Terve.fi

Hedelmät vähentävät silmänpohjan rappeuman vaikeamman muodon riskiä

Hedelmät vähentävät silmänpohjan rappeuman vaikeamman muodon riskiä
Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan syömällä runsaasti hedelmiä voi vähentää [elink=http://www.poliklinikka.fi/?page=9779819]silmänpohjan ikärappeuman[/elink] vaikeamman, nesteisen muodon, riskiä.
Julkaistu: 28.6.2006

Tutkimuksessa selvitettiin, miten runsas antioksidanttivitamiinien ja karotenoidien sekä hedelmien ja vihannesten saanti vaikuttaa silmänpohjan ikärappeumaan. Seurantatutkimukseen osallistui naisia ja miehiä terveydenhuollosta, kaikkiaan yli 77 000 naista ja yli 40 000 miestä. Kaikki olivat vähintään 50-vuotiaita eivätkä olleet saaneet silmänpohjan ikärappeuman diagnoosia. Heillä ei ollut myöskään todettu syöpää. Seuranta-aika oli naisilla 18 vuotta ja miehillä 12 vuotta. Hedelmien ja vihannesten kulutus arvioitiin ravintokyselyllä naisten osalta viidesti ja miesten osalta kolmesti seuranta-aikana.

Seuranta-aikana todettiin 464 ns. atrofista makuladegeneraatiota, joista 329 naisilla ja 135 miehillä. Vaikeampaa, ns. eksudatiivista makuladegeneratiota todettiin 316:lla, joista 217 naisia ja 99 miehiä. Tätä vaikeampaa muotoa oli sitä vähemmän, mitä enemmän tutkittavat söivät hedelmiä.

Ainakin kolme annosta hedelmiä päivässä kuluttavien riski oli kolmanneksen pienempi kuin niiden, jotka söivät alle 1,5 annosta päivässä. Tulokset olivat samansuuntaisia sekä naisilla että miehillä. Toisaalta vihannesten, antioksidanttivitamiinien tai karotenoidien saanti ei vaikuttanut silmänpohjan rappeuman vaikeamman muodon riskiin.

Silmänpohjan ikärappeuma on tavallisin syy vanhojen ihmisten heikkonäköisyyteen kaikkialla länsimaissa. Yli 75-vuotiaista 25 – 50 prosentilla on todettavissa jonkinasteisia muutoksia verkkokalvoissa. Vaikea-asteisena tauti esiintyy noin 1 prosentilla yli 60-vuotiaista.

Sairauden lievemmässä, atrofisessa eli ns. kuivassa muodossa valoa aistivat solut ja näköpigmentti rappeutuvat, jolloin tarkan näkemisen alue pienenee. Tämä muoto etenee usein hitaasti. Vaikeampi, eksudatiivinen eli ns. kostea muoto voi kehittyä edellisen pohjalta. Siinä lisäongelmana ovat verkkokalvolle kasvavat näköä heikentävät uudissuonet ja verenvuodot. Tämä muoto etenee usein nopeammin kuin ns. kuiva muoto. Parantavaa hoitoa ei ole, mutta jossakin tapauksissa mm. laserhoidosta on hyötyä.

Kommentoi »