Terve.fi

Astman omahoito

Astman omahoito

Astman ohjatulla omahoidolla tarkoitetaan kahta yhtä tärkeää asiaa; tehokas potilasohjaus ja potilaan itsensä suorittama jatkuva astmatilanteen seuranta ja arviointi sekä aloittamat tarvittavat hoitotoimenpiteet. Useiden tutkimusten ja kokemusten mukaan astman ohjattu omahoito parantaa elämänlaatua, vähentää sairaalakäyntien ja ylimääräisten kortisoni- ja antibioottikuurien tarvetta. Mahdolliset vaikeat ja jopa hengenvaaralliset astman pahenemisvaiheet voidaan hoitaa ajoissa, mikä on astmakuolemien estämiseksi tärkeää.
Mainos

Omahoitoon liittyy luonnollisesti tärkeänä ns. omaehtoinen kuntouttaminen eli riittävä ja säännöllinen liikunnan harrastaminen ja fyysinen aktiviteetti hengitys- ja verenkiertoelinten toiminnan tehostamiseksi ja niiden suorituskyvyn ylläpitämiseksi..

PEF-Seurantalomake

Tehokas potilasohjaus tarkoittaa muutamien keskeisten asioiden opettamista niin, että potilas ne hallitsee. Sairaus on tunnettava ja tiedettävä sen hoitolinjat. On hallittava hyvä lääketekniikka ja osata joustavasti muuttaa lääkeannoksia itse toteutetun seurannan perusteella. Seuranta tarkoittaa oireiden arviointia ja uloshengityksen huippuvirtausarvojen seurantaa eli PEF-seurantaa. Oman sairauden tunteminen edellyttää sairautta pahentavien tekijöiden tunnistamista, miten niitä on mahdollista välttää ja miten lyhytaikaisia oireita voi estää ja hoitaa. Tärkeää on tunnistaa astman pahenemisvaiheen ensioireet ja toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.

Astman vaikeusasteen ja lääkityksen riittävyyden arvioinnissa hyvä keino on miettiä kuinka paljon sairaus vaikuttaa elämääsi. Jos sinulla on säännöllisesti astmaoireita, rasituksensietosi on oireiden takia alentunut, keuhkojen toimintakokeet ovat alentuneet ja joudut astman pahenemisvaiheiden vuoksi usein hakeutumaan päivystyspoliklinikalle, astmasi on vaikea ja hoito riittämätöntä. Kun oireita on vain harvoin, pystyt rasittamaan itseäsi ilman astmaoireita, keuhkojen toimintakokeesi ovat tavallisimmin normaalitasolla, etkä kärsi vaikeista pahenemisvaiheista, on astma hyvin hoidettu ja kontrollissa.

PEF-seuranta eli uloshengityksen huippuvirtauksen arviointi on paras keino arvioida tarkasti mikä on astmasi tilanne. Mittari kertoo maksiminopeuden, jolla ilma virtaa ulos keuhkoistasi ja kuvaa miten hyvin keuhkoputkesi ovat avoimet.

Hyvin kontrolloidussa astmassa ilma virtaa nopeasti ja vaivattomasti ulos, kun huonossa tilanteessa ahtautuneista keuhkoputkista ilma tulee ulos hitaasti. Mittarin käyttö on helppoa ja luotettava tekniikka kehittyy nopeasti pienen harjoittelun jälkeen. Mittari asetetaan nollaan, vedät keuhkot täyteen, asetat huulesi tiukasti suukappaleen ympärille ja puhallat nopeasti ja voimakkaasti ulos. Toistetaan kolmesti ja paras puhallus on tuloksesi. Se on siinä; keuhkoputkien avoimuus on arvioitu ja tiedät tarkalleen mikä on astmasi tilanne, kun vertaat arvojasi ns. tavoitearvoosi. Se voidaan arvioida kuukauden parin PEF-seurannalla tilanteessa, jossa olet oireeton.

