Terve.fi

Kohdunpoisto ei altista virtsankarkailulle

Kohdunpoisto ei altista virtsankarkailulle
Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että kohdunpoisto voisi altistaa naisia virtsankarkailulle (virtsainkontinenssi). Ruotsalaistutkimuksessa on arvioitu kohdunpoiston pitkäaikaisia vaikutuksia virtsankarkailuoireiden kannalta. Seurantatutkimukseen osallistui 120 naista, joilta poistettiin kohtu hyvänlaatuisen sairauden takia.
Julkaistu: 27.12.2006

Naiset vastasivat kahdesti kyselyyn yhden ja kolmen vuoden kuluttua kohdunpoistosta. Kyselyllä selvitettiin virtsankarkailuoireita (pakko-inkontinenssi ja ponnistusinkontinenssi). Potilaista 44:lta poistettiin kohtu emättimen kautta tähystämällä ja 76:lta vatsanpeitteiden läpi.

Naisista 115 vastasi ensimmäiseen kyselyyn ja 107 myös toiseen. Potilaiden keski-ikä kohdunpoistohetkellä oli 49,5 vuotta. Kun kohtu poistettiin vatsanpeitteiden kautta, toimenpide lisäsi hieman pakkoinkontinessia, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan virtsaamistiheyteen toimenpiteellä ei ollut vaikutusta. Kun kohtu poistettiin emättimen kautta tähystämällä, mitään muutoksia virtsanpidätyskyvyssä tai virtsaamistiheydessä ei ilmennyt. Itse asiassa koko joukossa havaittiin ponnistusinkontinenssin vähenemistä riippumatta menetelmästä. Tutkimus päätyi näin toisenlaiseen tulokseen kuin monet aikaisemmat tutkimukset. Ruotsalaistutkimuksen mukaan kohdunpoisto ei näytäkään kohottavan virtsainkontinenssin riskiä riippumatta kohdunpoistomenetelmästä. Virtsainkontinenssi jaetaan tavallisesti kahteen tyyppiin: pakkoinkontinenssiin ja ponnistusinkontinenssiin. Edellisessä virtsaamistarve nousee sietämättömän suureksi, jolloin vessaan ei välttämättä ehdi. Jälkimmäisessä puolestaan esimerkiksi yskiminen tai nostaminen voivat saada virtsan karkaamaan.

Kommentoi »