Terveys

Kun rintojen koosta tulee ongelma

Rintojen kokoon vaikuttavat perintötekijät sekä hormonaaliset muutokset liittyen erityisesti murrosikään, raskauteen ja synnytykseen sekä vaihdevuosiin.

19.3.2014 Terve.fi

Rintojen väärä koko voi aiheuttaa toiminnallisia, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. Rintatoimenpiteet ovatkin yksi plastiikkakirurgian tärkeimmistä osa-alueista.

Rintojen koko tai epäsuhta voidaan korjata

Suuririntaisuus voi aiheuttaa hygieniaongelmia, niska-hartiavaivoja ja vaikeuttaa liikuntaharrastuksia. Lisäksi suuririntaisuus voi olla merkittävä sosiaalinen haitta.

Rintojen pienennysleikkauksessa poistetaan ylimääräistä rintarauhaskudosta ja ihoa sekä korjataan nännin asema. Mikäli nänniä joudutaan siirtämään useita senttimetrejä, voi toimenpiteellä olla vaikutusta imetyskykyyn sekä nännin ja nännipihan ihotuntoon.

Rintojen pienennysleikkaus kuuluu sairausvakuutuksen piiriin, joten toimenpiteestä saa palkallisen sairausloman ja toimenpiteen kustannuksista Kela-korvauksen.

Rintojen vähäinen epäsymmetria on hyvin tavallista eikä sitä yleensä tarvitse korjata. Huomattava rintojen kokoero vaikeuttaa kuitenkin rintaliivien käyttöä. Rintojen epäsymmetria voi olla myös merkittävä psyykkinen haitta nuorelle naiselle.

Rinnan koon tai muodon epäsymmetria voi liittyä rintakehän epäsymmetriaan, esimerkiksi kuopparinta tai Polandin syndrooma, jolloin toinen rinta ja myös rintalihakset voivat olla kehittymättömät. Tällöin voidaan käyttää hoitona potilaan rintakehän kuopan mukaisesti muotoon valettua rintakehäimplanttia. Tubulaarinen rinta eli niin sanottu putkirinta on tavallinen rinnan muotovariaatio, jota on mahdollista korjata rintaimplantin tai omien rasvasolujen siirron avulla.

Osa synnynnäisistä epäsymmetrioista kuuluu sairausvakuutuksen piiriin.

Pienirintaisuus on tyypillisesti laihan synnyttämättömän naisen ongelma. Pienirintaisuuteen saattaa myös liittyä murrosiän syömishäiriö, ylenmääräinen liikunta tai muu hormonaalinen kehityshäiriö.

Pienirintaisuutta hoidetaan yleensä silikoni-implantein. Synnytyksen ja imetyksen jälkeinen rinnan tilavuuden menetys on naisen elimistön fysiologinen muutos, jonka hoito saattaa edellyttää implantin tai omien rasvasolujen siirron lisäksi muodonkorjausleikkausta, jossa poistetaan ylimääräistä ihoa.

Pienirintaisuuden hoito ei kuulu sairausvakuutukseen eli potilas itse maksaa kaikki kustannukset.

Varaudu riskeihin ja varmistu turvallisuudesta

Tärkeimpiä rintaleikkauksiin liittyviä riskejä ovat jälkivuoto, haavatulehdus, veritulppa, implantin asennon tai aseman aiheuttama epäsymmetria sekä rintaimplantin ympärille kehittyvän kapselin paksuuntumiseen liittyvät myöhäisongelmat.

Oikea ennakko-odotus lopputuloksesta on tärkeä, sillä aivan täyttä symmetriaa ei yleensä saavuteta. Rintaleikkauksiin ei yleensä liity tarvetta verensiirtoihin.

Ennen leikkaukseen hakeutumista on tärkeää ennakolta varmistua asianmukaisesta hoidosta ja turvallisesta hoitopaikasta. Sairaalan akkreditointiin on hyvä tutustua ennakolta.

Kotimaassa myös plastiikkakirurgin pätevyyden voi helposti varmistaa terveydenhuollon ammattirekisteristä ja pakollinen potilasvahinkovakuutus toimii potilaan suojana vahinkotapauksissa.

Ulkomailla turvallisen sairaalan ja luotettavan palveluntuottajan tunnistaminen saattaa olla vaikeaa. Toimenpidettä ulkomailla suunnittelevan kannattaa vähintäänkin huolehtia hyvästä vakuutusturvasta.

Faktaa rintaleikkauksista

  • Rintojen pienennys voi parantaa elämänlaatua
  • Omien rasvasolujen siirto on hyvä vaihtoehto rintojen epäsymmetrian korjauksessa
  • Rintaimplantti ei vaikuta imetyskykyyn eikä ihotuntoon
  • Mammografia ja/tai rintojen ultraäänitutkimus edeltävät aina leikkaushoitoa
  • Varaudu myös leikkausriskeihin
  • Vähäistenkin haittatapahtumien hoito on vaikeaa ulkomailla

Lue lisää
Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi