Terve.fi

Elvyttäessä riittäisi pelkkä paineluelvytys

Elvyttäessä riittäisi pelkkä paineluelvytys
Elvytystä antavien maallikoiden kannattaisi ehkä keskittyä pelkkään elvytyspaineluun perinteisen puhallus-painalluselvytyksen sijaan. Perinteiseen elvytykseen verrattuna pelkät painallukset parantavat sydänpysähdyspotilaiden ennustetta ja alentavat kynnystä ryhtyä elvytykseen.
Julkaistu 7.10.2010

Nykyoppien mukaan aikuista elvytetään 30 painalluksen ja 2 puhalluksen vuorottelulla. Kansainväliset elvytysohjeet päivitetään tämän vuoden lokakuussa.

Tutkimus tehtiin Arizonan osavaltiossa, jossa vuonna 2005 käynnistettiin painantaelvytykseen kannustava kampanja. Tarkasteltaviksi valittiin kaikki vuosina 2005-2009 sydänpysähdyksen muualla kuin sairaalassa saaneet. Heistä 2 900:aa ei ollut elvytetty lainkaan, 666 oli saanut perinteistä elvytystä ja 849:ää oli elvytetty pelkin painalluksin.

Potilaista, joita ei ollut elvytetty ennen sairaalahoitoa, vain 5 % pääsi kotiin hengissä. Perinteistä puhallus-paineluelvytystä saaneista jäi henkiin 8 %, mutta pelkkää paineluelvytystä saaneista jopa hieman yli 13 %.

Tutkijat havaitsivat lisäksi, että ihmisten elvytyshalukkuus lisääntyi kampanjan ansiosta. Kun vuonna 2005 noin 28 % sydänpysähdyspotilaista sai elvytystä ennen sairaalahoitoa, vuonna 2009 heidän osuutensa oli jo 40 %. Myös paineluelvytyksen osuus elvytyksistä suureni.

Pelkän paineluelvytyksen edut tulevat luultavasti kahdesta seikasta. Puhallusten pois jättäminen todennäköisesti alentaa kynnystä elvyttää tuntemattomia. Tasainen ja taukoamaton painelu luultavasti myös kierrättää verta ja happea paremmin kuin puhallusten takia keskeytettävä elvytys.

Suomessa kuolee vuosittain noin 14 000 ihmistä äkilliseen sydämenpysähdykseen. Nopea elvytyksen aloittaminen kaksin- tai kolminkertaistaa autettavan selviytymismahdollisuuden. Maallikon antaman elvytyksen tarkoitus on ylläpitää elintoimintoja kunnes ammattiapu saapuu.

Uutispalvelu Duodecim

Lähde: JAMA 2010

Copyright Duodecim 2010Lue lisää:

Artikkeli: ElvytysHarvard-artikkeli: Kotikäyttöiset defibrillaattoritArkistosta poimittua:

Kommentoi »