Terve.fi

Aurinko ja tupakka vanhentavat ihoa

Aurinko ja tupakka vanhentavat ihoa
Julkaistu: 28.6.2006
Tanskalaisessa kaksostutkimuksessa on selvitetty, miten ympäristötekijät vaikuttavat siihen, miltä ikääntyneet ihmiset näyttävät suhteutettuna heidän ikäänsä. Tutkimukseen osallistui lähes 2 000 yli 70-vuotiasta kaksosta, joista otettiin korkealaatuinen valokuva. Osallistujat kertoivat lisäksi terveydentilastaan ja altistumisistaan. Kymmenen sairaanhoitajaa arvioi valokuvista osallistujien iän ja niistä laskettiin keskiarvo.
Osoittautui, että tupakointi, altistuminen auringon säteilylle ja alhainen painoindeksi kohottivat merkitsevästi sairaanhoitajien arviota miesten iästä. Naisilla alhainen painoindeksi ja matala sosiaalinen asema kohottivat ikäarviota. Lisäksi masentuneisuus kohotti jossakin määrin ikäarviota. Parisuhteessa eläminen näytti puolestaan hidastavan ikääntymisen vaikutuksia ulkonäköön. Tutkimus vahvistaa aikaisempia tutkimustuloksia, joiden mukaan tupakointi ja auringon säteily vanhentavat ihoa. Myös ikääntyneiden alhainen painoindeksi näyttäisi vanhentavan ihoa. Alhainen painoindeksi voikin olla merkki jostakin vakavasta sairaudesta.
Perintötekijöillemme emme voi mitään, mutta näyttää siltä, että välttämällä tupakointia ja liiallista auringonottoa voimme hidastaa ihomme vanhenemista, jolloin voimme ehkä näyttää ikäisiämme nuoremmilta ilman plastikkakirurgiaakin.
Kommentoi »