin. Esimerkiksi ylipaino ja erityisesti keskivartalolihavuus ovat riskitekijöitä diabeteksen ilmaantuvuudelle. Korkea verenpaine ja koholla oleva veren LDL-kolesteroli kasvattavat vaaraa sydän- ja aivoverenkierron häiriöille.

Vaikka sairauksien diagnosoinnin pohjana käytetään usein lääkärin vastaanotolla mitattuja arvoja ja laboratorioissa analysoituja testituloksia, on kotioloissa tapahtuva vaaratekijöiden seuranta ja monitorointi ensiarvoisen tärkeää. Kotona itse tehdyt mittaukset toimivat myös henkilökohtaisena terveydentilan seurannan välineenä ja motivaattorina tähdättäessä elintapamuutokseen ja kehon parempaan hyvinvointiin..

Kehon koostumuksen mittaaminen kotona

Painonpudotus on ajaton aihe ja tuttu itse kullekin. Yksinkertaisimmillaan kehitystä voidaan seurata katsomalla peiliin tai käymällä puntarilla. On kuitenkin ilo todeta, että tänä päivänä kotikäyttöön on olemassa mittareita, jotka kertovat kehon koostumuksen muutoksista huomattavasti enemmän. Esimerkiksi Omronin kehonkoostumusmittarit ovat erinomaisen luotettavia, kun mittaukset kotona tehdään käyttöohjeen mukaisesti. Mittaus perustuu kehon kudosten erilaiseen vesipitoisuuteen ja sähkönjohtokykyyn. Mittauksessa käytetyn bioimpedanssi -menetelmän toimivuus on varmistettu tutkimuksissa, joissa esimerkiksi kehon sisäelimissä olevan rasvan määrä on kuvattu magneettikuvausmenetelmällä. Näin kehonkoostumusmittariin on saatu laskettua kaava, joka antaa tarkan arvion sisäelinten rasvasta.

Kehon rasvaprosentin ja sisäelinten ympärillä olevan rasvan määrän analysointi ja niissä tapahtuvien muutosten ymmärtäminen voi auttaa ja motivoida laihduttamiseen tai jo saavutetun ihannepainon ylläpitämiseen. Esimerkiksi paljon käytetty kehon painoindeksi (BMI) ei ilmaise kehon piilorasvoja tai kehon rasvattoman kudoksen määrää. Niinpä kahdella samanpituisella ja -painoisella henkilöllä, joiden BMI-arvo on normaali, toisen rasvaprosentti voi olla huomattavan korkea. Tämä viittaa suureen määrään sisäelinten sisältämää rasvaa, joka on yhteydessä suurempaan sairastumisriskiin, vaikka BMI-luokitus on normaali.

Verenpaineen pitkäaikaisseurantaan oma kotimittari

Kotona itse mitattu verenpaine kuvaa paremmin verenpaineen tasoa kuin lääkärin vastaanotolla mitattu arvo. Verenpaineen nousu vastaanotolla voi johtua pelkästä jännityksestä tai oudosta tilanteesta. Jos viitteitä koholla olevasta verenpaineesta ilmenee, on tarkempi seuranta perusteltua. Pitkäaikaisseurantaan onkin suositeltavaa hankkia oma kotimittari. Verenpaineen mittauksen suorittamiseen tulee perehtyä huolellisesti oman hoitajan tai mittarin myyjän antamisen ohjeiden mukaisesti. Verenpaineen kotimonitorointi on myös siksi tärkeää, että koholla oleva verenpaine on usein oireeton. Kotona suoritetut mittaukset paljastavat tärkeän terveyden vaaratekijän käyttäytymisen, jolloin elämäntapamuutoksiin on perusteltua ensi tilassa ryhtyä ja hoitopäätöksiä voidaan tehdä.

Teknologia mahdollistaa langattoman tiedonsiirron

Muita tärkeitä kotimonitoroinnin kohteita ovat esimerkiksi verensokerin mittaukset ja todellisen päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrän ja tehon mittaaminen kiihtyvyysanturiteknologialla (askelmittarit). Väestömme ikääntyessä yhä vanhempia ihmisiä on kotona. Ensiarvoisan tärkeää on laadukas ja turvallinen elinympäristö kotona. Esimerkiksi monitoroitavan henkilön asuntoon voidaan asentaa lattia-anturijärjestelmä, joka mahdollistaa kulunvalvonnan ja henkilön paikannuksen. Lisäksi henkilölle voidaan asentaa ihon alle sydämen lähelle laite, joka mittaa ja tallentaa sydämen sähköistä käyrää (EKG:tä). Jos sydän pysähtyy, laite voi antaa sähköisen iskun, mikä käynnistää sydämen uudelleen.

Telelääketieteen kehitys on tuonut mukanaan langattomia sairaaloita, jotka mahdollistavat ihmisen fysiologisten toimintojen mittauksen antureilla, jotka lähettävät mittaustiedon langattomasti. Terveydenhuollon kustannuspaineet vievät edelleen kehitystä siihen suuntaan, että sairaalan mittaukset tullaan enenevässä määrin tekemään kotona tai vaikkapa lenkkipolulla, ja mittaustieto siirretään reaaliajassa terveydenhuollon toimijoille. Mikäli reaaliaikaisessa mittauksessa ilmenee jotain terveyttä uhkaavaa, aktivoituu hälytetoiminto ja tarkoituksenmukainen apu tai hoito voidaan aloittaa välittömästi.

Julkaistu: 14.8.2009