”Etäsuhteemme on passivoitunut koronan vuoksi – miten voisimme sitä vahvistaa?”

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Suomen evankelis-luterilainen kirkko
”Etäsuhteemme on passivoitunut koronan vuoksi – miten voisimme sitä vahvistaa?”
Etäsuhteen haasteet korostuvat etenkin korona-aikana, kun kohtaamisia pitää rajoittaa. Suhteen hoitaminen voi jäädä taka-alalle. Rakkausklinikan uusi perheneuvoja Paula Ruotsalainen antaa viisi arvokasta vinkkiä etäsuhteen vahvistamiseksi.
Julkaistu 2.4.2021

Rakkausklinikalle on tullut lukuisia kysymyksiä korona-ajan vaikutuksista parisuhteeseen. Etäsuhteessa haasteet korostuvat, kun muutenkin ehkä harva tapaamiset harvenevat entisestään pakon sanelemana.

Etäsuhteessa tärkeää on yhteinen ymmärrys suhteen laadusta, sitoutumisen asteesta ja myöskin uskollisuudesta. Rakkausklinikan uusi perheneuvoja Paula Ruotsalainen puhuu lat-suhteesta (tulee sanoista: living apart together), jossa on monia lainalaisuuksia. Tärkeää on tieto siitä, että toinen välittää, rakastaa ja kantaa mielessään vaikka onkin kaukana.

Paula Ruotsalainen on perheneuvoja, psykoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti sekä työnohjaaja Espoon seurakuntien Perheasiain neuvottelukeskuksessa.

Rakkausklinikka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon neuvontapalvelu, jossa perheneuvojat vastaavat lukijoiden lähettämiin kysymyksiin. Julkaisemme uusia kysymyksiä ja vastauksia Rakkausklinikalla joka perjantai.

”Koronan vuoksi on helppo vetäytyä suhteen hoitamisesta. Miten etäsuhteemme saisi uutta puhtia?”

Olemme on-off-parisuhteessa oleva jo iäkäs pari, olemme 73- ja 68-vuotiaita. Asumme eri kaupungeissa, toinen pääkaupungissa, toinen Tampereella. Suhteella pitkä historia vuodesta 2007 saakka. Kolme kertaa nainen on lopettanut sen, mutta tällä erää olemme olleet yhdessä vajaa kaksi vuotta.

Korona-aika on vaikuttanut siten, että tuntuu yhä helpommalta vetäytyä pois suhteen hoitamisesta. Tapahtuu passivoitumista, kun kaikkea pitää yrittää rajoittaa. Tämän olemme havainneet. Miten etäsuhdetta voisi vahvistaa?

Perheneuvoja Paula Ruotsalainen vastaa:

Kiitos yhteydenotosta Rakkausklinikalle! Nostitte esiin teeman, joka koskettaa monia: miten saada rakkaus ja parisuhde kestämään välimatkan ja erillään olot?

Vakituisesta parisuhteesta, jossa asutaan erillään, käytetään lyhennettä ”lat”. Se tulee englanninkielisistä sanoista ”living apart together”. Tällaisessa suhteessa on monia samoja lainalaisuuksia kuin parisuhteessa yleensäkin, mutta myös omia erityispiirteitä.

Erillään asuessa erityisen tärkeää on kokemus siitä, että toinen kantaa minua mielessään. Tietoisuus siitä, että olen hänelle tärkeä ja rakas, osa hänen jokapäiväistä elämäänsä, vaikka olemme erillämme. Olennaista on kokemus siitä, että olemme henkisesti lähellä, vaikka olemme fyysisesti etäällä. Yhteyden luominen ja ylläpitäminen on kummankin tehtävä.

” Erillään asuessa erityisen tärkeää on kokemus siitä, että toinen kantaa minua mielessään ja että olen hänelle rakas.”
Perheneuvoja Paula Ruotsalainen

Vuorovaikutustaidot ja asioista sopiminen yhteisymmärryksestä ovat aina tärkeitä, mutta lat-suhteessa ne ovat aivan olennaisia. Samassa taloudessa eläessäkin oletusten ja väärintulkintojen vaara on aina suuri, etäsuhteessa monin verroin, kun sanattoman viestinnän osuus jää vähäisemmäksi. Puhumisen ja kuuntelemisen taidot sekä pyrkimys ymmärtää toinen oikein voivat ratkaista koko suhteen onnistumisen.

