Terve.fi

Ensisynnyttäjät yhä vanhempia – Briteissä rikottiin ennätyksiä, Suomessa tuttu trendi jatkuu

Ensisynnyttäjät yhä vanhempia – Briteissä rikottiin ennätyksiä, Suomessa tuttu trendi jatkuu

Naiset hankkivat lapsia yhä vanhempina. Keskimääräinen ensisynnyttäjän ikä on Suomessa ja Briteissä jo lähes 29 vuotta. Usein lapsenhankinnan siirtämisen taustalla on taloudellisia ja ammatillisia syitä.
Teksti Noora Takamäki
Mainos

Naiset hankkivat lapsia yhä vanhempina. Keskimääräinen ensisynnyttäjän ikä on Suomessa ja Briteissä jo lähes 29 vuotta. Usein lapsenhankinnan siirtämisen taustalla on taloudellisia ja ammatillisia syitä.

Yhä harvempi hankkii lapsen nuorena

Englannissa ja Walesissa syntyi vuonna 2014 lapsia enemmän vähintään 35-vuotiaille kuin alle 25-vuotiaille naisille, kertoo The Guardian.

Maissa tehtiin historiaa, sillä tällainen keikaus synnytystilastoissa oli ensimmäinen laatuaan.

Suomessa puolestaan jatkettiin tutulla linjalla, sillä 35-vuotiaiden ja sitä vanhempien synnyttäjien osuus on pysytellyt 20 prosentin tuntumassa jo pitkään, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoista.

Eniten lapsia syntyy kuitenkin edelleen molemmissa vertailukohteissa 25–34-vuotiaille.

Ensisynnyttäjä hipoo kolmeakymmentä

Myös ensisynnyttäjien määrä oli molemmissa vertailukohteissa vanhempien synnyttäjien keskuudessa suurempi.

35-vuotiaista tai sitä vanhemmista 21 prosenttia oli ensisynnyttäjiä, Suomessa 12 prosenttia.

Suomessa vanhempien ensisynnyttäjien määrä on suhteessa selvästi Brittejä pienempi.

Ensisynnyttäjien ikä on kuitenkin Suomessa keskimäärin hieman korkeampi kuin Briteissä.

Suomessa ensisynnyttäjä on keskimäärin 28,6-vuotias, Briteissä 28,5-vuotias.

Isätkään eivät ole enää nuoria poikia. Suomessa isäksi tullaan ensimmäistä kertaa 31-vuotiaana. Briteissä kaksi kolmasosaa ensi kertaa isäksi tulevista on vähintään 30-vuotias.

Ensin työ, sitten lapsi

Lapsia hankitaan ympäri Eurooppaa koko ajan myöhemmin.

– Ensisynnyttäjien ikä on noussut viimeisten parin vuosikymmenen ajan. Taustalla vaikuttavat monet sosiaaliset, ammatilliset ja taloudelliset syyt, brittilääkäri David Richmond kertoo The Guardianille.

Suomessa synnyttäjien ikä vaihtelee erityisesti koulutuksen mukaan, selviää THL:n luvuista.

Korkeammin kouluttautuneet synnyttävät ensimmäistä kertaa keskimäärin vasta 34-vuotiaana.

Ikä tuo mukanaan riskejä

Trendille ei lääkäri Richmondin mukaan näy loppua.

– Sekä miesten että naisten on kuitenkin oltava tietoisia siitä, että hedelmällisyys alkaa selvästi vähentyä noin 35 ikävuoden jälkeen, hän jatkaa.

Iän myötä raskauden onnistuminen voi vaikeutua.

Raskaaksi tuleminen voi viedä enemmän aikaa. Lisäksi keskenmenoriski ja muut ongelmat, kuten esimerkiksi vaikea synnytys, ovat korkeampia vanhemmilla synnyttäjillä.

Äiti kaipaa yhteiskunnan tukea

– Yhteiskunnan pitäisi tukea naisia, jotka haluaisivat perustaa perheen aiemmin, Richmond sanoo.

Äitiysraha, varmuus työpaikasta ja joustava työhön paluu sekä päivähoidon hinta ovat asioita, joihin Richmondin mukaan pitäisi panostaa enemmän.

Suomessa nuorten synnyttäjien, erityisesti vielä opiskelevien tilanne, on hyvin mutkikas. Äidiksi tuleva yliopisto-opiskelija alkaa saada lapsilisää, mutta menettää samalla asumislisänsä.

Kelan äitiyspäiväraha on minimissään 23,93 euroa jokaiselta arkipäivältä. Opiskelijalle se lasketaan joko opintorahan tai työtulojen mukaan.

Lähteet:

The Guardian

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Office for National Statistics

Kela

Lue myös:

Lapsilisä säilyy ennallaan vuonna 2016 – lue, mitkä Kela-korvaukset muuttuvat

Vuoden 2015 äitiysavustuspakkauksen sisältö

Julkaistu: 16.2.2016