Terve.fi

Ihmissuhdeongelmat johtavat ennenaikaiseen hautaan - tämän takia

Ihmissuhdeongelmat johtavat ennenaikaiseen hautaan - tämän takia
Julkaistu: 16.7.2014

Tulokset osoittivat, että jatkuvista konflikteista läheisten ja naapureiden kanssa raportoineilla oli 2-3 kertaa suurempi kuoleman vaaraa kuin niillä, joiden mukaan konfliktit olivat harvinaisia. Vastaavasti puolison ja lasten taholta tulevien vaatimusten ja huolien todettiin lisäävän kuoleman riskiä 50–100 prosenttia senkin jälkeen, kun tulosta mahdollisesti sekoittavat tekijät kuten sukupuoli, aviosääty, masennusoireet ja työstatus oli huomioitu. Erityisesti miesten ja työttömien todettiin olevan haavoittuvaisia sosiaalisiin suhteisiin liittyville ongelmille.

Tulokset ovat samansuuntaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa, joissa hyvien ihmissuhteiden on toistuvasti havaittu edistävän hyvinvointia. Tutkijat toteavat, että persoonallisuuden piirteet vaikuttavat osaltaan siihen, miten yksilö havainnoi, tulkitsee ja reagoi stressiin. Heidän mukaansa hyvät konfliktien hallintataidot saattavat hillitä ihmissuhteisiin liittyvän stressin negatiivisia vaikutuksia.

Etenevään seurantatutkimukseen osallistui lähes 10 000 36–52-vuotiasta miestä ja naista. Vuosien 2000–2011 aikana 196 naista (4 %) ja 226 miestä (6 %) menehtyi. Lähes puolet kuolemista johtui syövistä ja loput sydänsairauksista, aivohalvauksista, maksasairauksista, onnettomuuksista ja itsemurhista.

Tulokset julkaistiin Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

Lue myös:

Kommentoi »