Terve.fi

Verensokerin kotimittaus ja seuranta -potilasohje

Verensokerin kotimittaus ja seuranta -potilasohje

Miten usein verensokeria tulisi mitata? Mistä verensokeri kannattaa mitata? Tutustu verensokerin kotimittaus ja seuranta -potilasohjeeseen.
Teksti Toimitus
Mainos

Kaikkien diabeetikoiden on suositeltava mitata itse verensokeriaan. Silloin näkee käytännössä miten ateriat, laihdutus, liikunta ja lääkehoito vaikuttavat verensokeritasoon. Samalla saadaan tietää, tarvitseeko esimerkiksi lääkitystä vähentää tai lisätä. Verensokerimittausten avulla on hyvä opetella tunnistamaan elimistön tuntemuksia verensokerin vaihteluihin, esimerkiksi miltä matala ja korkea verensokeri tuntuvat. Valitettavasti verensokeria mitataan yleensä liian harvoin.

Omaseurannan tiheys

Omaseurannan tarve ja tiheys riippuvat diabetestyypistä, hoitomuodosta, hoidon tavoitteista, ajankohtaisesta tilanteesta ja sokeritasapainosta. Osalle riittää verensokerin mittaaminen kerran pari viikossa, toisella taas voi olla tarve useammalle mittaukselle päivässä. Tyypin 2 diabeteksessa mittaustarve on pienempi kuin tyypin 1 diabeteksessa, jossa usein tehty mittaus on tärkeää. Omaseurannan tiheydestä ja tarpeesta sovitaan lääkärin tai hoitajan vastaanotolla.

Kun perusinsuliinin annostelu sekä pikainsuliinin ja hiilihydraattien suhde aterioilla on sopivia, riittää tavallisesti 4-5 mittausta vuorokaudessa: aamulla ylösnoustessa, ennen aterioita sekä ennen nukkumaanmenoa. Sairastumisen alussa omaa insuliinia on vielä jäljellä ja sokeritasapaino voi olla niin vakaa, että aamu- ja iltamittaus voivat riittää. Hoidon aloitusvaiheessa, insuliinin vaihdon yhteydessä sekä sokeritasapainoa herkästi vaihtelevissa tilanteissa, kuten liikunnassa, verensokeria mitataan useammin. Lisäksi verensokeri kannattaa aina tarkastaa, jos epäilee että se on matala.

Taulukko. Verensokerin omaseuranta

Perusseuranta

Saadaan tietoa sokeritasapainosta Tulosten perusteella arvioidaan hoidon sopivuutta ja tehoa.

Tarvittaessa

Kun halutaan tietää, paljon verensokeri on juuri nyt Esimerkiksi ennen liikuntaa, ennen autolla ajoa.

Tihennetty seuranta

Erityistilanteissa, esim. kuumeisten tulehdustautien yhteydessä, raskausaikana jne.

Jos verensokeri vaihtelee, kannattaa ennen hoitajan tai lääkärin tarkastukseen menemistä seurata arvoja muutaman päivän ajan tiheämmin, yleensä yhdeksän kertaa päivässä: ennen aterioita, noin kaksi tuntia aterioiden jälkeen, nukkumaan mennessä ja yöllä noin klo 02-04. Verensokeriseurannan lisäksi on hyvä laittaa ylös myös hiilihydraatit, insuliiniannokset ja liikunta.

Verensokerin mittaus

Verensokerin voi mitata mistä tahansa sormesta. Neula vaihdetaan laitteeseen päivittäin. Ennen mittausta kädet pestään. Reikä pistetään pistolaitteella sormenpään sivulle. Pistopaikkaa tulee vaihtaa usein, ettei sormenpäät tule kipeäksi ja iho kovetu. Peukaloon ja etusormeen pistämistä vältetään. Ensimmäinen veripisara pyyhitään pois ja annetaan pienen pyöreän veripisaran muodostua sormenpäähän. Sormea ei puristeta, jotta näytteeseen ei tule kudosnestettä. Pisaraa kosketaan kevyesti liuskan kärjellä, kunnes laite antaa äänimerkin. Lapsista 6-7-vuotiaat osaavat yleensä mitata verensokerin itse.

