Terve.fi

Kaamosoireita esiintyy useimmilla suomalaisilla

Kaamosoireilla on yhteys [elink=http://www.poliklinikka.fi/?page=8136991]metaboliseen oireyhtymään[/elink], joten oireita voisi tarkkailla terveystarkastuksissa.

Tulosten mukaan 85 % yli 30-vuotiaista suomalaista kokee mielialojen ja käyttäytymisen vaihtelua vuodenaikojen mukaan. Kolmella prosentilla oireita pidettiin niin vakavina, että niitä voisi helpottaa oireiden hoidolla. Yhdeksällä prosentilla oli samanaikaisesti vakavia masennusoireita ja vakavia kaamosoireita. Soveltamalla aiempaa tietoa saadaan kaamosmasennusta sairastavien määräksi yhdeksän tuhannesta. Vakavien kaamosoireiden esiintyminen yli kolminkertaisti samanaikaisten vakavien masennusoireiden riskin. Sekä kaamos- että masennusoireita ilmeni maassa tasaisesti.

Elimistön sisäisen kellon toiminta saa aikaan vuodenaikaisvaihtelua ja vuorokausirytmin. Kellon rytmihäiriöt aiheuttavat kaamosoireita, joita ovat muun muassa lisääntynyt ruokahalu ja painon nousu sekä väsymys ja mielialamuutokset. Niukka valaistus voi pahentaa metabolisia häiriöitä entisestään. Sisäistä kelloa tahdistava valaistus voi edistää painonhallintaa ja ehkäistä metabolista oireyhtymää. Valaistuksen kohentaminen saattaa vaikuttaa edullisesti myös terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja henkiseen hyvinvointiin. Kaamosoireita voi lievittää ja ehkäistä myös liikunnalla.

Tutkimusaineisto koostui yli 30-vuotiaista ja sitä vanhemmista suomalaisista. Haastateltujen 5480 henkilön terveydentila tutkittiin ja he vastasivat erilaisiin mielialaa ja terveyttä arvioiviin kyselyihin.

Kaamosoireissa voidaan erottaa metaboliset ja mielenterveydelliset tekijät. Metabolisia tekijöitä ovat painon ja ruokahalun vuodenaikaisvaihtelut. Oireiden painottuminen metaboliatekijöihin lisää metabolisen oireyhtymän vaaraa. Tutkimuksen mukaan tätä selitti osaltaan oleskelutilojen huono yleisvalaistus. Varsinkin vuodenajoista riippuvainen toistuva painonvaihtelu osoittautui metabolisen oireyhtymän riskitekijäksi. Kaamosoireet ja huono yleisvalaistus selittivät terveyteen liittyvän elämänlaadun heikentymistä.

Sharon Grimaldi-Torizin väitöskirja ”Epidemiological data of seasonal variation in mood and behaviour” tarkastetaan Helsingin yliopistossa 18.12.2009.

Anu Tilsala-Timisjärvi, toimittaja

Lue myös

Julkaistu: 18.12.2009
Kommentoi »