Terve.fi

Alkoholin kohtuukäytöstä ei lisähyötyä

Alkoholin kohtuukäytöstä ei lisähyötyä
Runsaan alkoholinkäytön haitalliset vaikutukset tunnetaan hyvin, mutta kohtuullista alkoholinkäyttöä on jopa pidetty terveyden kannalta edullisena. Suomalaisessa tutkimuksessa on selvitetty alkoholin kulutuksen vaikutusta 1 808 ikääntyneen miehen kuolleisuuteen vuosina 1974 – 2000. Miehet olivat tutkimuksen alkaessa 40 – 55-vuotiaita ja heidän sosiaalinen asemansa oli hyvä.
Julkaistu: 28.6.2006

Heidän alkoholinkäyttönsä sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijänsä kartoitettiin vuonna 1974.

Tutkimuksen alkaessa miehillä ei ollut kroonisia sairauksia. Miehet jaettiin alkoholinkulutuksen suhteen kolmeen ryhmään: ei lainkaan, kohtuullisesti ja runsaasti käyttävät. Kohtuulliseksi alkoholinkäytöksi katsottiin 1 – 350 grammaa alkoholia viikossa ja runsaaksi tätä suurempi määrä. Alkoholia käyttämättömiä oli joukossa 116, kohtuukäyttäjiä 1 519 ja runsaasti juovia 173. Miesten elämänlaatu selvitettiin kyselyllä vuonna 2000 ja kuolleisuus selvitettiin väestörekistereistä koko seurannan ajalta.

Keskimääräinen alkoholin kulutus oli 123 grammaa viikossa (noin kymmenen annosta) vuonna 1974 ja 84 grammaa (noin seitsemän annosta) viikossa vuonna 2000. Miesten sydän- ja verisuonitautien riski näytti olleen suorassa suhteessa alkoholin kulutukseen. Seuranta-aikana kuoli 28 prosenttia miehistä. Runsaasti alkoholia käyttäneiden kuolemanvaara oli merkitsevästi suurempi kuin muiden. Runsaasti juovista kuoli 38 prosenttia, kun kohtuukäyttäjistä 27 prosenttia ja absolutisteista 25 prosenttia kuoli seuranta-aikana. Runsaasti alkoholia käyttäneiden elämänlaatu oli heikompi kuin muiden.

Kohtuullinen alkoholinkäyttö ei näytä lisäävän hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa olevien miesten kuolleisuutta vaan vasta runsas juominen heikentää elämänlaatua ja lisää kuolemanvaaraa. Toisaalta kohtuukäyttö ei tuone tässä mielessä mitään lisähyötyä absolutismiin verrattuna. Tutkimuksessa kohtuukäytön kriteeri (alle 350 grammaa viikossa) vaikuttaa melko suurelta ja vastaisi jopa lähes 30 annosta viikossa.

Kommentoi »