Nykyiset verensokerimittarit ovat helppokäyttöisiä ja nopeita. Useimmat verensokerimittarit ilmoittavat verensokeriarvot plasman glukoosiarvona. Osa mittareista kommunikoi insuliinipumppujen kanssa, jolloin mittaustiedot siirtyvät suoraan pumpun tietoihin. Mittarin valintaan vaikuttaa se, mihin mittariin saa liuskoja oman asuinkunnan alueelta. Liuskat saa terveyskeskuksen välinejakelusta maksutta. Talvella mittari ja liuskat on hyvä muistaa suojata kylmältä.

Insuliini ja verensokeritasot

Perusinsuliinia pyritään annostelemaan niin, että verensokeri on yöllä, aamulla ja ennen aterioita 4–7 mmol/l. Aterian yhteydessä otettava pikainsuliiniannos pitäisi mitoittaa ja ajoittaa niin, että verensokeri nousee ateriaa edeltävästä arvosta korkeintaan 2–3 mmol/l, jolloin verensokeri ei pääsääntöisesti ylitä arvoa 8–10 mmol/l. Illalla nukkumaan mennessä sopiva verensokeritaso on yleensä 6–8 mmol/l. Tavoitteena on välttää verensokerin ”vuoristorataa” eli verensokerin vaihteluita matalasta korkeaan pyritään välttämään.

Tyypin 2 diabeteksen omaseuranta

Tyypin 2 diabeteksessa, jota hoidetaan pelkästään ruokavaliolla ja liikunnalla, omaseurannaksi riittää sokeriarvojen mittaaminen yhtenä aamuna viikossa. Jos paastoverensokeri on yläkantissa, on se yleensä merkki siitä, että tarvitaan maksan sokerituotantoa hillitsevä lääkitys.

Mikäli tyypin 2 diabetesta hoidetaan tableteilla, kannattaa lääkehoidon alussa mittauksia tehdä 2-3 päivänä viikossa, jatkossa yhtenä päivänä viikossa ennen aamupalaa ja ennen pääaterioita sekä pari tuntia niiden jälkeen. Mikäli verensokeri nousee aterioiden jälkeen huomattavasti huolimatta säännöllisestä ateriarytmistä ja kohtuullisen kokoisista aterioista, tulee harkita lääkityksen tehostamista.

Jos tablettihoitoon lisätään iltainsuliini, säädellään sen annosta paastoverensokeriarvojen perusteella. Alussa verensokeri kannattaa mitata joka aamu. Sopivan insuliiniannoksen löydyttyä riittää mittaukset 1-2 päivänä viikossa ennen aamupalaa ja ennen pääaterioita ja niiden jälkeen.

Jos tyypin 2 diabetes on insuliinihoitoinen, tulee verensokeria seurata tiheämmin: monipistoshoidossa aamuisin, ennen nukkumaanmenoa sekä ennen aterioita ja aterioiden jälkeen (2 h kuluttua). Kun verensokeritaso vakiintuu, ateriamittaukset voi vähentää pariin päivään viikossa.

Kudossokerin jatkuva seuranta

Omamittauksia paremman käsityksen verensokerin päivittäisestä vaihtelusta saa kudossokerin jatkuvalla seurannalla eli glukoosisensoroinnilla, johon omaseurannan tuloksia voi verrata. Sensori asetetaan ihonalaiseen rasvakudokseen noin viikon ajaksi ja se mittaa rasvakudoksen sokeripitoisuutta ja välittää tiedon monitoriin muutaman minuutin välein. Mittariin kirjataan muistiin myös syömiset, insuliiniannokset ja liikkumiset. Yleinen hoitosuosituksen mukainen HbA1c:n tavoite on alle 53 mmol/mol. Seurannan avulla etsitään toistuvia poikkeavia liian korkeita tai liian matalia verensokeriarvoja, jotta insuliiniannoksia osattaisiin säätää sopivammiksi.

Lähteet:

Milloin tyypin 2 diabeetikko mittaa verensokerin? Diabetes 10/2009

Verensokerin mittaaminen ja mittausvälineet, Sairaanhoitajan tietokannat, terveysportti.fi

Verensokerin omaseuranta. Sairaanhoitajan käsikirja, terveysportti.fi

www.diabetes.fi

Lue lisää:

Raskausdiabetes -potilasohje

Iltainsuliininhoidon toteutus -potilasohje

Uusi menetelmä voi vapauttaa potilaan kyttäämiseltä

Julkaistu: 1.7.2015