Ummetus

Ummetus on yksi yleisimmistä ruuansulatuskanavaan liittyvistä oireista. Ummetuksesta puhutaan, kun ulostekerrat vähenevät tai ulostaminen vaikeutuu. Normaalisti suoli tyhjenee 8-72 tunnissa. Jos ulostuskertojen määrä viikossa jää alle kahden, kyseessä on selkeä ummetus. Se on yleinen vaiva vanhuksilla (noin 80 prosentilla), jotka liikkuvat vähän. Myös lapsilla ummetus on yleinen vaiva. Terveiden aikuisten keskuudessa sitä esiintyy vähemmän.

Ummetus ja oireet

Ummetuksen oireena on luonnollisesti vähentyneet ulostamiskerrat. Tämän lisäksi ummetukseen liittyy usein epämääräisiä vatsavaivoja kuten turvotusta ja kipuja. Verenvuotoa peräsuolesta sekä peräaukon seudun kipua ulostamisen yhteydessä saattaa myös esiintyä. Lapsilla oireina saattaa olla tuhriminen sekä ulostamisen pelko.

Aiheuttaja

Elämäntavat vaikuttavat suolen toimintaan: liikunnan vähyys, vähäkuituinen ravinto ja riittämätön nesteiden nauttiminen aiheuttavat helposti ummetusta. Suolisto voi myös niin sanotusti tottua harvoihin ulostamiskertoihin, jos esimerkiksi sosiaalinen ympäristö (armeija, koulu, kokoukset) sellaiseen totuttaa. Myös monet lääkeaineet heikentävät suoliston toimintaa. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa opiaatit (kodeiini), verapamiili, nesteenpoistolääkkeet (diureetit), rautalääkitys, antikolinergiset lääkkeet sekä suolen toimintaa kiihdyttävät laksatiivit pidempiaikaisesti käytettyinä. Ummetusta voivat aiheuttaa myös monet orgaaniset eli elimelliset tekijät, kuten suoliston kasvaimet, kilpirauhasen vajaatoiminta sekä monet hermostolliset sairaudet (Parkinsonin tauti, MS-tauti ja selkäydinvaurio). Ummetusta voi olla myös anorektikoilla sekä masennuksesta kärsivillä.

Diagnostiikka

Ummetus on eräiden kriteereiden mukaan määritelty seuraavanlaisesti. Seuraavista neljästä oireesta kaksi tai useampi on esiintynyt edeltävän kolmen kuukauden aikana:

  • Voimakas ponnistamisen tarve ulostaessa; enemmän kuin 25 % ajasta
  • Ulosteet kovia; enemmän kuin 25 % ajasta
  • Suoli ei tunnu tyhjenevän täysin; enemmän kuin 25 % ajasta
  • Ulostamiskerrat 2 tai vähemmän viikossa

Ummetuksen perustutkimuksia ovat potilaan perusteellinen haastattelu, jossa kartoitetaan niitä mahdollisia tekijöitä, jotka voisivat ummetusta aiheuttaa. Jos on epäselvyyttä siitä, onko kyseessä todellakin ummetus, voidaan pyytää potilasta pitämään ulostamispäiväkirjaa, johon merkitään ulostamiskerrat sekä ummetukseen yleisimmin liittyvät oireet. Lisäksi yleislääkärin vastaanotolla tehtäviä lisätutkimuksia ovat mm. tuseeraus eli peräsolen sormella tunnustelu sekä proktoskopia eli peräaukon tähystys.

Syvällisempiin tutkimuksiin lähdetään vain siinä tapauksessa, että ummetuksen taustalla on syytä epäillä jotain sairautta tai tavanomainen hoito ei tehoa ummetukseen. Verikokeista tarkistetaan useimmiten perusverenkuva, natrium, kalium, kreatiniini, lasko, TSH sekä kalsium. Näiden tutkimusten avulla on mahdollista löytää yleisimmät ummetusta aiheuttavat yleissairaudet. Mekaanisia tutkimuksia, joita ummetuksen selvityksissä käytetään, ovat mm. kolonografia ja paksusuolen tähystys sekä paksusuolen läpikulkuajan mittaaminen.

Ummetus ja hoito

Ummetus on yleinen vaiva ja vaatii hoitoa vain, jos se aiheuttaa potilaalle merkittäviä vaivoja. Aikuisilla äkillisesti alkaneen ummetuksen hoitoon voidaan käyttää suolen toimintaa kiihdyttäviä lääkkeitä lyhytaikaisesti. Pidempiaikaisen ummetuksen hoidossa tärkeintä olisi vaikuttaa potilaan yleisiin elintapoihin lisäämällä liikuntaa sekä lisäämällä ruokavalioon kuituja ja nesteitä. Potilasta olisi kehotettava omaksumaan säännöllinen ulostusrytmi. Ummetusta aiheuttavat lääkkeet pyritään korvaamaan muilla valmisteilla. Pidempiaikaisen ummetuksen hoidossa käytetään lääkkeitä, jotka sitovat itseensä nesteitä suolessa (laktuloosi, magnesiamaito, bulklaksatiivit) ja täten lisäävät suolen sisältöä. Pienoisperäruiske laukaisee hankalan ummetuksen.

Katso lääkeoppaasta listaus ummetuslääkkeistä ja peräruiskeista

Lasten ummetus on usein suhteellisen akuutti tilanne. Suoli olisi pyrittävä tyhjentämään kovasta ulosteesta peräruiskeilla. Tyhjennyshoidon rinnalle aloitetaan laktuloosipohjainen lääke. Laktuloosilääkityksen tarkoitus on tehdä ulosteesta niin pehmeää, että ulostamiseen liittyvä kipu poistuu ja tätä kautta lapsi omaksuu vähitellen normaalin ulostamisrytmin.

Lue artikkeli lasten ummetuksesta

Ummetus-potilasohje: Lue ummetuksen itsehoidosta mm. ruokavalion avulla

Seuranta

Aikuisten ummetuksessa aktiivista seurantaa tarvitaan harvoin. Lasten ummetusta hoidettaessa on hyvä tarkkailla, oppiiko lapsi normaalin ulostamiskäyttäytymisen hoidon jälkeen.

Periytyvyys

Rakenteellisilla ominaisuuksilla, jotka useimmiten ovat jossakin määrin periytyviä, on oma merkityksensä ummetuksen syntyyn. Varsinaisesti kyseessä ei kuitenkaan ole periytyvä sairaus.

Yleisyys

Terveessä väestössä ummetusta esiintyy 1-6 %:lla. Vaiva on varsin yleinen vähän liikkuvilla vanhuksilla, joista sitäesiintyy noin 80 %:lla.

Linkit

MedlinePlus (engl.)

Ummetuksen ravitsemushoito, Therapia Fennica

Viitteet

Lääkärin tietokannat, YKT Gastroenterologia, Duodecim, Gummerus kirjapaino Oy 2000: Luukkonen Pekka, s.53-58.

Feldman: Sleisenger & Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease, 6th ed., Copyright 1998 W. B. Saunders Company

Lue lisää:

Ummetuksen hoito: helpota vaivaa näillä kotikonsteilla

Uloste harvassa? Näin tunnistat ja hoidat ummetuksen

Ruokavaliosta apu kovaan vatsaan

Liikuntaa terveydeksi ja lääkkeeksi - Ummetus

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.