Terve.fi

Uudet elvytysohjeet julkaistu - älä epäröi aloittaa paineluelvytystäUudet elvytysohjeet julkaistu - älä epäröi aloittaa paineluelvytystä

Jatkuvaa kouluttautumista taidon ylläpitämiseksi korostetaan.

Vuosittain noin puoli miljoonaa eurooppalaista kokee äkillisen sydänpysähdyksen. Maallikkoelvytys kasvattaa sydänpysähdyspotilaan selviämisennusteen 2-3-kertaiseksi, mutta tällä hetkellä vain noin yksi viidestä sydänpysähdyspotilaasta saa satunnaisen paikallaolijan antamaa elvytystä. Elvytyssuosituksia uudistamalla tilanne halutaan korjata.

  • Lataa uudet 2015 maallikon elvytysohjeet tästä (pdf-tiedosto)

Maallikon elvytyskynnys alemmaksi

Maallikkoelvyttäjälle uuden elvytyssuosituksen viesti on hyvin vahva.

- Jos tajuton potilas ei reagoi, eikä hengitä normaalisti, paina keskeltä rintakehää 5 cm syvyyteen asti, 100−120 painelua minuutissa. Painele rintakehää syvään ja riittävän nopeasti, ja aloita heti! Älä tuhlaa aikaa, tiivistää ERC:n puheenjohtaja professori Maaret Castrén.

Suosituksissa korostetaan, että rintakehän painelu on turvallista ja lisää potilaan mahdollisuuksia selvitä sydänpysähdyksestä. Jokainen, jopa lapsi, voi oppia taidon.

Rintakehän painelu yksinäänkin on tehokasta. Elvytyskoulutuksen saaneiden maallikoiden pitäisi kuitenkin puhallus-paineluelvyttää potilasta, 30 painelua, 2 puhallusta.

Ilman elvytystoimia aivoissa syntyy palautumattomia vaurioita jo 5 minuutin kuluttua sydänpysähdyksestä.

Uusissa suosituksissa korostetaan korkealaatuista rintakehän painelua, puoliautomaattisen defibrillaattorin käyttöä maallikkoelvytyksessä ja defibrillaattorien sijoittamista kaikille julkisille paikoille, sekä koko väestön koulutusta.

Yksityiskohtaiset ohjeet ammattilaisille

Vuoden 2015 eurooppalaisessa elvytysohjeessa on päivitetty myös terveydenhuollon ammattilaisten hoitoelvytysohjeet ja elvytetyn potilaan jatkohoitosuositukset.

Ammattilaisten yksityiskohtainen ohjeistus on ladattavissa englanninkielisenä artikkelipakettina Euroopan Elvytysneuvoston sivuilta. Suomennosta ei ole vielä saatavilla. Summary of changes (pdf, engl.) tiivistää päivittyneet tiedot.

Uusin elvytyssuosituksiin on systemaattisesti arvioitu lukuisia elvytystoimintaa käsitteleviä lääketieteellisiä tutkimuksia. Suositukset perustuvat ERC:n tekemään kirjallisen ja julkaistun tutkimustyön systemaattiseen arviointiin, joka tehtiin edellisen kerran vuonna 2010.

Perjantaina 16.10.2015 kampanjoidaan väestön elvytystietoisuuden kasvattamiseksi. Uudet maallikon elvytyssuositukset on julkaistu EU-kielillä kampanjasivulla www.restartaheart.eu. Suomenkieliset uudet maallikkoelvytysohjeet löytyvät tästä

Lähteet: Euroopan elvytysneuvoston tiedote 15.10.2015 ja lehdistömateriaali, www.erc.edu

Julkaistu: 16.10.2015