Terve.fi

Alkoholin suurkulutus todellinen kansanterveydellinen uhka


Suomalaisista alkoholin suurkuluttajista noin puolet on riskikuluttajia ja puolet [elink=http://www.poliklinikka.fi/?page=4598627&search=alkoholiriippuvuus]alkoholiriippuvaisia[/elink], käy ilmi tuoreesta Kansanterveyslaitoksen tutkimuksesta.

”Alkoholiriippuvuuden lisäksi terveydenhuollossa olisi tärkeää tunnistaa myös alkoholin riskikuluttajat ja tarjota heille neuvontaa, sillä riskikuluttajalle juomatapojen muutos on helpompaa kuin alkoholiriippuvaiselle”, Kansanterveyslaitoksen Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osaston tutkija ja ylilääkäri Mauri Aalto toteaa.

Riskikuluttajat juovat alkoholia terveydelleen vaarallisia määriä, mutta eivät ole varsinaisesti alkoholiriippuvaisia. Tutkimuksen 30–64-vuotiaista suomalaisista riskikuluttajia oli 5,8 pronsettia. Aallon mukaan riskikuluttajien määrä on suuri, sillä tutkimuksessa riskikulutuksen rajat määriteltiin melko korkeiksi eli miehille 24 ja naisille 16 alkoholiannosta viikossa viimeisen vuoden aikana.

Yleisintä alkoholin riskikulutus oli miehillä, yli 40-vuotiailla ja työttömillä. Riskikuluttajista 73 prosenttia ja alkoholiriippuvaisista yli 80 prosenttia oli miehiä. Työttömyys oli yleisempää riskikuluttajilla kuin kohtuukäyttäjillä ja vielä yleisempää alkoholiriippuvaisilla. ”Kuitenkin tutkimusotoksen riskikuluttajista valtaosa, lähes 80 %, oli työssäkäyviä”, Aalto huomauttaa.

Tutkijan mukaan tulokset vahvistavat sitä näkemystä, että alkoholin suurkulutus on todellinen kansanterveydellinen huoli.

”On tärkeää tiedostaa riskirajat ylittävä juominen ja sen yleisyys Suomessa”, hän lisää. ”Alkoholin riskikuluttajat eivät usein itse huomaa, että juomista olisi tarpeen vähentää, sillä alkoholinkäytöstä ei ole vielä aiheutunut heille merkittäviä haittoja. Sen lisäksi he näkevät ympärillään paljon muitakin ihmisiä, jotka juovat yhtä paljon.”

Kansanterveyslaitoksen tutkimuksessa selvitettiin 30–64-vuotiaiden suomalaisten alkoholinkäyttöä ja siihen osallistui 4477 henkilöä. Tutkimusartikkeli on julkaistu Alcoholism: Clinical & Experimental Research -lehden syyskuun numerossa.

Aiheesta tiedottaa Kansanterveyslaitos otsikolla Alkoholin riskikulutus on yleinen ja usein tunnistamaton terveysuhka.

Lue lisää:

Lääkärikirja: alkoholiriippuvuus – Poliklinikka.fiLääkärikirja: alkoholismi – Poliklinikka.fi

Julkaistu: 2.9.2008