Terve.fi

Bentsodiatsepiinit saattavat altistaa Alzheimerin taudille

Rauhoittaviin lääkkeisiin lukeutuvia bentsodiatsepiineja käyttävät voivat sairastua muita herkemmin Alzheimerin tautiin.

Rauhoittaviin lääkkeisiin lukeutuvia bentsodiatsepiineja käyttävät voivat sairastua muita herkemmin Alzheimerin tautiin. Yhteys on uskottava, sillä bentsodiatsepiinit on aiemmin yhdistetty muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen lievään heikentymiseen.

Ranskalais-kanadalaisen tutkijaryhmän mukaan riski suurenee etenkin potilailla, jotka käyttävät pitkävaikutteisia bentsodiatsepiineja ja joiden lääkitys jatkuu yli kolme kuukautta. Verrattuna samanikäisiin, jotka eivät käytä bentsodiatsepiineja, lääkkeitä käyttäneiden sairastumisriski on noin 40–50 prosenttia suurempi.

Tutkimukseen osallistui 1 800 yli 66-vuotiasta hiljattain Alzheimer-diagnoosin saanutta ja 7 200 tervettä verrokkia. Potilailta oli saatavilla tiedot lääkityksistä kuudelta vuodelta ennen Alzheimerin taudin toteamista.

Aiempien tutkimusten valossa betsodiatsepiinien ja dementian yhteys on uskottava, mutta on myös mahdollista, että osa potilaista saa bentsodiatsepiineja oireisiin, jotka ennakoivat dementian kehittymistä. Tutkijat toivovatkin, että yhteyttä tutkittaisiin lisää, mutta suosittavat samalla, että potilaiden lääkitykset pidettäisiin mahdollisimman lyhyinä ja niissä suosittaisiin lyhytvaikutteisia lääkkeitä.

Tutkimus julkaistiin British Medical Journalissa.

Lähde: BMJ 2014

Lue lisää:

Julkaistu: 18.9.2014
Kommentoi »