Erillään asuessa molemmilla tulisi olla sama ymmärrys siitä, millainen suhteen laatu on. Onko suhde luonteeltaan vakava vai kevyt? Ajatellaanko suhteen olevan kestävä ja pitkäaikainen vai tilapäinen, toistaiseksi voimassa oleva? Miltä suhteen tulevaisuus näyttää? Onko toiveissa muuttaa jossain vaiheessa yhteiseen kotiin? Jos, niin millaisella aikataululla? Mitä muita yhteisiä päivämääriä on? Onko niitä? Riittävä varmuus parisuhteen tulevaisuuden näkymistä on yksi etäsuhteen onnistumisen tekijä.

Suhteen turvallisuuteen liittyy kysymys sitoutumisen asteesta. Ovatko molemmat sitoutuneet toiseen ja tähän suhteeseen? Tähän kuuluu myös kysymys seksuaalisesta uskollisuudesta. Ovatko molemmat siitä yksimielisiä? Etäsuhteessa mustasukkaisuudelle jää paljon tilaa. Epäluottamus ja turvattomuuden tunteet sekä toisaalta jatkuva epäilyksen alla oleminen voivat tehdä suhteessa olon hankalaksi. Luottamuksen ylläpitäminen eri tavoin on kannattava investointi yhteiselle hyvinvoinnille.

”Etäsuhteessa mustasukkaisuudelle jää paljon tilaa.”
Perheneuvoja Paula Ruotsalainen

Joskus käy niin, että toisen mielipide suhteen laadusta ja tulevaisuudesta muuttuu ajan myötä. Kumppani saattaa aistia sen muuttuneena käytöksenä, vaikka asiasta ei puhuttaisikaan suoraan. Tämä saattaa aiheuttaa epävarmuutta ja turvattomuutta. Onkin tärkeää, että molempien ajatuksia ja toiveita päivitetään säännöllisesti, ettei kumpikaan elä vanhentuneen tiedon varassa.

Kerroitte, että naisosapuoli on lopettanut suhteenne kolme kertaa. Suhteen lopettaminen ja lopettamispuheet sisältävät aina arvokasta viestiä. Kyse on usein jostain suuresta tyytymättömyydestä. Toinen haluaa ja hakee muutosta, äärimmäisenä keinona on suhteesta pois lähteminen. Toivon, että saatte meiltä täältä Rakkausklinikalta jotain hyödyllistä pohdittavaa tilanteeseenne, mutta tärkein ja paras tiedon lähde tähän kysymykseen on nainen itse. Mitä hän toivoo ja haluaa, mitä on vailla? Mikä suhteessanne on sellaista, jota hän ei halua?

Määrittelitte suhteenne on-off-suhteeksi. Mietin, millaistakohan teillä on on-vaiheessa. Se on varmaankin aikaa, jolloin molemmat ovat tarpeeksi tyytyväisiä yhdessäoloon. Ehkä se on jopa kuherruskautta eron jälkeen. Riskinä on, että hankalia, eroon johtaneita asioita ei haluta ottaa puheeksi riidan pelossa silloin, kun on taas hyvä olla yhdessä. Niinpä ne helposti jäävät puhumatta ja tärkeä informaatio saamatta. Usein samat asiat kuitenkin pysyvät ja nousevat esiin taas jonkin ajan kuluttua.

Usein iän myötä nousee tarve varmistaa, että on joku, johon voin turvata, jos sairastun ja kun vanhenen. Onkohan tämä millään tavalla teillä mielessä tai puheissa? Ajattelen, että olisi viisasta keskustella tästä ja kuulla molempien ajatukset ja toiveet.

Tässä viisi vinkkiä etäsuhteen vahvistamiseksi:

1. Yhteisten rutiinien luominen

Hyvät huomenet ja yöt voi toivottaa myös puhelimitse tai viesteillä. Silloin päivä alkaa ja päättyy niin, että toinen on mielessä. Säännölliset puhelin- tai videokeskustelut auttavat pysymään kartalla toisen elämästä. Muutkin yhteiset rutiinit, ”meidän omat jutut” luovat yhteyden tuntua ja lisäävät me-henkeä. Sydänviesti on helppo lähettää milloin vain. Se kertoo: olet ajatuksissani.

