Terve.fi

Yleistietoa kaihista

Yleistietoa kaihista
Kaihi on yleinen vaiva ja kaihileikkaus yleinen toimenpide. Mistä kaihi johtuu?
Julkaistu: 5.8.2019

Harmaakaihilla tarkoitetaan iän mukana tulevaa mykiön eli linssin samentumista. Samentumisen takia näkökyky heikentyy. Kaihi on nykyisin leikkauksella helposti hoidettavissa. Kaihia on myös muunlaisia, mutta niistä yleisin on aikuisiän harmaakaihi.

Harmaakaihin aiheuttaja

Ikääntyminen on kaihin synnyssä merkittävin tekijä. Mykiön aineenvaihdunta heikkenee ikääntymisen myötä ja sen rakenteet paksunevat. Mykiö koostuu läpinäkyvistä valkuais- ja lipidirakenteista, jotka alkavat muutosten myötä samentua.

Muita riskitekijöitä kaihin synnylle ovat diabetes, tupakointi, lihavuus, runsas alkoholin kulutus, silmän infektiot, silmän leikkaukset, silmän vammat ja pitkäaikainen kortisonilääkehoito. Myös säteily, esimerkiksi auringonvalon UV-säteet lisäävät kaihin riskiä. Perintötekijöillä on myös vaikutusta.

Lue lisää kaihin oireista.

Harmaakaihin seuranta

Kaihi ei tarvitse erityisempää seurantaa. Kun näöntarkkuus heikkenee riittävästi, on aika hankkia uudet silmälasit; tai jos tilanne ei enää parane laseilla, kaihi leikataan.

Kaihileikkauksen jälkeen on kuitenkin erittäin tärkeä huolehtia jälkihoidosta. Paikallishoitona käytetään tulehdusten estämiseksi antimikrobisia silmätippoja 4–5 kertaa vuorokaudessa 2–4 viikon ajan. Lisäksi suositellaan käytettäväksi paikallista glukokortikoiditippaa 4 viikon ajan vähentämään silmä ärtymistä. Ennen leikkausta mahdollisesti käytössä ollutta silmänpainetta alentavaa tippaa jatketaan yleensä seurantakäyntiin asti. Seurantakäynti on n. kuukauden kuluttua leikkauksesta. Samaan aikaan suositellaan tehtäväksi myös uusien lasien tarpeen arviointi, sillä silmä on tässä kohtaa jo toipunut leikkauksesta ja uusi näöntarkkuus vakiintunut. Harvoin leikkauskomplikaationa voi leikkauksen jälkeen päivien-viikkojen kuluessa näkö äkisti heiketä tai silmään tulla kipua. Tällöin on hakeuduttava heti lääkäriin ja sairaalaan. Syynä voi olla silmän sisäosien tulehdus eli endoftalmiitti tai silmänpaineen nousu. Kummatkin ovat näkökyvylle vaarallisia.

Jälkikaihi voi ilmetä kuukausien tai vuosien jälkeen leikkauksesta. Siinä mykiön kotelo samentuu ja näkökyky heikkenee vähittäin ja kivuttomasti. Tällöin tehdään mykiön koteloon polikliinisesti aukko laserilla.

Harmaakaihin periytyvyys

Kaihi voi periytyä geenivirheen kautta. Tällöin kyseessä ei kuitenkaan ole varsinaisesti harmaakaihi vaan synnynnäinen kaihi, joka huomataan pian syntymän jälkeen. Tauti periytyy vallitsevasti ja seuraavan sukupolven seulonta geenivirheen varalta voi olla perusteltua. Kaihi voi myös olla muiden perinnöllisten sairauksien yksi ilmentymä eli oire. Tällaisia ovat mm. pelkästään silmiin vaikuttava anridia, sekä systeemiset perinnölliset sairaudet kuten Downin syndrooma ja neurofibromatoosi.

Ikääntymiseen liittyvän harmaakaihin syntyyn perintötekijät vaikuttavat jonkin verran. Riski voi olla lisääntynyt, mikäli suvussa on paljon harmaakaihia.

Harmaakaihin yleisyys

Harmaakaihi on erittäin yleinen. Yli 30 % 65-vuotta täyttäneistä on näköä haittaavaa kaihimuutosta ja vastaava luku yli 85-vuotiailla on yli 70 %. Kaihileikkaus on yleisin leikkaustoimenpide Suomessa ja niitä tehdään vuosittain yli 50 000.

Harmaakaihin ennuste

Kaihilla on taipumus hiljalleen edetä ja huonontaa näöntarkkuutta. Mikäli kaihi pääsee riittävän pahaksi ja sitä ei leikata, silmä sokeutuu. Täysin kypsäkin kaihi voidaan leikata ja aiemmin kaihin vuoksi menetetty näkö palauttaa, mikäli silmä on muuten terve. Silmänpohjan tilannetta ei voi kuitenkaan tällöin arvioida ennen kaihileikkausta, koska tiivis kaihi estää silmälääkäriä näkemästä mikroskooppitutkimuksessa verkkokalvolle. Leikkaustulokset ovat kuitenkin erinomaisia kaihin hoidossa.

Lähteet:

Moilanen J. Kaihin tunnistaminen ja kaihileikkauslähetteen tekeminen, Silmätautien käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2018.

Välimäki J. ja Mattila J. Kaihi (katarakta), Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Seppänen M. Kaihi (harmaakaihi, katarakta), Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2013.

Kivelä T. ym. Silmätautien genetiikka, Lääketieteellinen genetiikka, Kustannus Oy Duodecim 2016.

ICD-10:

H25 Kaihi

Kommentoi »