Terve.fi

Akupunktiohoito saattaa sittenkin tehota fibromyalgiaan

Akupunktiohoito saattaa sittenkin tehota fibromyalgiaan
Fibromyalgia on hieman kiistanalainen tautidiagnoosi, johon kuuluu kipuja eri kehon kipupisteissä sekä väsymystä. Viime vuonna julkaistun yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan akupunktion teho ei eronnut lumeakupunktiosta fibromyalgiapotilaiden hoidossa. Uudessa yhdysvaltalaistutkimuksessa on testattu uudelleen hypoteesia, jonka mukaan akupunktio lievittäisi potilaiden kokemaa kipua.
Julkaistu 28.7.2006

Seurantatutkimukseen osallistui 50 fibromyalgiapotilasta, jotka arvottiiin saamaan oikeaa akupunktiota tai lumeakupunktiota. Seuranta-aika kesti yli vuoden ajan.

Akupunktiohoitoa saaneiden potilaiden oireet lievittyivät merkitsevästi enemmän kuin lumeakupunktiota saaneiden. Suurin ero oireiden vähenemisessä ilmeni jo kuukauden hoidon jälkeen. Eniten vähenivät väsymys ja ahdistuneisuus, mutta myös kipu väheni. Toisaalta aktiivisuus ja toimintakyky eivät parantuneet. Potilaat sietivät akupunktiohoitoa hyvin eikä mainittavia haittavaikutuksia ilmennyt. Näyttää siltä, että akupunktiohoito saattaa sittenkin auttaa ainakin osaa fibromyalgiapotilaista. Aikaisemmassa tutkimuksessa rajoituksena on usein ollut epätyypillinen akupunktiohoito yhdistettynä kaiken lisäksi yrttihoitoon, joka on pääasiassa uskomuslääkintää.

Lähde: Mayo Clinic Proceedings 2006;81:749-757

Kommentoi »