2. Toisen huomioiminen ja yhteyden ylläpitäminen

Etäsuhteen onnistuminen vaatii enemmän luovuutta ja vaivannäköä molemmilta, että läheinen yhteys toiseen säilyy. Yllättävän monia asioita voi tehdä myös etänä yhdessä puhelimen tai videoyhteyden avulla, esimerkiksi katsoa samaa elokuvaa tai tv-ohjelmaa, kokeilla uutta ruoka- tai leivonnaisreseptiä tai istua ruoka- tai kahvipöydässä yhtä aikaa. Eroottinen lemmenleikkikin on mahdollista, jos sille on halua.

Perinteiset kirjeet voivat palvella syvempää yhteyttä. Niiden kirjoittaminen vaatii vaivannäköä ja on arvokas lahja toiselle. Kirjeen saaja voi rauhassa pysähtyä sen ääreen ja uppoutua puolisonsa ajatusmaailmaan. Yksinäisyyden hetkinä niiden avulla voi palata toisen ajatusten ja tunteiden äärelle aina uudestaan.

Kukkalähetys tai pieni yllätys postin mukana kertoo omalla kielellään: olet minulle tärkeä.

3. Ikävöimisestä iloitseminen

Muistakaa, että kaipaus kertoo rakkaudesta. On suuri lahja, että on ihminen, jota voi ikävöidä. Tutkikaa, milloin erityisesti kaipaatte toista. Mitä hänessä kaipaat? Se voi olla eri asioita eri päivinä. Näiden asioiden jakaminen vahvistaa rakkautta.

Joillekin meistä kaipaamisen tunteminen ja sen ilmaisu voi olla vaikeaa. Joskus yksin pärjäämisen ihanne toimii suojana, jos ikävöiminen ja tarvitseminen tuntuu liian kipeältä. Silloin estää itseään saamasta jotain hyvää ja kallisarvoista.

4. Yhdessäolon juhlistaminen

Miettikää jo etukäteen, mitkä asiat tekevät teidän yhteen tulostanne ja yhdessäolostanne juhlan. Se voi olla yhdessä saunominen, leivoskahvit tai parempi illallinen kaikessa rauhassa. Joillekin toisen kainaloon käpertyminen ja siinä viipyminen on kaikkein parasta.

Kun kohtaamisia on harvemmin, niihin kohdistuu myös enemmän odotuksia. Jos ne eivät toteudukaan, voi helposti tulla pettymyksiä ja pahaa mieltä. Siksi on tärkeää tiedostaa, mikä itselle on tärkeää ja jutella yhdessä siitä, mitä kumpikin toivoo.

5. Eron hetken helpottaminen

Eroamista helpottaa, jos tiedetään, milloin taas tavataan. Se lisää luottamusta suhteeseen ja helpottaa erillään oloa.

Tulevan erillään olon kannalta voi olla iso merkitys sillä, miten eroaminen tapahtuu. Olisi hyvä, jos molemmat voisivat tuntea, että rakkaus on läsnä myös eroamisen hetkellä.

Lopuksi haluan vielä rohkaista teitä. Muistakaa, että lat-suhteessa elävät voivat olla yhtä onnellisia kuin muutkin. Joskus tyytyväisyys suhteeseen, vuorovaikutus ja rakkaus voivat olla jopa paremmalla tasolla kuin lähisuhteissa. Tähän vaikuttaa varmasti se, että hyvässä etäsuhteessa suhteen eteen nähdään vaivaa, joka taas palkitsee lisäämällä yhteyden tunnetta ja vahvistamalla rakkautta. Etäsuhteet eivät myöskään pääty eroon sen useammin kuin muutkaan. Jos ihminen itse uskoo, että suhteessa on olemassa onnen ja onnistumisen edellytykset, hänessä herää ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä, jotka vahvistavat tätä uskomusta.

Toivon, että saatte yhdessä vahvistettua suhdettanne ja tehtyä siitä entistä läheisemmän ja vahvemman.

Kysymyksiä Rakkausklinikalle tulee paljon, emmekä valitettavasti ehdi vastata ihan kaikkiin, mutta vastaamme niin nopeasti ja niin moneen kysymykseen kuin mahdollista.

Kommentoi »