Voi hyvin

7 syytä lukea kirjoja


Lukeminen on terapeuttista. Kaunokirjallisuus auttaa sanoittamaan sitä, mitä omassa elämässä tapahtuu.

Kirjojen lukeminen kannattaa, koska se...

  1. Kehittää kieltä, sanavarastoa ja itseilmaisua.
  2. Avartaa maailmankuvaa ja elvyttää mielikuvitusta.
  3. Kehittää tunne-elämää ja myötätuntoa, kun kirjan henkilöihin voi samaistua.
  4. Parantaa itsetuntoa, kun huomaa, että toisetkin ovat kokeneet samoin.
  5. Rentouttaa ja irrottaa arjesta.
  6. Auttaa ymmärtämään asioiden syy- ja seuraussuhteita ja syvempiä merkityksiä.
  7. Parantaa keskittymiskykyä ja kärsivällisyyttä.

Lähteet: Suomen kirjastoseura ja aivotutkija Susan Greenfield

Julkaistu: 7.2.2014