Verenpainetta alentavat lääkkeet

Uusimmat

Verenpainetta alentavat lääkkeet

Yhdistelmälääkitys

Hoidettaessa kohonnutta verenpainetta, huomataan, että osa potilaista tarvitsee useampaa kuin yhtä verenapinelääkettä hoitotavoitteen saavuttamiseksi...
Verenpainetta alentavat lääkkeet

Muut kohonneeseen verenpaineeseen liittyvät lääkkeet

1990-luvun puolivälissä julkaistiin tutkimus, jonka perusteella suositellaan pieniannoksisen asetyylisalisyylihapon (75-100 mg/vrk) käyttöä, jos...
Verenpainetta alentavat lääkkeet

Angiotensiinireseptorin salpaajat

Angiotensiinireseptorin salpaajat ovat uusi lääkeaineryhmä. Niiden vaikutusmekanismi on periaatteeltaan samanlainen kuin ACE-estäjilläkin: Ne estävät...
Verenpainetta alentavat lääkkeet

ACE-estäjät

ACE-estäjät eli angiotensiinikonvertaasientsyymin estäjät ovat tehokkaimpia tunnettuja verisuonten laajentajia. Niiden vaikutus perustuu veressä...
Verenpainetta alentavat lääkkeet

Kalsiumkanavan salpaajat

Kalsiumkanavan salpaajat ovat käyttökelpoinen lääkeaineryhmä, joka sopii ensilinjan lääkkeeksi tai yhdistelmälääkkeeksi lisätehon saavuttamiseksi...
Verenpainetta alentavat lääkkeet

Beetasalpaajat

Toinen peruslääkeaineryhmä on beetasalpaajat. Kuten diureeteillakin, niiden ehkäisevä vaikutus sydän- ja verisuonitapahtumien estoon on osoitettu...

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle: