Hyvinvointi
Terve.fi

Syömishäiriöt ja uusi Käypä hoito: perhe mukaan heti

Syömishäiriöt ja uusi Käypä hoito: perhe mukaan heti

Läheisiä pitää ajatella heti hoidon alussa, linjataan uudessa syömishäiriöiden Käypä hoito -suosituksessa.
Mainos

Syömishäiriöitä on hoidettu kirjavasti eri puolilla Suomea. Päivitetyssä Käypä hoito -suosituksessa linjataan hoitoa valtakunnallisella tasolla ja halutaan helpottaa alueellisten hoitopolkujen suunnittelua.

Myös aikuisten syömishäiriöt on nyt otettu mukaan suositukseen.

Yhteinen linja hoidossa ei tarkoita kuitenkaan sitä, että rajattaisiin esimerkiksi sitä, mitkä ammattiryhmät voivat antaa hoitoa tai millä tavoin hoito voidaan järjestää. Hoito voidaan organisoida monen eri ammattiryhmän toimesta. Moniammatillisuutta korostetaan.

Hoidon kulmakivinä pidetään ravitsemustilan korjaamista, tiedollista ohjausta ja terapeuttista lähestymistapaa.

Läheisten tukeminen on syytä aloittaa heti hoidon alussa, linjataan suosituksessa. Osaaminen ja moniammatillisuus ovat olennaisia tekijöitä, vaikka hoito voidaan järjestää monin eri tavoin monen eri ammattiryhmän toimesta.

Helppo ja nopea SCOFF-seula

Suosituksessa on esitelty SCOFF-syömishäiriöseula, joka sopii hyvin seulontaan koulu- ja perusterveydenhuollossa. Seulontakysymykset ovat helposti ja nopeasti toteutettavissa. Varsinaiseen diagnoosiin tarvitaan kuitenkin tarkempia tutkimuksia.

- Syömishäiriön tunnistaminen varhaisessa vaiheessa todennäköisesti lyhentää sairastamisaikaa ja parantaa ennustetta, sanoo suositustyöryhmän jäsen LT, yleislääkäri Ulla Salonen.

- Jo pieni puuttuminen syömishäiriöepäilyssä voi normalisoida tilanteen. Terveydenhuollon ammattilaiset, opettajat ja urheiluvalmentajat ovat siinä mielessä avainasemassa. Pienenkin epäily vuoksi kannattaa selvittää asiaa vaikka ihan parilla suoralla kysymyksellä.

Avohoito ensisijainen, lisänä päiväsairaala

Moni syömishäiriötä sairastava paranee ilman erityistason hoitoa. Hoitopaikka ei tutkimusten mukaan vaikuta syömishäiriön ennusteeseen.

– Syömishäiriöiden hoito tulisi toteuttaa pääosin avohoitona. Perheen ja läheisten mukana olo hoidossa on tärkeää. Avohoitoa voidaan tarvittaessa täydentää hoitojaksoilla päiväsairaalassa, sanoo suositustyöryhmän puheenjohtaja LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, erikoistutkija Jaana Suokas.

Aluksi korjataan ravitsemustila

Hoidossa keskitytään ensin ravitsemustilan korjaamiseen.

Potilaan oma valmius paranemiseen ja käyttäytymistapojen muutokseen on merkittävää hoidon onnistumisen kannalta.

Tiedollista ohjausta korostetaan suosituksessa. Psykoedukaatio eli tiedon jakaminen sairaudesta, syömisen lainalaisuuksista ja nälkiintymisen seuraamuksista on olennainen osa hoitoa. Koska kyse on psyykkisestä häiriöstä, ovat terapeuttiset ja psykososiaaliset lähestymistavat keskeisiä.

Lääke ei useinkaan auta

Suosituksen mukaan lääkitys saattaa auttaa ahmimis- ja ahmintahäiriöiden hoidossa. Laihuushäiriön oireita taas ei useinkaan saada lievitettyä lääkkeiden avulla.

Miesten syömishäiriö voi ilmetä eri tavalla

Suosituksessa muistutetaan, että syömishäiriöiden diagnostiset kriteerit soveltuvat kehnosti pojille ja miehille. Heillä sairaus saattaa ilmetä eri tavalla kuin tytöillä ja naisilla.

Miehen syömishäiriö voi ilmetä esimerkiksi lisäravinteiden tai anabolisten hormonien käyttämisenä. Tavoitellaan lihasmassaa ja vähennetään rasvaa kuureittain, vaikkei painoa sinällään pyrittäisi suoranaisesti vähentämään.

Naisia useammin miehillä on ylipainoa ennen sairastumista.

Yleisiä nuorilla naisilla

Syömishäiriöt ovat nuorilla ja nuorilla aikuisilla naisilla yleisiä mielenterveyden häiriöitä, joihin liittyy poikkeavan syömiskäyttäytymisen lisäksi psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen toimintakyvyn häiriintyminen.

Tunnetuimmat syömishäiriöt ovat laihuushäiriö (anorexia nervosa) ja ahmimishäiriö (bulimia nervosa). Tavallisin epätyypillinen syömishäiriö on ahmintahäiriö (binge eating disorder, BED).

Suomessa toimii Syömishäiriöliitto SYLI ry, joka edustaa syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään. Liiton tehtävänä on lisätä kokemukseen perustuvaa syömishäiriötietoutta.

Aiempi syömishäiriöiden Käypä hoito -suositus oli laadittu vuonna 2009.

Mikä on Käypä hoito -suositus?

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisen rahoituksen turvin.

Lähteet:

Käypä hoito -tiedote 15.12.2014

Syömishäiriöiden Käypä hoito -suositus

Lue myös:

Syömishäiriö ei ole leikin asia

Julkaistu: 15.12.2014