Terve.fi

Stressaako? Auttamalla muita autat myös itseäsi

Stressaako? Auttamalla muita autat myös itseäsi
Jos stressi vaivaa, kannattaa kanavoida energiansa muiden auttamiseen.
Julkaistu 15.12.2015

Uuden tutkimuksen mukaan ystävien ja vieraiden ihmisten auttaminen voi lievittää päivittäisiä stressin oireita, uutisoi Medical News Today.

Vaikka stressi saattaa pienissä määrin olla jopa positiivinen asia, voi se pahimmillaan aiheuttaa ihmiselle kaikenlaisia ongelmia jaksamisessa ja itsestään huolehtimisessa. Äskettäin tehdyssä yhdysvaltalaistutkimuksessa havaittiin, että tarjoamalla apua muille ihmiset pärjäävät paremmin oman stressinsä kanssa.

Pienetkin teot auttavat

Tutkimukseen osallistui 77 aikuista, jotka olivat iältään 18–44-vuotiaita. Kahden viikon ajan osallistujat raportoivat tutkijoille stressaavista asioista elämässään sekä siitä, olivatko he päivän aikana auttaneet jotakuta toista ihmistä jollakin tavalla, kuten pitämällä toiselle ovea auki, auttamalla kotitehtävissä tai kysymällä joltakulta, tarvitseeko hän apua.

Tulosten mukaan muiden auttaminen lisäsi osallistujien hyvinvointia. Mitä enemmän osallistujat olivat auttaneet muita päivän aikana, sitä positiivisemmaksi he olonsa tunsivat.

– Stressi pahentaa mielialaa ja heikentää mielenterveyttä, mutta tutkimustulostemme mukaan toisten auttaminen pienilläkin tavoilla auttaa kohottamaan mielialaa, tutkijat sanovat.

Kommentoi »