PEF-mittari toimii astma tilanteesi ”lämpömittarina”. Kun koet oireita, voit arvioida tilanteen vakavuutta helposti PEF-mittarilla ja muuttaa hoitoa tarvittaessa saamiesi ohjeiden ja aiempien kokemustesi mukaan. Edelleen ajoittain tehdyllä PEF-mittauksella ja esimerkiksi viikon seurannalla näet onko hoitosi sillä hetkellä riittävä. Seurannassa näkyy helposti myös vaikeutuvan tai riittämättömästi hoidetun astman ominaisuus lisääntyvään keuhkoputkien tilavuuden vuorokausivaihteluun. PEF-arvosi vaihtelevat vuorokauden sisällä, esimerkiksi aamu- ja iltapuhallusten mittaukset, 20–30 prosenttia tai enemmän. Seuranta antaa sekä sinulle, että lääkärillesi erittäin arvokasta tietoa astmastasi.

PEF-seurannan avulla voidaan ohjeistaa täsmällisesti tilanteet, jolloin sinun on suositeltavaa lisätä lääkitystäsi tai hakeutua jopa välittömästi lääkärin hoitoon.

Jos PEF-arvosi on alle 85 prosenttia tavoitearvosta, kaksinkertaistat hengitettävän kortikosteroidin annoksesi ja ellei tilanne korjaannu kahdessa viikossa tai pahenee, otat yhteyttä lääkäriisi. Jos puhallusarvosi laskee alle 70 prosenttiin, aloitat kortisonikuurin tabletteina ja nostat myös hengitettävän lääkkeen annosta ja otat lääkäriisi yhteyttä. Mikäli PEF-arvosi on alle 50 prosenttia tavoitearvostasi tai alle, hakeudut välittömästi päivystyspoliklinikalle. Näin selkeät muutokset puhallusarvoissa riittävät jo kontrolloidussa aamupuhalluksessa kertaalleen esiintyessään aloittamaan edellä olevat toimenpiteet.

Toimenpiderajoja ja lääkitysmuutoksia voit säätää yksilöllisesti sairautesi ja lääkityksesi mukaan yhdessä lääkärisi kanssa. Astman omahoito mahdollistaa harvakseen tapahtuvan kontrolloinnin lääkärin vastaanotolla. Kontrollikäynneillä määritetään yleensä spirometria-arvot, arvioidaan tehdyt PEF-seurannat ja niiden avulla sekä astman oireista voidaan määritellä yleensä optimaalinen lääkitys ja antaa ohjeet tarvittaessa tehtäviin toimenpiteisiin. Kontrollikäynneillä käydään läpi oikea lääkkeiden annostelutekniikka.

Mikä oli astmahoidon lopullinen tavoite? Astma on hyvin kontrolloitu pienimmällä mahdollisella lääkeannostelulla. Edellä kuvatuin keinoin se onnistuu. Lääkeannosten lisäämisen ja vähentämisen taidossa oppii vähitellen löytämään tasapainon yrityksen ja erehdyksen kautta kiinnittämällä huomiota oireisiin ja PEF-arvojen muutoksiin. Mikäli hoitava lääke ja erityisesti hengitettävä kortisoni jossain vaiheessa lopetetaan, joko lyhyen tai pitkän käytön jälkeen, on aina syytä kiinnittää aivan erityistä huomiota seurantaan. Ilman hengitettävää kortisonia olet ilman ainoaa tällä hetkellä tunnettua tehokasta keuhkoputkien limakalvon allergista tulehdusta hoitavaa lääkettä ja taipumuksesi sairauteen on pysyvä, vaikka olisit pitkiä aikoja oireeton.

Jos olet lukenut tämän astmaa koskevan tietopaketin ajatuksella läpi, sinä olet sairautesi ja sen hoidon suhteen jo asiantuntija. Tiedät mitä astma on ja mitä se ei ole, tiedät miten sairaus diagnosoidaan ja tunnet kaikki astman hoidossa käytettävät lääkkeet ja osaat itse arvioida astmasi tilannetta ja siihen vaikuttavia moninaisia tekijöitä. Mahdollisuutesi elää täysipainoisesti ilman merkittäviä sairauden aiheuttamia oireita tai rajoitteita käyttäen oikealla tavalla ja sopivalla annoksella turvallisesti astmalääkkeitä ovat erinomaiset.

Julkaistu: 10.11.2005