Terve.fi

Avantouinti

1


Avantouinti

Säännöllinen avantouinti voi vaikuttaa terveyttä kohentavasti, kuten parantamalla kylmänsietoa.
Teksti Eeva Mykkänen

Yleisesti kansan keskuudessa avantouinnin on esitetty vaikuttavan positiivisesti mm. parantamalla kylmänsietoa, vireystilaa, mielialaa ja unen laatua, poistamalla särkyjä ja kolotuksia, vähentämällä hengitystieinfektioita ja kohentamalla yleistä terveydentilaa.

Avantouinti kohottaa yleistä terveydentilaa

Kylmätutkimuksen asiantuntija, muun muassa huippukylmähoitoon liittyvää tutkimusta Heinolan Reumasäätiön kanssa yhteistyössä tehnyt dosentti Juhani Smolander kertoo avantouinnin todistetusti auttavan ainakin kipuihin ja parantavan kylmään sopeutumista sekä yleistä terveydentilaa ja nostavan hieman elimistön antioksidanttitasoa. Joidenkin tutkimusten mukaan uimareiden paljon puhuttua karaistumista saattaa myös ilmentää aktiivisilla avantouimareilla havaittu tavallisesta poikkeava valkosolujen vaste kylmään. Muut vaikutukset voivat olla mahdollisia, mutta hyvin yksilöllisiä. “Mitään haittaa siitä ei ainakaan ole”, Smolander toteaa.

Apuna urheilijoiden valmennuksessa

Ehkäpä tunnetuin ja vanhin tapa käyttää avantouintia hoitomuotona on reumaattisten sairauksien, esimerkiksi nivelreuman ja fibromyalgian kipujen lievitys, jota on Suomessa käytetty jo 50-luvulta lähtien. Avantouinnin on todettu poistavan kipuja merkittävästi heti hoidon jälkeen ja säännöllisesti uivilla lievittävän niitä myös pidemmällä aikavälillä.

Avantouintia käytetään myös urheilijoilla suoritusten parantamiseen sekä vammojen ehkäisyyn ja hoitoon. Kylmähoitoa osana urheilijoiden valmennusta on kokeiltu erityisesti Puolassa ja tulokset ovat olleet hyviä. Urheilijat ovat saaneet neljä viikkoa ennen kilpailuja kahden viikon tehokuurin avantouintia. Positiivisia vaikutuksia on huomattu ainakin 400 metrin juoksijoilla sekä karatessa ja judossa kilpailevilla. Avantouinnin on todettu helpottavan myös palautumista rankan urheilusuorituksen jälkeen.

Hormonaalinen vaikutus vähäinen

Monet tuntevat saaneensa avantouinnista helpotusta stressiin. Syitä tähän on yritetty löytää mm. hormonaaliselta puolelta. Kuitenkin Smolanderin mukaan selkeä vaikutus stressihormoneihin kylmäaltistuksella on lähinnä noradrenaliinin osalta. Tätä stressihormonia erittyy runsaasta heti uinnin jälkeen, mutta määrä tasoittuu nopeasti. Tällainen noradrenaliiniruiske voi vaikuttaa mielialaan piristävästi. Etenkin kokemattomilla uimareilla kylmäpulahdus saa aikaan myös mielihyvähormoneina tunnettujen dopamiinin, serotoniinin ja endorfiinin eritystä. Niiden erittyminen kuitenkin vähenee, kun uimista jatketaan säännöllisesti.

Yleiseen vireyteen vaikuttavat monet tekijät ja vaikka avantouinti ei suoranaisesti hormonien välityksellä vaikuttaisikaan alakuloisuuteen, niin välillisesti se epäilemättä parantaa mielialaa esimerkiksi reumapotilailla kipua poistavan vaikutuksensa ansiosta.

Säännöllisyys tärkeää

Kylmänsietokyvyn paranemista tutkittaessa on avantouimareilla havaittu sopeutumista kylmiin oloihin sekä koko kehon osalta että paikallisesti. Äkillinen altistus kylmälle, eli tottumattoman uimarin pulahtaminen veteen aiheuttaa usein shokkireaktion, jossa muun muassa verenpaine nousee, sydämen syke ja hengityksen tiheys kiihtyvät, verisuonet ihossa ja raajoissa supistuvat voimakkaasti ja “mielihyvähormoneja” erittyy.

Kylmäaltistukseen tottuminen on kuitenkin nopeaa ja jo muutaman uintikerran jälkeen shokkireaktio vaimenee. Kylmään sopeutuminen on sekä fyysistä että psyykkistä. Verenpaine nousee hetkellisesti voimakkaasti myös tottuneilla uimareilla, mutta lepoverenpainetasoon avantouinnilla ei ole todettu olevan vaikutusta suuntaan tai toiseen.

Juhani Smolander korostaa, että avantouinnista, kuten mistä tahansa liikuntaharrastuksesta saa parhaan hyödyn irti säännöllisellä harjoittelulla. Hän muistuttaa myös, että aiheesta on tehty verrattain vähän tutkimuksia, eikä lajin harrastajien itsensä kokemia terveysvaikutuksia voi vähätellä vaan ne ovat tärkeä mittari avantouinnin terveydellisistä vaikutuksista puhuttaessa. “Tärkeää on se miltä itsestä tuntuu”, Smolander toteaa.

Julkaistu: 7.11.2005