Terve.fi

Kalaa suosivissa maissa vähemmän kaksisuuntaista mielialahäiriötä?

Kalaa suosivissa maissa vähemmän kaksisuuntaista mielialahäiriötä?
Kaksisuuntaiset mielialahäiriöt saattavat olla harvinaisempia maissa, joissa kulutetaan runsaasti kalaa ja muita mereneläviä.
Julkaistu 28.6.2006

Vaikka tutkimus ei pystykään osoittamaan syy-seuraussuhdetta, sen tulokset tukevat hypoteesia, jonka mukaan riittämätön omega-3-rasvahappojen saanti voi lisätä mielialahäiriöiden riskiä. Omega-3-rasvahappoja on erityisen runsaasti kaloissa.

Tutkijat tekivät havaintonsa yhdistämällä kahdessatoista eri maassa tehtyjen väestötason tutkimusten tuloksia WHO:n arvioihin kyseisten maiden kalankulutuksesta.

Tutkijat myöntävät itsekin, että menetelmä sallii vain suuntaa-antavien johtopäätösten tekemisen. Ensinnäkin WHO:n arviot lasketaan ynnäämällä maan vuotuinen kalasaalis maahan tuotuihin kalatuotteisiin ja vähentämällä siitä vientiin menneet kalat. Näin ollen arviot eivät kerro suoraan varsinaisesta kalansyönnistä.

Lisäksi tulosten luotettavuutta haittaa se, että mielialahäiriöiden yleisyyttä selvittäneet tutkimukset olivat menetelmiltään hyvinkin erilaisia, eikä kaikissa maissa välttämättä käytetä samoja diagnostisia kriteerejä.

Tutkijat eivät pystyneet myöskään huomioimaan esimerkiksi sosiaalisen ja taloudellisen aseman, tupakoinnin, alkoholismin tai siviilisäädyn vaikutuksia, vaikka kyseisten tekijöiden tiedetään lisäävän kaksisuuntaisten mielialahäiriöiden vaaraa.

Vastaavanlaisia tuloksia on saatu aikaisemminkin. Yhdessä suomalaistutkimuksessa havaittiin muun muassa, että tiheähköt kala-ateriat suojaavat masennukselta ja itsetuhoisuudelta.

Joissain tutkimuksissa masentuneiden verestä on tavattu myös tavallista vähemmän kalarasvan monityydyttymättömiä rasvahappoja.

Kommentoi »