Terve.fi

Yleistietoa eturistisidevammasta


Eturistisiteen repeämää on yleisin polven nivelsidevammoista. On arveltu, että 30–80 prosenttiin polven merkittävistä vääntymisistä liittyisi eturistisiteen repeäminen.
Kuvat iStock

Eturistisidekudoksen ominaisuudet ja tätä kautta siteen repeämisen riski voi kulkea suvussa. Varsinaisesti kyseessä ei kuitenkaan ole periytyvä sairaus.

Lue eturistisidevamman oireista.

Eturistisidevamman yleisyys

Eturistisiteen repeämää on yleisin polven nivelsidevammoista. On arveltu, että 30–80 prosenttiin polven merkittävistä vääntymisistä liittyisi eturistisiteen repeäminen.

Lue myös eturistisidevamman hoidosta.

Eturistisiteen repeämisen on todettu olevan yleisempää naisilla anatomisten tekijöiden vuoksi. Esimerkiksi eturistisiteen kiinnityskohdan pienempi poikkipinta-ala voi altistaa eturistisiderepeämälle.

Eturistisidevamman ennuste

Jos hoitamattomaan eturistisiteen repeämään liittyy nivelen pettämisen tai muljahtelun tuntemuksia, on todennäköistä, että polvinivel tulee kulumaan normaalia nopeammin.

Eturistisidevammojen leikkaustulokset ovat hyviä. Hoitotulokset ovat samanlaisia huolimatta siitä, tehdäänkö toimenpide mahdollisimman pian vamman synnystä vai vasta myöhemmässä vaiheessa. Leikkauksen avulla valtaosa potilaista on palannut entiselle suoritustasolle.

Kirjallisuudesta löytyvät tutkimukset aiheesta kattavat vain noin 20 vuotta, aihetta on tutkittu varsin laajasti. Näissä tutkimuksissa on kuitenkin löydetty useitakin ongelmia, joita voi ilmaantua: korjattu eturistiside voi katketa uudestaan, polven toiminta voi huonontua aikaa myöten ja niveleen ilmaantuu kulumia leikkauksesta huolimatta. Tulevaisuus tulee kuitenkin näyttämään lopullisen tuloksen.

Lähteet:

Arokoski J. ym. (toim.). Fysiatria. Duodecim 2015.

Ristiniemi J. Polven vammat. Lääkärin käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2017.

Suomalainen P., Sillanpää P. & Järvelä T. Eturistisiderepeämän hoito. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2014;130(5):489-94.

Kallio T. Polven ristisidevammat urheilijalla. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2010;126(3):289-95.

Saarelma O. Tietoa potilaalle: Polvivamma, kierukkavamma, ristisidevamma, Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2017.

ICD-10:

S83.5 Polven eturistisiteen/takaristisiteen revähdys

Julkaistu: 5.8.2019