Terve.fi

Fibromyalgia harvoin eläkkeen perusteenaFibromyalgia näkyy kuitenkin harvoin työkyvyttömyyseläkkeen perusteena olevissa diagnooseissa. Fibromyalgia tulkitaan oireyhtymäksi, joka yleensä ei ole peruste työkyvyttömyyseläkkeelle.

Vuoden 2007 lopussa kaikkiaan 882 henkiloä sai työkyvyttömyyseläkettä, jossa diagnoosina oli fibromyalgia. Valtaosa fibromyalgiadiagnoosilla eläkettä saavista on naisia. Työkyvyttömyyseläkkeet, joissa diagnoosina on fibromyalgia, ovat keskimääräistä yleisemmin osaeläkkeitä. Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle on viime vuosina siirtynyt noin 150-200 henkilöä, joilla ensimmäisenä tai toisena diagnoosina on fibromyalgia.

Fibromyalgiadiagnoosin sisältävissä työkyvyttömyyseläkkeissä on toisena diagnoosina useimmiten jokin muu tuki- ja liikuntaelinten sairaus tai mielenterveyden häiriö. Yleisimpiä oheisdiagnooseja ovat masennus ja nikamavälilevyjen sairaus. Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkehakemuksista, joissa työkyvyn heikkenemisen diagnoosina on fibromyalgia, myönnetään noin neljännes.

Työeläkekuntoutukseen on parin viime vuoden aikana hakenut toista sataa henkilöä, joiden hakemuksessa fibromyalgia on ensimmäisenä diagnoosina. Näistä hakijoista runsas puolet on saanut myönteisen päätöksen.

12.5.2008 vietetään kansainvälistä fibromyalgiapäivää.

Lähde: Reumaliiton tiedote 11.5.2008

Julkaistu: 12.5.2008