Terve.fi

Jalkahoitopalvelut

Jalkahoitopalvelut

Jalkojen hoitoa tarjoavat jalkaterapeutit (AMK-tutkinto), rekisteröidyt jalkojenhoitajat, jalkojen hoidon toisen asteen ammattitutkinnon suorittaneet, kosmetologit, estenomit (AMK-tutkinto), fysioterapeutit, vyöhyketerapeutit, hierojat ja osa luontaishoitajista.
Teksti Toimitus
Mainos

Jalkojen hoitoa tarjoavat jalkaterapeutit (AMK-tutkinto), rekisteröidyt jalkojenhoitajat, jalkojen hoidon toisen asteen ammattitutkinnon suorittaneet, kosmetologit, estenomit (AMK-tutkinto), fysioterapeutit, vyöhyketerapeutit, hierojat ja osa luontaishoitajista. Suuri osa heistä toimii yksityissektorin palveluksessa ja julkisessa terveydenhuollossa resursseja on lähinnä diabeetikoille sekä osalle reumaa ja alaraajan verenkiertohäiriötä sairastavista.

Perusterveiden ihmisten kynnet, joissa ei ole infektiota, voi hoitaa kosmetologi tai estonomi. Heidän tulee tarpeen tullen myös osata tunnistaa iho- ja kynsiongelmat ja lähettää tarvittaessa jatkohoitoon jalkaterapeutille. Toisen asteen jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneet osaavat hoitaa kynsi- ja pehmytkudosongelmia.

Jalkaongelmia hoitavat myös sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit ja lääkärit. Heidän peruskoulutuksestaan kuitenkin yleensä puuttuu jalkojenhoidon ja jalkaongelmien tunnistamis- ja hoitoperiaatekoulutus, joka taas jalkaterapeuteilla (AMK-tutkinto) on. Heidän tehtäviinsä kuuluu alaraajojen toimintojen arviointi, terveyttä edistävä jalkaterapia, iho- ja kynsiongelmien hoito, jalkaterän apuvälineterapia sekä alaraajojen toimintoja tukevat terapiat ja jalkaterapian kehittäminen.

Julkaistu: 7.4.2009